BIỂU MẪU

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đai mới nhất năm 2024

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đai là văn bản yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Đo đạc, xác định lại ranh giới đất
Đo đạc, xác định ranh giới giữa các thửa đất

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Hướng dẫn soạn đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất

Nội dung đơn

Khi thực hiện soạn đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất, người làm đơn cần đảm bảo nội dung đơn như sau:

 1. Thông tin nơi nhận đơn tại mục  “Kính gửi”: Trong phần này, người nộp đơn phải xác định được chủ thể có thẩm quyền giải quyết đơn xin xác nhận ranh giới đất và ghi rõ thông tin về cơ quan có thẩm quyền này. Ví dụ: Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã A
 2. Thông tin cá nhân của người yêu cầu xác nhận ranh giới đất: Trong phần này cần ghi rõ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ cư trú và số điện thoại để cơ quan tiếp nhận xác định chính xác người yêu cầu và có thể liên hệ khi cần thiết.
 3. Nội dung yêu cầu: Trong đơn này người yêu cầu phải trình bày sự việc và lý do tại sao cần xác định lại ranh giới đất. Trình bày nội dung ngắn gọn, đầy đủ và mạch lạc sẽ giúp việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu được thực hiện tốt hơn.
 4. Thông tin đất cần xác định lại ranh giới: Cần ghi rõ số thửa đất, số giấy chứng nhận, chủ sử dụng đất, địa chỉ tọa lạc của mảnh đất.
 5. Thông tin cam đoan: Người yêu cầu cam đoạn về những thông tin đã trình bày trong đơn.
 6. Ký tên hoặc điểm chỉ của người có yêu cầu

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đai mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         .., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………………………..

Tôi tên là: ………………………………… Sinh năm: ……………….

CMND số: …………………. Cấp ngày: ………………. Tại: …………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là người sử dụng thửa đất số …. tờ bản đổ số ….. địa chỉ: ………………Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do …………… cấp ngày …./…./…..

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên cho ông/ bà….………… (CMND số: ………………. do Công an ….. cấp ngày: ………; trú tại: ………). Do yêu cầu của ông/ bà ……………….., tôi cần xác minh ranh giới đất mà tôi đã cung cấp thông tin cho ông/ bà………………. là đúng.

Vì vậy, bằng văn bản này tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và những phần đất liền lề được xác định đúng thông tin sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận ranh giới thửa đất cho tôi để tôi sớm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn xác định ranh giới đất đai

Tên đơn xin xác định ranh giới đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào?

Đơn xin xác nhận ranh giới đất
Đơn xin xác nhận ranh giới đất

Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:

 • Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.
 • Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Nơi gửi đơn xin xác nhận ranh giới đất là ở đâu?

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới đất

Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào.

Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình. Khi nhận đơn yêu cầu của người sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thủ tục xác định ranh giới đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xác định lại ranh giới đất đai

Căn cứ quy định tại Điều 72a Nghị định 43/2014/NĐ-CP bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thủ tục xác định lại ranh giới đất như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác định lại ranh đất đến Ủy Ban nhân dân cấp xã nơi có đất cần xác định ranh giới. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất.

Bước 2: Lập hồ sơ địa chính. Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ hồ sơ và nội dung được Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp để tiến hành lập hợp đồng đo đạc, hồ sơ địa chính.

Bước 3: Tiến hành đo đạc, lập hồ sơ địa chính. Cán bộ địa chính đo đạc và lập hồ sơ địa chính theo quy định.

Bước 4: Giao kết quả đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích và ranh giới đã đo đạc

>>>Xem thêm: Thủ tục xác nhận ranh giới đất để làm sổ đỏ

Cách xác định ranh giới đất 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/05/2014 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành thì xác định ranh giới đất được thực hiện như sau:

 • Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

 • Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

 • Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết.

 • Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Luật sư tư vấn soạn đơn xin xác định ranh giới đất đai

Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực đất đai sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn quy định thủ tục hành chính liên quan đến đất;
 • Tư vấn trường hợp cần xác định ranh giới đất đai
 • Tư vấn thẩm quyền giải quyết đơn xin xác định ranh giới đất
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn xin xác định ranh giới đất đai
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định ranh giới.

Đơn xin xác định ranh giới đất đai là văn bản được thực hiện để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động xác định ranh giới đất với các bên liền kề. Mẫu đơn yêu cầu phải đảm bảo thông tin về người yêu cầu và thông tin chính xác của thửa đất cần xác định ranh giới. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn luật đất đai hoặc soạn thảo văn bản hãy liên hệ với Chuyên tư vấn luật thông qua hotline 1900 63 63 87 hoặc để được hướng dẫn cụ thể hơn.

>> Tham khảo bài viết về xác định ranh giới đất có thể bạn quan tâm:

4.64 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 128 bài viết

54 thoughts on “Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đai mới nhất năm 2024

 1. Avatar
  quang says:

  chao thac si cho tôi hoi chung tôi co bon hô đi chung môt ngo rât nâu đoi nhung chuoc chi la bo rao cây lên no rông nay hai hô bên ngoai ho xây tuong dao đuong hep lai jo ho xay dung nha kien cô lên chung tôi da đia chinh xa xem thi đuong ngo la 2m6 mathuc tê jo chi co 1m4 vây chung tôi phai lam j xin đuoc tu vân

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Quang,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau.
   Nếu đất trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được cập nhật trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn có quyền sử dụng hoặc bạn thuộc trường hợp được sử dụng bất động sản liền kề theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì bạn có thể yêu cầu hòa giải tại UBND cấp xã, nếu không hòa giải không thành thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án hoặc yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết.
   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.
   Trân trọng!

   • Avatar
    Hồ kỷ phủ says:

    Tổ đó đạt đại trà ở nông thôn. Năm 2004. Đó conc2 sót lại của tôi 172,m2.mương nước giáp rảnh với đất thổ cư, tôi có gửi đơn yêu cầu đến địa chính xã xin phục hồi cấp bổ súng giây¹ chứng nhận QSDD. Nhưng không cơ quân nào giải quyết, tôi phải làm sau.cám ơn luaat5 sư.7

    • Avatar
     Lê Minh Phúc - Chuyên Viên Pháp Lý says:

     Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Quý khách vui lòng xem mail để biết chi tiết.
     Trân trọng./.

  • Avatar
   Bùi huy quỳnh says:

   Xin chào thạc sĩ . Cho e xin tư vấn về việc lấy lại đất lưu không để sử dụng làm ngõ chung . Hiện tại khu ngõ nhà e gồm 7 nhà đường ngõ hiện tại là 2 m theo bản đồ địa chính thì để ra 2 m làm cống thoát nước . Nhưng 2 m đó h nhà trước mặt đang lấn để xây chuồng trại . Bây h tập thể ngõ làm đơn như thế nào để gửi địa chính giải quyết. Cho e xin mẫu đơn

   • Avatar
    Phan Mạnh Thăng says:

    Chào bạn Huy Quỳnh! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Đối với tranh chấp đất đai, nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp các bên không tự hòa giải được thì tiến hành hòa giải ở ủy ban xã. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất bao gồm những nội dung tương tự như đơn khởi kiện theo quy định tại (khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) như sau:
    Ngày, tháng, năm làm đơn;
    Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
    Tên, nơi cư trú làm việc của người đề nghị;
    Những yêu cầu cơ quan giải quyết tranh chấp đất
    Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn đề nghị (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các giấy tờ về đất khác,…)
    Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị
    Bước 1: Đầu tiên phải có tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của UBND được xác định tại (khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013).

    Bước 2: Tiếp theo là ghi tên, nơi cư trú của người làm đơn (người đề nghị); ghi rõ họ tên, nơi cư trú của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai.

    Bước 3: Trình bày nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp: lý do, mục đích, yêu cầu giải quyết để cơ quan có thẩm quyền giải quyết được tình trạng tranh chấp.

    Tóm tắt vụ việc dẫn đến tranh chấp đất đai (các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian, nêu các tranh chấp giữa hai bên liên quan đến khu vực tranh chấp).
    Yêu cầu giải quyết tranh chấp ( xác định ranh giới thửa đất, chủ sử dụng hợp pháp quyền sử dụng đất, …)
    Bước 4: Cuối đơn là chữ ký cũng như họ tên đầy đủ của người làm đơn cũng như sự xác nhận của chính quyền địa phương.

    Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu
    Nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.
    Bước 5: Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp đất đai kèm theo đơn đề nghị như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân,… nhằm thuận lợi cho công tác điều tra và đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên.
    Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
    – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
    – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
    Hotline: 1900.63.63.87
    Trân trọng!

  • Avatar
   LÊ THỊ SƠN says:

   Dạ xin chào Luật sư!
   Nhờ luật sư tư vấn giùm cho gia đình về việc sau: Năm 2012 tôi tách sổ đỏ đất cho em trai là 8m, sang tên bìa đỏ 8m, đến năm 2017 tôi làm nhà, tôi xây hàng rào thẳng theo móng nhà cho đẹp, nếu xây theo đất tôi hiện có trong sổ đỏ thì nhà và hàng rào ko thẳng mà bị xéo, nhìn không đẹp. Vì vậy tôi để 2,85m đất bị xéo ra ngoài hàng rào. Đến năm 2014, em trai tôi bán đất cho ông Tài theo bìa đỏ là 8m. Đến tháng 09/2020 ông Tài bán đất lại cho ông Diện, và đo lại đất thì phát hiện ra còn 2,85m nằm ngoài hàng rào, ông Tài nói đó là đất ko chủ và vô gia cư, nên ông Tài bán 8m của ông Tài và 2, 85m của tôi cho ông Diện. Hiện nay, số đất 2,85m đang ở trong bìa đỏ của gia đình tôi. Vậy tôi, nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn cho tôi cách viết đơn nhờ các cấp chính quyền can thiệp để lấy lại số đất thuộc về gia đình mình. Tôi xin chân thành cảm ơn! Địa chỉ: lethisonkbl1980@gmail.com. số điện thoại 0385092228.

   • Avatar
    Phan Mạnh Thăng says:

    Chào bạn Sơn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
    Đối với tranh chấp đất đai, theo quy định tại Điều 202, nhà nước khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Đầu tiên, bạn cần soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai gửi đến ubnd xã nơi có đất để hòa giải. Khi hòa giải không thành thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án cấp huyện nơi có đất để yêu cầu giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ các tài liệu liên quan đến mảnh đất như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn, hồ sơ về đất đai lưu trữ tại cơ quan địa chính, Tòa sẽ tiến hành các hoạt động đo đạt, thẩm định tại chỗ để xác định khuôn viên đất thuộc sở hữu của nhà bạn.
    Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
    – Trụ sở chính: tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP.HCM
    – Trụ sở giao dịch 1: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
    – Trụ sở giao dịch 2: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
    Hotline: 1900.63.63.87
    Trân trọng!

  • Avatar
   NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG says:

   Xin chào thạc sĩ !
   Cho em hỏi giờ ba em muốn xác định ranh đất làm sổ đỏ thì thủ tục như thế nào ạ
   Đất ba em có di chúc, có giấy phân chia rõ ràng và trước kia cũng đã có cột mốc nhưng lâu quá cột mốc không còn
   Giờ ba em muốn làm sổ thì bên giáp ranh không chịu ký liên ranh ( do không thuận từ trước). Bên giáp ranh đã có sổ đỏ nhưng không hề ký giáp ranh với ba em
   Nếu kiện ra tòa thì án phí được tính theo giá ngạch hay không ngạch trong trường hợp này ạ
   Mong thạc sĩ giải đáp giúp em
   em cảm ơn!

   • Avatar
    Phan Mạnh Thăng says:

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới hộp thư tư vấn của công ty LUẬT LONG PHAN PMT. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin phép được trả lời như sau:

    Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính đề cập tới ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

    Trong trường hợp chưa có sổ đỏ và muốn xác định ranh giới đất để làm sổ, bạn có thể liên hệ với một người trung gian đứng ra đo đạc và xác định mốc giới cho khách quan hoặc mời cán bộ địa chính xã, phường tới đo đạc cụ thể, hoặc mời công ty đo đạc về đo diện tích và xác định vị trí thực địa cho cả hai bên.
    Trong trường hợp nhờ cán bộ địa chính xã, phường tới đo đạc cụ thể thì trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải liên hệ và phối hợp với những người sau đây:
     Người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố…) để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất.
     Người sử dụng, quản lý đất liên quan: phối hợp với cán bộ đo đạc để tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.

    Đồng thời, người sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực). Như vậy, khi ba bạn muốn đo đạc và xác định ranh giới đất thì ba bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan tới thửa đất để xuất trình cho cán bộ đo đạc của xã, phường.

    Về vấn đề bên giáp ranh không chịu ký giáp ranh với ba bạn để làm sổ đỏ. Khoản 11 Điều 11 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ quy định tại Khoản này. Việc bên giáp ranh không chịu ký giáp ranh với ba bạn không là một trong những căn cứ để từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nên ba bạn khi có đầy đủ các giấy tờ để làm hồ sơ đề nghị đăng ký cấp sổ đỏ thì ba bạn vẫn có thể làm sổ đỏ cho dù bên giáp ranh không chịu ký giáp ranh.

    Trong trường hợp xảy ra tranh chấp và bạn phải khởi kiện ra Tòa án, căn cứ theo Điều 24 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 thì các loại án phí trong vụ án dân sự được quy định như sau:
     Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch. Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.
     Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch. Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.
     Án phí dân sự phúc thẩm.

    Như vậy, để xác định rằng vụ án dân sự không có giá ngạch hay có giá ngạch thì cần phải tùy thuộc vào yêu cầu của gia đình bạn khi khởi kiện là yêu cầu gì mới có thể xác định được.

    • Avatar
     NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG says:

     Em cảm ơn thạc sĩ ạ
     Nếu xảy ra tranh chấp phải ra tòa thì nhà em chỉ muốn yêu cầu xác định rõ ranh để làm sổ đỏ. Vậy án phí được tính như thế nào ạ
     Phí xác định ranh được tính như thế nào ạ
     Em cảm ơn thạc sĩ!

     • Avatar
      NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG says:

      Thạc sĩ cho em hỏi
      vậy trường hợp của em chỉ muốn xác định ranh để làm sổ đỏ thôi thì đơn thưa như thế nào là tính giá theo ngạch và không ngạch ạ
      Em cảm ơn thạc sĩ ạ!

     • Avatar
      Phan Mạnh Thăng says:

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới hộp thư tư vấn của công ty LUẬT LONG PHAN PMT. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin phép được trả lời như sau:
      Về lệ phí đo đạc, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 85/2019/TT-BTC thì mức Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân cân cấp tỉnh quy định.
      Do vậy, để chính xác mức phí đo đạc địa chính bạn cần xác định địa phương nơi bạn đang sinh sống, có diện tích đất đai bạn nên tìm hiểu mức phí theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
      Để biết thêm thông tin hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật. Hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại tổng đài 1900.63.63.87 để luật sư tư vấn.
      Trân trọng.

     • Avatar
      Phan Mạnh Thăng says:

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới hộp thư tư vấn của công ty LUẬT LONG PHAN PMT. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin phép được trả lời như sau:
      Theo khoản 2 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau:
      – Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch (án phí là 300.000 đồng).
      – Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng.
      Về lệ phí đo đạc, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 85/2019/TT-BTC thì mức Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân cân cấp tỉnh quy định.
      Do vậy, để chính xác mức phí đo đạc địa chính bạn cần xác định địa phương nơi bạn đang sinh sống, có diện tích đất đai bạn nên tìm hiểu mức phí theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
      Để biết thêm thông tin hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật. Hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại tổng đài 1900.63.63.87 để luật sư tư vấn.
      Trân trọng.

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Thỉnh. Rất cảm ơn bạn đã liên hệ đến trang Chuyentuvanluat.com
   Đối với yêu cầu của bạn, chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn như sau để bạn có thể tham khảo

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
   …, ngày … tháng … năm 2019
   ĐƠN YÊU CẦU
   (V/v: xác định ranh giới đất)

   Kính gửi:
   Họ và tên người kiến nghị : ………………………………………………………………
    Sinh năm : ……………………………………………………………….
    CMND số : ………… Nơi cấp: …………………………………
    Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………….
   Nội dung yêu cầu
    Trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào.
    Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất.
    Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất (Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp).
    Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.
   Cuối đơn người yêu cầu kí và ghi rõ họ tên của mình

   • Avatar
    Khách says:

    Luận su cho e hoi bay jo e muốn làm một tờ don xác nhận mốc ranh giới giữa 2 ben gia dinh thi e phai viết trinh tu the nao xin luận su hướng dẫn cho e a

    • Avatar
     Triệu Hiếu Khánh says:

     Chào bạn Khách, vấn đề của bạn chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
     ĐƠN YÊU CẦU
     (v/v : Xác định ranh giới đất)
     Kính gửi: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện….
     Tôi tên là: sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: ngày cấp: nơi cấp
     Địa chỉ thường trú:
     Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.
     Người làm đơn
     (ký và ghi rõ họ tên)
     Trên đấy toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0908 748 368 để được hỗ trợ.

     • Avatar
      Nguyễn Thị Hạnh says:

      Chào luật sư..
      Nhà tôi có sử dụng mãnh đất từ lúc giải phóng đến nay nhưng chưa đăng kí quyền sử dụng đất …nay gia đình tôi tiến hành đo đạc để đăng kí quyền sử dụng đất thì chủ đất giáp ranh đất nhà tôi đem trụ sang phần đất nhà tôi trồng vô 1m5 (ranh đất 2 nhà có con mương )nói là ranh đất nhà họ tới đó…nay tôi muốn tiến hành đo đạc ranh đất thì viết đơn như thế nào ? Nộp ở đâu để được giải quyết ?
      Xin cảm ơn luật sư.

     • Avatar
      Phan Mạnh Thăng says:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
      Đối với trường hợp sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thì theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 quy định chi tiết về từng trường hợp được cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất có giấy tờ hoặc không có giấy tờ về đất. theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

      1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký.

      2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

      a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.
      b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại Điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);
      c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
      Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
      – Trụ sở chính: tầng 14, tòa nhà 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
      – Trụ sở giao dịch 1: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
      – Trụ sở giao dịch 2: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
      Hotline: 1900.63.63.87
      Trân trọng!

   • Avatar
    Phan Mạnh Thăng says:

    Chào bạn Na, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, các thông tin cần thiết trong đơn mẫu đã được chúng tôi cập nhật trong bài viết, bạn vui lòng đọc lại bài viết và soạn thảo đơn theo các tiêu chí đã được đề cập.
    Trân trọng!

   • Avatar
    Khách says:

    Gia dinh toi co manh dat ngan mat truoc 22m.mat sau 21m78.ong canh ben nha cam ranh.nhung khi gd toi do lai thi mat
    Sau du.mat truoc bi thieu.gd toi co gui don den uy ban xa do dac phan dat toi da neu tren thi uy ban chi hoa giai .ho noi o xa k co do dac.gio toi hoi luat su gio thi toi muon lay lai phan dat toi da neu tren thi tui gui don o dau.mong luat su giai dap cho gd toi som.toi thang that cam on
    09

    • Avatar
     Phan Mạnh Thăng says:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, Chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
     Đối với các tranh chấp đất đai, nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải với nhau. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
     Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
     1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
     2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
     a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
     b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;
     3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:
     a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
     b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
     Dựa theo đó, tranh chấp của bạn đã được hòa giải cấp cơ sở, dựa vào căn cứ điều luật như trên bạn có thể tiến hành nộp đơn khởi kiện ra tòa án huyện nơi có đất hoặc yêu cầu ubnd huyện nơi có đất để giải quyết.
     Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
     – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
     – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
     Hotline: 1900.63.63.87
     Trân trọng!

 2. Avatar
  xuân says:

  Luật sư cho em hỏi. Nhà em có diện tích là 261 mét vuông nay muốn tách sổ đỏ làm 3 sổ . Nhưng khi các cán bộ địa chính về đo thì dịên tích nhà em bị thiếu ko đủ và đo sang nhà bên cạnh lại thừa diện tích vậy luật sư cho em hỏi em nên giải quyết như thế nào?

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn xuân, rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyentuvanluat.com
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   Theo quy định tại khoản 31 Điều 2 NĐ 01/2017, UBND cấp tỉnh sẽ quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chúng tôi không biết cụ thể bạn ở địa phương nào nên không thể tư vấn cho bạn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với địa phương của ban.
   Trong trường hợp diện tích không đáp ứng được diện tích tối thiểu để thực hiện tách thửa thì bạn có thể thực hiện hợp thửa đối với thửa đất liền kề theo quy định tại khoản 3 Điều 29 NĐ 43/2014: “Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp được tư vấn thêm, xin hãy liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.

 3. Avatar
  Trần thị thu vân says:

  Chào thạc sĩ. Cho e hỏi 1 viec dk ak. E co 1 lối đi dẫn vào nhà nhug lối đi đí có ranh giới giua 2 thửa đất khac. Bay jo 2 ben lấn k con duog di. Duog di luc trc gan 2m. Bay jo e muon xác đih lại ranh giới và lấy lại phần đường đi dc k ak

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Trần thị thu vân, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyentuvanluat.com
   Đối với trường hợp của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện để tiến hành đo đạc lại ranh giới đất. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.
   Thành phần hồ sơ bao gồm:
   – Đơn đề nghị xác định ranh giới đất (theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai);
   – Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp còn vướng mắc xin hãy liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí

   • Avatar
    Khách says:

    Xin trình bầy với luật sư .bố ,mẹ tôi có để lại cho anh em tôi gần 700 m2 đất .tôi và anh toi dã làm nhà ở .năm 1986 .sau những năm đấy tôi đi bộ đội ở nhà chỉ còn vợ và 2 con tôi . Sau nhũng năm đó tôi đươc xuat nghũ .năm 1999 tôi đi làm tại cty nhôm sài gòn ,anh tôi ở nhà làm sổ đỏ đứng tên anh tôi ,100%gần 700m2 đất ở mà bố mẹ tôi để lại sau khi làm sổ đỏ song , anh tôi chuyển lại cho tôi 240m2 nhưng thuế cao , anh tôi buộc phải chuyển lại cho mẹ tôi, và mẹ tôi gọi tôi về xuống phòng công chứng chuyển lại cho tôi ,từ đó đến nay tôi không biết mốc giới nhà tôi và anh tôi ,từ đâu đến đâu .
    Xin luật sư tư vấn giúp !
    Xin trân thành cảm ơn luật sư !

    • Avatar
     Triệu Hiếu Khánh says:

     Xin chào bạn Khách, vấn đề của bạn chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
     nếu bạn muốn biết mốc giới giữa nhà bạn và anh bạn thì bạn nên làm mẫu đơn xác định ranh giới đất
     Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:
     ĐƠN YÊU CẦU
     v/v: xác định ranh giới đất
     Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.
     Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.
     Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.
     Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình.
     Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.
     Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
     Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
     Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline: 0908 748 368 để được hỗ trợ.

 4. Avatar
  TRẦN QUANG ĐỨC says:

  Chào Luật sư . Tôi xin tư vấn 1 vấn đề như sau . Bức tường xây được xác định là MỐC GIỚI CHUNG của 2 bên gia đình .thỏa thuận có cán bộ thôn là chứng Vậy 2 bên gia đình có được lấn chiếm , xây chồng chéo đè lên ranh giới chung đó không ? Nhà hàng xóm xây móng nhà bên đât nhà họ ? Nhưng khi đổ mái chờm qua 2/3 bức tường MỐC GIỚI CHUNG thì đúng hay sai ạ . Xin cảm ơn ạ

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Trần Quang Đức,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn thì chúng tôi tư vấn như sau:
   Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 quy định rằng:
   1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.
   Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.
   2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
   Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   Như vậy, hàng xóm của bạn chỉ được sử dụng phần đất trong diện tích đất của mình mà không được lấn qua mốc giới chung, không được lấn chiếm và gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Do đó, trong trường hợp người hàng xóm của bạn xây nhà mà để mái nhà lấn qua phần mốc giới và xâm phạm đất của người khác là vi phạm pháp luật. Trường hợp này bạn có quyền yêu cầu hàng xóm dỡ phần phần mái nhà vi phạm.
   Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi, nếu có thắc mắc hoặc chưa hiểu vui lòng liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.
   Trân trọng!

 5. Avatar
  Gia Định says:

  Xin chào thạc sĩ
  Tôi có thửa đất 200m nhưng khi đến để đo lại thì phần sau bị thiếu chiều ngang 0,75m so với sổ được cấp, vậy xin hỏi tôi phải làm sao để lấy lại?
  Tôi xin cảm ơn!

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Gia Định, cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi về chuyentuvanluat.com
   Theo khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013, Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

   Hơn nữa, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
   1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:
   c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.”

   Như vậy, trong trường hợp diện tích đất thực tế bị thiếu so với GCN quyền sử dụng đất thì bạn có thể nộp đơn xin cấp đổi GCN quyền sử dụng đất.
   Trước tiên thì bạn phải nộp đơn xin đo đạc lại diện tích đất. Kết quả đo đạc xác định lại diện tích đất chính là căn cứ để bạn có thể thực hiện việc cấp đổi theo khoản 1 Điều 76 chúng tôi đã đề cập ở trên.
   Sau đó, Căn cứ khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì bạn nộp hồ sơ xin cấp đổi GCN đến Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu thì bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận như sau:
   a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
   b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
   c) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần được tư vấn thêm xin hãy liên hệ trực tiếp Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời.

 6. Avatar
  Nguyễn văn Hiếu says:

  Chào luật sự: luận sư cho em hỏi
  Hiện trang năm 2017 em có mua 1 lô đất ở Nhơn Trạch Đồng nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ là 369m2 là diện tích công nhận. Và sổ được cấp năm 2012 đến giờ.
  Mặt tiền lô đất là 18m. Mặt sau cũng là 18m. Nhưng gần đây em thấy nhà hàng xóm xây dựng quán nước. Thây đất của em ko còn được vuông nữa nên em có nhờ bên đo đạc đo khi họ giao phần đo thực trang thì mặt sau vẫn đủ 18m nhưng mặt trước( mặt tiền) thì bị lấn mất 1.27m. Vậy luật sư cho em hỏi em cần làm đơn như thế nào và trình lên đâu để giải quyết. Có thể cho em xin mẫu đơn không ạ. Em cám ơn!

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Nguyễn Văn Hiếu, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyentuvanluat.com
   Theo như bạn trình bày thì nhà hàng xóm đã lấn chiếm đất của gia đình bạn là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013. Theo đó, bạn có thể làm đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đến UBND xã để tiến hành hòa giải cơ sở theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai như sau:
   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Đồng Nai, ngày … tháng … năm …
   ĐƠN YÊU CẦU
   (Đ/v: Hành vi lấn chiếm đất đai)
   Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …
   Người yêu cầu: …
   – Sinh năm:
   – CMND số:
   – Địa chỉ:
   – SĐT:
   Nội dung yêu cầu:
   Bằng văn bản này, tôi Kính yêu cầu UBND xã xem xét và xử lý hành vi lấn chiếm đất của ai?, diện tích bị lấn chiếm?
   Giải trình nội dung yêu cầu:
   Hiện tại, tôi đang quản lý và sử dụng phần diện tích 369m2 đất tọa lạc tại …. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … cấp ngày ….Theo đó, thửa đất có kích thước là … (nêu rõ chiều ngang, chiều dài, …). Tuy nhiên hiện nay, khi bộ phận đo đạc tiến hành đo đạc thì mặt trước chỉ còn … m2 vì đã bị (nhà hàng xóm là ai, địa chỉ …) là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm 1,27m. Hành vi này đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi nên việc UBND xã giải quyết tranh chấp là cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật.
   Xin chân thành cảm ơn!
   Người yêu cầu (ký và ghi rõ họ tên)
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi, trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề nào chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0908 748 368 để được hỗ trợ và tư vấn.

 7. Avatar
  Gia Linh says:

  Xin chào thạc sỹ,
  Tôi xin phép được hỏi thạc sỹ và nhờ anh tư vấn giúp gia đình tôi ạ. Tôi chuẩn bị xây dựng nhà nên có nhờ thợ đến đo đạc để xin cấp phép. Cửa nhà tôi và sân của nhà hàng xóm có ngăn cách bằng một bức tường. Tường này xây dựng trên đất nhà tôi (vì trước đây chủ nhà trước cua tôi và chủ trước nhà hàng xóm là anh em ruột). Trong sổ đỏ hiện tại thì bức tường thuộc quyền sở hữu của tôi. Khi nhà tôi đo thì hàng xóm ra nhận là tường này của nhà họ, họ xây. Tôi có nói tôi có sổ đỏ và số đo trùng khớp với số ghi trong sổ đỏ. Họ bảo họ cũng có sổ và yêu cầu tôi mời địa chính vào. Họ còn nói nếu địa chính xác nhận tường của nhà tôi thì lúc đó họ mới chịu. Tôi không biết có khi nào hai nhà cùng được cấp sổ cho cùng một vị trí như thế không? Và trường hợp này tôi phải làm thế nào? Tôi có hỏi qua một anh làm đất đai ở quận anh ý bảo sổ đến đâu thì mình làm đên đó.
  Xin thạc sỹ tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn thạc sỹ!

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Gia Linh,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
   Nếu gia đình hai bạn đang có tranh chấp về ranh giới đất, thì trước hết hai bên cần phải thực hiện thủ tục đo đạc để xác định lại diện tích cũng như ranh giới thửa đất. Thủ tục thực hiện như sau:
   Theo khoản 1, khoản 3 Điều 5 Nghị định Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì đo đạc, xác định lại ranh giới đất thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai. Điều 72a Nghị định này quy định về thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp “sổ đỏ” như sau:
   Nộp hồ sơ
   Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại Văn phòng đăng ký đất đai.
   – Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân.
   – Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.
   – Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh.
   Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ cho việc xin đo đạc lại đất:
   – Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở (theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai);
   – Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có.
   Nếu không đủ điều kiện thì yêu cầu chủ sử dụng đất bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ và giải thích lý do.
   Tổ chức đo đạc
   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của UBND cấp xã tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra, đo đạc thực tế.
   Sau khi ký hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế theo lịch và thiết lập 01 bộ hồ sơ địa chính theo quy định.
   Nhận kết quả đo đạc, xác định lại ranh giới
   Sau khi nhận được thông báo về việc đến nhận kết quả đo, người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
   Trên đây là thông tin về thủ tục đề nghị đo đạc, xác định lại ranh giới đất, tùy từng địa phương và trường hợp cụ thể sẽ có những thay đổi nhất định về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết.
   Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 0971 058 979 để được tư vấn miễn phí.
   Trân trọng!

 8. Avatar
  My Dung says:

  Chào luật sư! Gia đình em đang ở trên mảnh đất có diện tích 2564 m2 được cấp GCNQSDĐ năm 2000 nhưng lúc đó chỉ vẽ sơ đồ tay. Đến năm 2005, 2 bên hàng xóm mới được cấp khi đo đại trà. Từ trước năm 2000, 2 bên đã có sự xâm lấn mãi đến bây giờ. Ba mẹ e hiền sợ mất lòng hàng xóm vì 1 tấc đất. E k nhân nhịn được nên đã mời VP đất đai đo lại đất, cột mốc có cái bị mất, có cái bị dời, mặt trước mất 6 cm, mặt sau cạnh tam giác mất 3.51m. Tổng diện tích mất 140,1m2 so với giấy đỏ. E làm thế nào để phục hồi lại theo GCNQSDĐ. Hiện nay,các bên đã xây nhà, có xây tường làm ranh.

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn My Dung,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn cùng với dữ kiện bạn đưa ra thì bạn nộp đơn yêu cầu hòa giải tại UBND xã nơi bạn đang sinh sống. UBND xã sẽ hòa giải cho bạn và nhà hàng xóm. Nếu hai bên Hòa giải thành thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ cho bạn. Nếu không hòa giải thành thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu UBND cấp huyện giải quyết hoặc khởi kiện ra tòa án cấp huyện yêu cầu tòa án giải quyết.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến câu hỏi của bạn. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm những vấn đề pháp lý khác, hãy gọi đến Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.
   Trân trọng.

 9. Avatar
  Huy Phạm says:

  Chào Luật sư, nhà em và nhà cô em hiện tại chưa có ranh , nhưng trong quá trình sử dụng nhà cô em cứ lấn sang bên phía nhà em nên em cảm thấy nhà em không được an toàn. Trước đây sổ sách đứng tên bà nội, nhưng sau khi bà nội mất thì cô em giữ sổ và không giao lại cho bên nhà em. Cô em đã có gia đình và có nhà riêng kế bên nhà đã được cấp sổ. Bây giờ em muốn được giải quyết ranh giữa 2 nhà và yêu cầu đưa lại sổ cho nhà em thì phải làm sao ạ

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Huy Phạm,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: Hai bạn có thể gặp nhau để thỏa thuận với nhau về việc xác lập ranh giới đất giữa hai bên. Nếu hai bên không thỏa thuận được và bạn cho rằng bên kia có hành vi chiếm đất của bạn thì bạn gửi đơn đến UBND xã nơi có đất để yêu cầu hòa giải.
   Nếu hòa giải không thành bạn có quyền yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi có đất giải quyết.
   Trân trọng cảm ơn bạn.

 10. Avatar
  Hoàng says:

  Vậy cho em hỏi gia đình ông A muốn gia đình em kí xác nhận ranh giới đất ,nhưng do 2bên thoả thuận rãnh giới không thành công .gia đình ông A làm giấy gì đó thì em ko rõ sau đó,UBND xã mời gia đình em qua nhà gia đình ông A để kí giấy và kèm theo 1cán bộ địa chính,thư kí và trường thôn.ông cán bộ địa chính lấy thước cuộn ra đo và chỉ đó ba mặt của đất nhà ông A (địa chính không sử dụng sổ đỏ hai bên) còn phần giáp ranh giới của em và gia đình ông A thì không đo,đó gia đình em ko đồng ý vs kết quả đó -vậy luật sư cho em hỏi giấy tờ mà gia đình ông A đưa xuống xã là giấy gì? Và sau một thời gian ông A tự ý đem cọc rào qua phần đất tự cho là của ông Ạ,gia đình em có làm đơn xin xác nhận ranh giới đất xuống UBND xã vậy xã sẻ dùng sổ đỏ của em để đo đạc hay dùng sổ của hai bên để tiến hành đo đạc thoả thuận ạ? em ơn ơn

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Hoàng,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chuyentuvanluat.com
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau
   Nếu bạn làm đơn xin xác nhận ranh giới đất, Cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ sử dụng những thông tin có trong bản đồ địa chính, kết hợp với sổ đỏ của bạn để đo đạc.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp còn vướng mắc, xin hãy liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời.

 11. Avatar
  Lưu Bình says:

  Xin chào quý luật sư: E & người anh thứ 3 có miếng đất giáp ranh anh A với diện tích giáp ranh 18m. Anh A là người anh thứ 2 có nhượng cho e & A3 là 3m chiều dài & chiều ngang giáp ranh là 18m. Phần đất giáp ranh này các ae đã thỏa thuận cắm 04 cột ranh giới giáp ranh 18m
  Vào năm 2013 anh A có sang 1 thửa đất cho chị B với diện tích trên sổ đỏ là 1000 m2, nhưng khi đo thực tế là 900 m2. 02 bên thống nhất mua bán với giá cả + diện tích thiếu thực tế so với trên giấy & chỉ thỏa thuận bằng miệng & 02 bên làm hồ sơ chuyển nhượng.
  2014 chị B sang cho chị C với thông tin trên & làm hồ sơ chuyển nhượng từ chị B sang cho chị C.
  2015 chị C phân lô bán nền trừ 3m làm đường đi & mỗi nền ngang 5m dài 15m. Đến phần đất giáp ranh of e & anh thứ 3 thiếu 3m. Chị C bán cho anh D & D đồng ý mua với phần đất bị thiếu 3m thực tế, nhưng trên giấy sổ đỏ vẫn hiển thị.
  2017 Anh D bán cho anh E với thông tin khi anh D mua từ chị C & anh E đồng ý
  2018 Anh E bán cho chị F với thông tin trên & chị F đồng ý.
  2019 Chị F bán cho anh G nhưng kg biết thông tin thế nào? Hiện nay, anh G hỏi e: Trên giấy of tôi có nền nhà 4m & đất 3m, nhà đã có, vậy đất 3m ngang & dài 18m ( giáp ranh of e ) tôi nằm ở đâu? Với lại, anh G nói e & anh thứ 3 có ký xác nhận bảng mô tả cột mốc ranh giới nên 3m đất of anh G nằm bên phần đất of e & anh thứ 3.
  Hiện tại, e xác nhận thông tin từ anh D & anh E qua bằng miệng: Cả 02 xác nhận miếng đất họ sang bị thiếu diện tích thực tế so với trên giấy & họ đồng ý 04 cột ranh là ranh giới đất of họ & e. Họ nói họ sang cho người kế tiếp là anh E & F đồng ý, còn chị F sang cho anh G nói như thế nào thì họ kg biết.
  Như vậy, e nhờ luật sư hướng dẫn cho e hướng giải quyết & trình tự làm các bước đi như thế nào?
  Trong khi chờ đợi phản hồi thông tin of luật sư, e kính chúc quý luật sư sức khỏe dồi dào & hạnh phúc. Chân thành cảm ơn!

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Lưu Bình,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   Trong trường hợp này, theo những gì bạn kể thì anh C và bạn mới chỉ có trao đổi thông tin qua lại với nhau, chưa phát sinh tranh chấp đất. Do đó, trường hợp này hai bên có thể thỏa thuận với nhau để giải quyết vấn đề này. Nếu trong trường hợp hai bên không hòa thỏa thuận được mà phát sinh tranh chấp, thì bạn có quyền gửi đơn yêu cầu hòa giải đến UBND xã nơi có đất để yêu cầu hòa giải giữa bạn và anh G. Khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải, Chủ tịch UBND xã phải tổ chức hòa giải tranh chấp đất. Trong trường hợp hòa giải không thành, thì bạn có quyền yêu cầu UBND huyện giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân nơi có đất giải quyết tranh chấp trên.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ Hotline 0908 748 368 để được hỗ trợ.

  • Avatar
   Lưu Bình says:

   Cảm ơn Ls Triệu Hiếu Khánh đã phản hồi thông tin.

   Như vậy, nếu kg thành khi đưa ra toà án xử lý, nhờ Luật sư cho xin thông tin là: Phần thắng bên e khoản bao nhiêu % vậy ạ!

   Vừa rồi, e có mời các anh chị chủ trước là chị C, anh D, anh E, chị F & anh G đến họp & anh G kg ký xác nhận & chỉ có các anh chị chủ trước ký trên tờ giấy trắng xác nhận kg có bán 80,1m đất CLN 3m ngang & dài 18m ( giáp ranh of e ), mà chỉ có bán 52m đất ODT thôi.

   Trân trọng cảm ơn!

 12. Avatar
  Trần Hạnh says:

  Chào luật sư!
  Em có mua 1 mảnh đất tại quận hà đông hn. Giấy chứng nhận cấp năm 2006 do UBND thị xã Hà Đông, tỉnh Hà tây cấp nhưng nay thành quận Hà Đông , TP hà nội do thay đổi đơn vị hành chính. Thửa đất có diện tích 24m2 nhưng không thể hiện chiều dài các cạnh.
  Vậy Luật sư cho em hỏi khi em làm thủ tục sang tên sổ đỏ sẽ vướng mắc những vấn đề gì? và hướng giải quyết ạ.
  Em mong nhận được sự phản hồi tư vấn của quý luật sư ạ!

  • Avatar
   Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn Trần Hạnh! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   Hiện nay, nội dung, thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   Theo đó, sơ đồ thửa đất thể hiện tại mục III trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm: hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa; số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam;…
   Đối với thông tin thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thể hiện đầy đủ thông tin về chiều dài các cạnh thửa thì có thể có sai sót hoặc cũng có thể do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp trong các giai đoạn trước đây, khi chưa có quy định cụ thể về việc thể hiện chiều dài các cạnh thửa trên giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc có quy định cho phép không thể hiện chiều dài các cạnh thửa.

   Tuy nhiên, “trường hợp không có đủ các thông tin quy định tại điểm b khoản này trên bản đồ địa chính được sử dụng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trên sơ đồ chỉ thể hiện những thông tin có trên bản đồ địa chính đó”. Do vậy, có khả năng do trên bản đồ địa chính không thể hiện đầy đủ kích thước chiều dài các cạnh của thửa đất nên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng không thể hiện thông tin về chiều dài các cạnh thửa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   Như vậy, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau mà sơ đồ thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn không thể hiện chiều dài các cạnh thửa. Trường hợp muốn cập nhật thông tin cho chính xác thì cần thực hiện đo đạc và đăng ký lại với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền.
   Bạn nên tiến hành thực hiện đo đạc và đăng ký lại với cơ quan quản lý đất đai để hạn chế những bất cập trong quá trình sử dụng và thực hiện các quyền như cho tặng, chuyển nhượng, thế chấp,…
   Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: tầng 14 tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP.HCM
   – Trụ sở giao dịch 1: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   – Trụ sở giao dịch 2: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
   Hotline: 1900.63.63.87
   Trân trọng!

 13. Avatar
  phạm thị mai says:

  Em có một mảnh đất tổng diện tích là 1395 mét vuông đã vào sổ đỏ nhưng lại không có số đo kích thước các cạnh. Bây giờ e muốn làm đơn đo lại diện tích đất và cấp lại sổ mới để xác định ranh giới đất như diện tích đã có trong sổ đỏ mới thì phải làm sao ạ. Em cảm ơn

  • Avatar
   Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   heo quy định hiện hành, sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có thông tin về chiều dài các cạnh thửa.

   Đối với thông tin thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thể hiện đầy đủ thông tin về chiều dài các cạnh thửa thì có thể có sai sót hoặc cũng có thể do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp trong các giai đoạn trước đây, khi chưa có quy định cụ thể về việc thể hiện chiều dài các cạnh thửa trên giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc có quy định cho phép không thể hiện chiều dài các cạnh thửa.
   Do đó, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau mà sơ đồ thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn không thể hiện chiều dài các cạnh thửa. Trường hợp muốn cập nhật thông tin cho chính xác thì cần thực hiện đo đạc và đăng ký lại với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền.
   Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP.HCM
   – Trụ sở giao dịch 1: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   – Trụ sở giao dịch 2: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
   Hotline: 1900.63.63.87
   Trân trọng!

 14. Avatar
  Nguyễn Hoàng says:

  Gia đình tôi nằm trong khu tập thể, hai nhà giáp ranh chung 1 bức tường. Khi làm sổ đỏ, địa chính xã đo nhầm và làm sổ đỏ cho nhà hàng xóm rộng 3,3m (trong khi thực tế chỉ 3m). Đến nay, họ yêu cầu bên gia đình tôi phải trả cho họ 30cm theo sổ đỏ. Tôi muốn hỏi như vậy gia đình tôi có phải trả đất cho họ theo sổ đỏ không? Trong trường hợp này thì cần phải làm thủ tục như nào để giữ đất ạ.

  • Avatar
   Phan Mạnh Thăng says:

   Theo như tình huống bạn cung cấp thì do cán bộ địa chính đo sai đất nên dẫn đến tranh chấp giữa bạn và nhà hàng xóm. Như vậy, bạn cần thực hiện thủ tục đính chính lại sổ đó để giữ đất:
   Bước 1: Bạn chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ sau:
   – Đơn đề nghị đính chính diện tích đất (chúng tôi có hướng dẫn cách viết ở cuối bài bạn có thể tham khảo)
   – Bản sao chứng minh nhân dân của chủ đất
   – Bản sao sổ hộ khẩu gia đình bạn
   – Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất bị đo sai
   – Các giấy tờ liên quan đến việc diện tích đất bị đo sai (nếu có)
   Bước 2: Nộp hồ sơ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (nơi có đất cần đính chính).
   Bước 3: Tại Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau:
   – Thẩm định hồ sơ
   – Cho cán bộ địa chính xuống đo lại diện tích, ranh giới đất
   – Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót
   – Lập hồ sơ trình với cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất
   – Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
   Bước 4: Bạn đến nhận kết quả theo lịch đã hẹn của Văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời đóng mức phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định.
   Thời gian từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc nhận kết quả thường không quá 10 ngày.
   Mẫu đơn đề nghị đính chính
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ——————
   ……, ngày … tháng … năm 20…
   ĐƠN ĐỀ NGHỊ
   (V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

   Kính gửi:(1)…………………………………………………………………………

   Tên tôi là: (2) …………………………Số CMND: ……………………………………….
   Địa chỉ:(3)…………………………………………………………………………………………………
   Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau (4)
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số (5)…….cấp ngày (6)…………………………………………….
   Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
   Người viết đơn
   (ký, ghi rõ họ tên)

   Hướng dẫn cách viết:
   1. Cần ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đính chính lại sổ đỏ
   2. Ghi rõ họ và tên của người đề nghị đính chính lại sổ sổ
   3. Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.
   4. Ghi chi tiết thông tin bị sai trong giấy chứng nhận, lý do sai và thông tin mới để đính chính.
   5. Ghi rõ số giấy chứng nhận
   6. Ghi rõ ngày cấp giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *