BIỂU MẪU

Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là một trong những giấy tờ quan trọng nhất khi người Việt Nam muốn xin con nuôi là người nước ngoài hoặc ngược lại. Thủ tục xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Do đó, để nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng Chuyên Tư Vấn Luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mẫu đơn xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Mẫu đơn xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Các trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau nhưng thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà trong đó một bên định cư ở nước ngoài.

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010, cụ thể:

 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp:
 • Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 • Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 • Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 • Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 • Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.
 1. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.
 2. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện đối với người nhận con nuôi được quy định tại Điều 29 Luật Nuôi con nuôi 2010, gồm:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú
 • Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Và không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 sau đây:

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
 • Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Người nước ngoài có được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi không

Điều kiện nhận con nuôi nước ngoài

Điều kiện nhận con nuôi nước ngoài

Thành phần hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 31 Luật Nuôi con nuôi, bao gồm:

 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
 • Văn bản xác nhận tình trạng sức khoẻ;
 • Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 • Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 32 Luật Nuôi con nuôi 2010, gồm có:

 • Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;
 • Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;
 • Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này nhưng không thành.

Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài sẽ có nhiều trường hợp. Vì vậy, khi chuẩn bị hồ sơ xin nhận con nuôi, cần thực hiện đúng theo mẫu cho từng trường hợp đã được quy định tại phụ lục của Phụ lục 3 Thông tư 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi ban hành.

>> Tải mẫu đơn: Mẫu đơn xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được tiến hành thực hiện theo quy định của Luật Nuôi con nuôi 2010. Trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Đối với hồ sơ của người nhận con nuôi: nộp tại Bộ Tư pháp thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú; trường hợp nhận con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi 2010 thì người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp;
 • Đối với người được nhận làm con nuôi: nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú;

Bước 3: Kiểm tra, xác minh hồ sơ

 • Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người cần lấy ý kiến (tại Điều 21 Luật nuôi con nuôi 2010) và lập thành văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi cần được xác minh thì Sở Tư pháp đề nghị công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác minh và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị (Điều 33 Luật nuôi con nuôi 2010).

Bước 4: Xử lý hồ sơ

 • Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài thì Sở Tư pháp xác nhận và gửi Bộ Tư pháp;
 • Bộ Tư pháp kiểm tra và xử lý hồ sơ của người nhận con nuôi trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp người nhận con nuôi đích danh, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 5: Giao nhận con nuôi

Sau khi có quyết định, Sở Tư pháp thông báo cho người nhận con nuôi đến làm thủ tục nhận con nuôi. Việc giao nhận con nuôi phải lập thành biên bản, có chữ ký/điểm chỉ của các bên và của đại diện Sở Tư pháp.

>> Xem thêm: Trình Tự Thủ Tục Nhận Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài

Tư vấn viết mẫu giấy nuôi con nuôi mới nhất

Hiện nay, Thông tư 10/TT/2020/TT-BTP đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 07/2023/TT-BTP. Vì vậy, khi viết đơn xin nhận nuôi con nuôi, cần viết theo đúng mẫu đã ban hành đính kèm với Thông tư mới nhất. Trong quá trình viết đơn, cần lưu ý:

 • Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin cơ bản theo mẫu;
 • Ghi rõ thông tin trẻ được nhận làm con nuôi
 • Tại mục hộ chiếu, cần ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp;
 • Mục kính gửi: Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi;
 • Mục cơ sở nuôi dưỡng: ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng;
 • Tại mục ký tên, cần ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài sẽ giúp quý khách thực hiện nhanh chóng, chính xác thủ tục pháp lý để tiến hành xin nhận con nuôi được diễn ra suôn sẻ. Đồng thời chủ thể muốn nhận con nuôi phải đáp ứng các điều kiện luật định. Nếu có thắc mắc hay có nhu cầu cần tư vấn luật hôn nhân gia đình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan nhận con nuôi có thể bạn quan tâm:

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 120 bài viết