BIỂU MẪU

Mẫu đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi mới nhất 2024

Mẫu đơn xin miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi là văn bản được thực hiện để người cao tuổi được hưởng quyền miễn tạm ứng án phí dân sự, hành chính trong từng giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm. Trong trường hợp người cao tuổi là người khởi kiện, người có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập, kháng cáo thì có thể thực hiện thủ tục xin miễn án phí theo quy định. Nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và mẫu đơn xin miễn tạm ứng án phí.

Mẫu đơn xin miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Quy định về tạm ứng án phí

Tạm ứng án phí dân sự

Tạm ứng án phí là thủ tục cần phải thực hiện để  Tòa án căn cứ vào đó tiến hành thụ lý vụ án dân sự. Theo đó việc tạm ứng án phí được quy định như sau:

 • Tạm ứng án phí gồm có tạm ứng án phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm.
 • Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch;
 • Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chp do đương sự yêu cu gii quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thm trong vụ án dân sự không có giá ngạch;
 • Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án dân sự bng mức án phí dân sự phúc thẩm.
 • Đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì mức tạm ứng án phí bng 50% mức tạm ứng án phí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14;

Cơ sở pháp lý: Điều 143 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Điều 5, khoản 2, 4 Điều 7 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

>> Xem thêm: Cách xác định mức tạm ứng án phí dân sự phải đóng

Tạm ứng án phí hành chính

Trong vụ án hành chính, người khởi kiện cũng phải thực hiện tạm ứng án phí để Tòa án tiến hành thụ lý vụ án hành chính. Theo đó tạm ứng án phí hành chính được quy định như sau:

 • Tạm ứng án phí gồm có tạm ứng án phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm;
 • Mức tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm bằng mức án phí hành chính sơ thẩm.
 • Mức tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm bằng mức án phí hành chính phúc thm.
 • Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thm trong vụ án hành chính bằng mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm;

Cơ sở pháp lý: Điều 125 Luật Tố tụng Hành chính 2015 và khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Các đối tượng được miễn tạm ứng án phí

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì những đối tượng sau sẽ được miễn tạm ứng án phí như sau:

 • Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpgiải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
 • Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mt năng lực hành vi dân sự;
 • Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
 • Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;
 • Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. 

Như vậy, người khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập thuộc trường hợp người cao tuổi sẽ được miễn tạm ứng án phí dân sự, hành chính theo quy định trên.

Nộp, giải quyết đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí ở đâu

Người đề nghị miễn tạm ứng án phí phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Tòa án tiếp nhận đơn và tùy từng giai đoạn khác nhau mà thẩm quyền giải quyết đơn như sau:

 • Trước khi thụ lý vụ án thì Thẩm phán được phân công sẽ xem xét đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí;
 • Sau khi thụ lý vụ án thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ xem xét đơn đề nghị miễn tạm ứng án của bị đơn có yêu cầu phản tố và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
 • Thẩm phán được Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí phúc thẩm;
 • Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét min, giảm án phí cho đương sự có yêu cu.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 14 và Điều 15 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

>> Xem thêm: Thủ tục xin miễn tạm ứng án phí khi khởi kiện dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Mẫu đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Mẫu đơn đề nghị miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng …….. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: được xét miễn tiền tạm ứng án phí và án phí Tòa án)

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. Tôi tên là: ………………………………………………………………………….

 • Sinh năm : ………………………………………………………..
 • Quốc tịch : ………………………………………………………..
 • Hộ chiếu số : …………… Ngày cấp: ……… Nơi cấp:…………….
 • Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………..
 • Địa chỉ liên hệ : ………………………………………………………..
 • Điện thoại liên hệ : ………………………………………………………..

Tôi là người khởi kiện Yêu cầu Tòa án ………………………………… ………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

II. Nội dung đề nghị:

………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

………………..………………………………………………………..………………………………………………………..…

Bởi vì lý do đó, kính đề nghị Quý Tòa án căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xét miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí đối với tôi trong vụ án này.

Trường hợp chỉ có thể giảm một phần tạm ứng án phí, án phí tố tụng, kính đề nghị Quý Tòa xem xét đến yếu tố hoàn cảnh hiện tại của tôi, tiến hành gia hạn thêm thời hạn đóng tiền tạm ứng án phí để tôi có thêm thời gian để chuẩn bị số tiền trên. 

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung tôi trình bày ở trên là đúng sự thật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người đề nghị

>>> Click tải: Mẫu đơn xin miễn tạm ứng án phí

Dịch vụ tư vấn soạn đơn xin miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực tố tụng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn soạn đơn xin miễn tạm ứng án phí:

 • Tư vấn khách hàng thủ tục miễn giảm án phí, tạm ứng án phí, lệ phí, tạm ứng lệ phí;
 • Tư vấn trường hợp được miễn tạm ứng án phí dân sự, hành chính;
 • Tư vấn thủ tục xin miễn tạm ứng án phí cho từng đối tượng;
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị miễn tạm ứng án phí cho các đối tượng được miễn giảm, không thuộc đối tượng phải nộp tiền;
 • Soạn thảo các thủ tục pháp lý liên quan.

Tư vấn thủ tục miễn tạm ứng án phí cho người cao tuổi

Tư vấn đơn miễn xin tạm ứng án phí

Người cao tuổi là đối tượng được pháp luật quy định được miễn tạm ứng án phí cả dân sự và hành chính. Tuy nhiên không phải đương nhiên Tòa án sẽ xét miễn tạm ứng án phí mà người khởi kiện phải làm đơn đề nghị xin miễn tạm ứng án phí. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan hoặc cần được tư vấn luật dân sự, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

>> Bài viết liên quan đến tạm ứng án phí có thể bạn quan tâm:

4.74 (15 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết