Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại ở Cần Thơ

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại giúp đảm bảo pháp lý, hạn chế rủi ro trong quá trình nhượng quyền. Khi đăng ký đòi hỏi phải tuân thủ đúng quy trình thủ tục, hồ sơ và điều kiện pháp luật quy định. Để nắm rõ hơn về đăng ký nhượng quyền thương mại, chúng tôi gửi đến quý khách hàng dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại qua bài viết sau:

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mạiDịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại 2005, nhượng quyền thương mại được định nghĩa như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

>>> Xem thêm: Nhượng quyền thương mại và li – xăng có giống nhau không?

Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP, quy định các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại:

 • Nhượng quyền trong nước.
 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.

Vì vậy, không phải trong mọi trường hợp nhượng quyền thương mại đều phải đăng ký mà nếu thuộc một trong hai trường hợp kể trên thì không cần thực hiện việc đăng ký

Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 25/5/2006, hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

Thứ nhất, hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ Công thương:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM.
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

(Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).

 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

(Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu).

 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Thứ hai, hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Sở Thương mại:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Lưu ý, các văn bản được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước. Nếu nộp bản sao giấy chứng nhận, đăng ký theo điểm c, d khoản 2 Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM khi nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định tại Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi mục II Thông tư 09/2006/TT-BMT,  thủ tục đăng ký gồm các bước:

Bước 1 Nộp hồ sơ đăng ký

Gửi hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại đến Bộ Công thương

Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu TB-1A, TB-1B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM, 01 liên giao cho thương nhân nộp hồ sơ và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phải có văn bản thông báo cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bổ sung hồ sơ đầy đủ;
 • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân

Bước 4 Đăng ký nhượng quyền thương mại.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 văn bản trong đó nêu rõ lý do

Lệ phí đăng ký

Căn cứ Phụ lục II Thông tư 09/2006/TT-BTM, lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Cần Thơ

Nội dung dịch vụ

Luật sư tư vấn lĩnh vực chuyển nhượng quyền thương mại như sau:

 • Tư vấn các quy định về nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn, đưa ra các giải pháp cho rủi ro pháp lý đối với nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài;
 • Tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục nhượng quyền thương mại đối với các trường hợp cụ thể;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Soạn thảo đơn đăng ký và các văn bản, đơn từ khác liên quan đến đăng ký nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn, đưa ra hướng giải quyết tranh chấp nhượng quyền thương mại (nếu có);
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>> Xem thêm: Tư vấn giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

Phí dịch vụ

Chi phí đối với dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Cần Thơ tùy vào từng yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của khách hàng mà sẽ đưa ra một mức phí có lợi nhất cho phía khách hàng. Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một xu hướng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, để nhượng quyền thương mại hợp pháp cần thực hiện đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định. Nếu Quý khách hàng đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục vui lòng liên hệ Chuyên tư vấn luật qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ.

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết