BIỂU MẪU

Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản ở Long An mới nhất

Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản là mẫu văn bản được chủ đầu tư sử dụng để đề nghị được chuyển nhượng dự án bất động sản. Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng đóng vai trò quan trọng khi là bước khởi đầu quyết định tính khả thi và hợp pháp của quá trình này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản và chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan, mời quý khách tham khảo.

Đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản

Đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

Căn cứ khoản 2, 3, 4 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cần tuân theo các nguyên tắc như sau:

 • Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm: Không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của dự án, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.
 • Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản

Nội dung đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản được thực hiện theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Chủ đầu tư dự án bất động sản có thể điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn kể trên để thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cho phép chuyển  nhượng dự án bất động sản.

 >>>Xem và tải mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản 

Các trường hợp phải lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản

Các trường hợp cần phải lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

 • Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư quy định tại Điều 11 của Nghị định 02/2022/NĐ-CP.
 • Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng.
 • Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà dự án hoặc phần dự án bất động sản chuyển nhượng tại khu vực xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, hải đảo.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trương trường hợp được liệt kê ở trên, chủ đầu tư dự án bất động sản phải tiến hành lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản từ cơ quan chức năng.

Lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng

Lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản được Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, thẩm quyền giải quyết yêu cầu đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền).

Như vậy, chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng dự án bất động sản cần gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) để được xem xét, giải quyết.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc chuyển nhượng dự án bất động sản được Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 02/2020/NĐ-CP bao gồm:

Đối với bên chuyển nhượng:

 • Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.
 • Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.
 • Các giấy tờ (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực khi nộp hồ sơ) về dự án bất động sản chuyển nhượng, bao gồm: quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt dự án; quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng; giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng của dự án; giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án (đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng); Giấy chứng nhận đối với dự án.
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Đối với bên nhận chuyển nhượng:

 • Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ);
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Như vậy, để thực hiện thủ tục đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản, các bên trước hết cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu được liệt kê ở trên.

>>>Xem thêm: Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Trình tự thực hiện

Căn cứ Điều 11 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư dự án nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 10 của Nghị định 02/2020/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan được giao chủ trì thẩm định tổ chức lấy ý kiến thẩm định và thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển nhượng theo quy định pháp luật và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng. Thời gian lấy ý kiến thẩm định, thực hiện thẩm định và quyết định cho phép chuyển nhượng tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy định thì chủ đầu tư phải bổ sung theo quy định; thời gian bổ sung giấy tờ không tính vào thời gian giải quyết.
 • Trường hợp dự án, phần dự án bất động sản không đủ điều kiện chuyển nhượng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án biết rõ lý do.

Bước 3: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng

Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án, phần dự án bất động sản, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu pháp luật quy định.

Bước 4: Nộp thuế phí và bàn giao dự án

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các bên có trách nhiệm nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật. Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ dự án, phần dự án chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, việc bàn giao phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên. Bên nhận chuyển nhượng được tiếp tục triển khai dự án, phần dự án ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phí và nhận bàn giao dự án, phần dự án.

Bước 5: Thông báo thông tin chuyển nhượng dự án

Trước khi làm thủ tục bàn giao ít nhất 15 ngày, bên chuyển nhượng dự án, phần dự án bất động sản phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng, các bên có liên quan (nếu có) biết và đăng tải ít nhất 03 lần liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc trên đài truyền hình địa phương hoặc đài truyền hình trung ương về việc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án. Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án, phần dự án chuyển nhượng thì bên chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi làm thủ tục bàn giao dự án, phần dự án.

Bước 6: Đăng ký biến động đối về đất đai ( tùy trường hợp)

Trong một số trường hợp, sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng mà các bên cần thực hiện một số thủ tục bổ sung như đăng ký biến động về đất đai hoặc  đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất, cụ thể:

 • Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án, phần dự án có gắn với quyền sử dụng đất thì các bên phải làm thủ tục đăng ký biến động về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Đối với chuyển nhượng dự án, phần dự án gắn với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì một trong các bên đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất để cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hai trường hợp trên là vấn đề mà các bên cần thực hiện thủ tục bổ sung về đăng ký biến động đất đai hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất để cho thuê đất.

Bước 7: Công bố công khai quyết định cho phép chuyển nhượng

Luật sư hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Long an

Khi hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản, các luật sư của chúng  tôi luôn chú trọng việc đảm bảo về tỷ lệ thành công và tiến độ thực hiện thủ tục dù là dự án ở Long An hay trên khắp cả nước, một số vai trò mà luật sư hỗ trợ có thể thực hiện cho khách hàng như:

 • Tư vấn về các điều kiện, nguyên tắc khi chuyển nhượng dự án bất động sản;
 • Tư vấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản;
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, đơn từ và chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản;
 • Tham gia, hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính;
 • Thực hiện khiếu nại, tố cáo nếu cơ quan chức năng có hành vi vi phạm có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển nhượng dự án bất động sản;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Luật sư hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng dự án

Luật sư hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng dự án

Như vậy, mẫu đơn đề nghị chuyển nhượng dự án bất động sản đã được đính kèm trong bài viết. Ngoài ra, bài viết trên cũng đã cung cấp chi tiết về trình tự và thủ tục thực hiện và các vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần được luật sư đất đai tư vấn, hỗ trợ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.6 (16 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết