BIỂU MẪU

Mẫu đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của tòa án   

Mẫu đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án là một trong những biểu mẫu cần thiết trong quá trình tham gia tố tụng. Nếu sau khi thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện mà nhận thấy đơn không có đủ các nội dung theo đúng quy định thì có quyền yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan sẽ cung cấp mẫu đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện cho các quý bạn đọc tham khảo.

Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Trường hợp nào thì Tòa án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Căn cứ theo Điều 193 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện cụ thể: Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Do đó, phải bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp đơn khởi kiện không đầy đủ các nội dung theo Khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 nêu trên.

Thẩm quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Dựa theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện thì sau khi nhận đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Thẩm phán sẽ xem xét và ra quyết định yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo Điều 193 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định trên Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện.

Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án

Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án

Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Tòa án

Nội dung chính cần có trong đơn

Hiện nay pháp luật tố tụng dân sự chỉ quy định những nội dung chính cần có trong đơn khởi kiện ở khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Nhưng chưa có điều khoản quy định những nội dung chính cần có trong đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện. Tuy nhiên, dựa vào quy định của Điều 193, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì các nội dung chính cần có trong đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của tòa án là:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Nơi làm đơn, Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án nhận đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện (Là tòa đã thông báo sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện)
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Thời gian nhận được thông báo của tòa và các nội dung mà Thẩm phán yêu cầu sửa đổi, bổ sung
 • Nội dung sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của tòa án
 • Lý do không sửa đổi bổ sung được: giải trình lý do và đính kèm theo tài liệu chứng minh việc không thể bổ sung (Nếu có)
 • Danh mục tài liệu đính kèm theo đơn
 • Ký tên đối với cá nhân/ ký tên, đóng dấu xác nhận đối với pháp nhận

Trên đây, là các nội dung chính cần có trong đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của tòa án.

Những lưu ý khi soạn thảo đơn thay đổi nội dung khởi kiện

Khi soạn thảo đơn sửa đổi, bổ sung nội dung khởi kiện, có một số điểm cần lưu ý để đảm bảo tài liệu pháp lý được rõ ràng và chính xác, cụ thể:

 • Về thông tin chung: Ghi rõ thông tin chi tiết của người khởi kiện và người bị kiện.
 • Về phần nội dung sửa đổi, bổ sung: Trình bày vắn tắt nội dung vụ việc và nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung cũng như là lý do xảy ra việc sửa đổi, bổ sung này.
 • Về phần yêu cầu: Trình bày yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Cần lưu ý yêu cầu sửa đổi, bổ sung là không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu.

Mẫu đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

…..ngày…..tháng…..năm.….

 

ĐƠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân………………………………………………………………..

 1. NGƯỜI KHỞI KIỆN:

Tôi là: .…………………………………………. Sinh năm: ………………………………….

CMND/CCCD số: ………………………………Nơi cấp: …………………………..……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..……….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………….…………………………………………….

Là người khởi kiện trong vụ án “Tranh chấp……..” với người bị kiện là ………………………..theo Thông báo sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện của Tòa án Nhân dân ……………………………………………………………………….ngày….tháng…năm …..

II NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN

Vừa qua, vào ngày…tháng….năm….. tôi có nhận được Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện của Tòa án Nhân dân ……………đề ngày…tháng…năm……………………Cụ thể theo Thông báo của Tòa án thì Thẩm phán yêu cầu tôi sửa đổi bổ sung các nội dung sau:

 1. ………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………

Chính vì vậy, nay bằng đơn này tôi xin sửa đổi bổ sung các yêu cầu của tòa án như sau:

Thứ nhất, đối với yêu cầu …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ hai, đối với yêu cầu……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ giải trình về sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện theo Thông báo số ……………………….………………… của Quý Tòa.

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp nhận thụ lý đơn khởi kiện của tôi.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

Danh mục tài liệu đính kèm theo đơn: 

 1. ……………………………………………….
 2. ….……………………………………………

Người khởi kiện  

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>> Xem thêm: Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung nội dung khởi kiện

Luật sư tư vấn và soạn thảo đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

Nhằm giúp đỡ quý khách hàng giải quyết mọi tranh chấp pháp lý một cách hiệu quả, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn chuyên dân sự hỗ trợ soạn thảo đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo pháp luật hiện hành;
 • Soạn thảo đơn sửa đổi, bổ sung nội dung yêu cầu khởi kiện và các văn bản trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Cung cấp mẫu đơn bổ sung, sửa đổi đơn khởi kiện;
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục, quy trình khởi kiện, sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Luật sư trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước trong suốt quá trình giải quyết vụ án
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong các vụ án dân sự;
 • Luật sư tư vấn khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện đúng yêu cầu mà tòa án/thẩm phán không thụ lý đơn khởi kiện

Soạn thảo đơn thay đổi nội dung đơn khởi kiện

Soạn thảo đơn thay đổi nội dung đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện là yếu tố đầu tiên cho quá trình tố tụng nên người khởi kiện cần soạn thảo đơn chặt chẽ, đầy đủ để tránh trường hợp bị tòa án yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện. Trường hợp Quý khách hàng bị yêu cầu sửa đổi đơn khởi kiện thì quý khách có thể tham khảo mẫu đơn mà chúng tôi đã cung cấp ở trên. Trường hợp quý khách cần tư vấn cụ thể thủ tục xử lý đơn khởi kiện dân sự hơn hoặc soạn thảo đơn thì vui lòng liên hệ Chuyên tư vấn luật qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan đơn khởi kiện có thể bạn quan tâm:

4.9 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết