BIỂU MẪU

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là văn bản giúp người lao động  có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sang nơi khác. Và trợ cấp thất nghiệp chính là khoản tiền giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi chưa tìm được công việc mới . Bài viết dưới đây của Chuyên tư vấn luật sẽ giúp người lao động giải quyết những thắc mắc về thủ tục, mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp

Tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

Và căn cứ vào Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau :

Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Cấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 43 của luật này;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại  điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này:

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại  khoản 1 Điều 46 của Luật này;

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

>>> Xem thêm:Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp    

Thủ tục đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ chuẩn bị

Khi chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
 • Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
 • Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

(Căn cứ pháp lý : khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.)      

 Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm .
 • Bước 2: Lập hồ sơ và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP  quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định

 • Bước 3: Gửi thông báo về việc chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để ngừng việc chi trả trợ
 • Bước 4: Gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động , cụ thể như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định

Căn cứ pháp lý: Điều 22 Nghị định 28/2015 sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ vào Điều 22 Nghị 28/2015/NĐ-CP thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc về trung tâm dịch vụ việc làm nơi mà người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hình thức đơn

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đảm bảo về mặt hình thức theo Mẫu số 10 Thông tư số số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

>> Tải mẫu: Mẫu số 10 – Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nội dung đơn

Nội dung đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm có:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề đơn : Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Phần Kính gửi xác định cơ quan đúng thẩm quyền
 • Thông tin người viết đơn : Tôi tên là, ngày tháng năm sinh, CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số sổ BHXH, nơi thường trú, chỗ ở hiện tại,
 • Nội dung đơn đề nghị : Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ….. ngày ……./……./…… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………………
 • Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………tháng.
 • Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:…………………………………..tháng.
 • Nhưng vì lý do:……………………………………………………
 • Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Dịch vụ tư vấn thủ tục về đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dịch vụ tư vấn luật của Chuyên tư vấn luật sẽ hỗ trợ người lao động giải quyết những khó khăn này, bao gồm những nội dung như :

 • Tư vấn về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • tư vấn về điều kiện được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Hướng dẫn và thực hiện soạn mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Tư vấn về thủ tục liên quan đến vấn đề chuyển nơi trợ cấp thất nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu cần thiết cho việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục tư vấn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục tư vấn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đáp ứng điều kiện đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp có nhu cầu chuyển đến địa bàn cấp tỉnh khác thì phải thực hiện đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp. Nếu Quý khách có thắc mắc hay cần sự hỗ trợ hãy liên hệ luật sư tư vấn luật lao động qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết.

4.7 (19 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết