Luật Dân sự

Tư vấn các trường hợp kháng cáo quá hạn vụ án dân sự ở Cần Thơ

Kháng cáo quá hạn vụ án dân sự là quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho đương sự khi không thể thực hiện việc kháng cáo đúng hạn vì một số lý do khách quan. Tuy nhiên, việc kháng cáo quá hạn chỉ được Tòa án chấp nhận trong một số trường hợp nhất định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến trường hợp kháng cáo quá thời hạn.

Tư vấn kháng cáo quá hạn vụ án dân sự

Tư vấn kháng cáo quá hạn vụ án dân sự

Ai có quyền kháng cáo bản án dân sự?

Theo quy định tại Điều 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, những người có quyền kháng cáo bản án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm gồm có:

 • Đương sự
 • Người đại diện hợp pháp của đương sự
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án dân sự.

>>>Xem thêm: Người đại diện theo ủy quyền của đương sự có được kháng cáo không?

Các trường hợp kháng cáo quá hạn vụ án dân sự

Căn cứ Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo:

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

 • Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, kháng cáo quá thời hạn được quy định tại Điều 273 nêu trên được coi là kháng cáo quá hạn.

>>> Xem thêm: Thời hạn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Trình tự, thủ tục kháng cáo quá hạn vụ án dân sự

Hồ sơ kháng cáo quá hạn

Tại khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn: Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật này là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Tại khoản 8 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về đơn kháng cáo: Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Như vậy, căn cứ  quy định trên, để được Tòa án xem xét kháng cáo quá hạn thì cần có những hồ sơ sau:

 • Đơn kháng cáo theo mẫu số 54-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 13 tháng 01 năm 2017
 • Bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn
 • Tài liệu chứng cứ chứng minh cho việc kháng cáo quá hạn và các tài liệu chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp

>>>Tải xuống:  Mẫu tường trình kháng cáo quá hạn

Mẫu đơn trình bày kháng cáo quá hạn

Mẫu đơn trình bày kháng cáo quá hạn

Thủ tục kháng cáo quá hạn

Quy trình thụ lý và giải quyết kháng cáo bản án sơ thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Cụ thể:

Bước 1: Nộp đơn kháng cáo quá hạn

Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo quá hạn và các tài liệu chứng cứ kèm theo cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ban hành bản án sơ thẩm bị kháng cáo.

Bước 2: Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm

Bước 3: Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn.
 • Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp người kháng cáo, Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Bước 4: Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của người kháng cáo quá hạn, đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định

Bước 5: Gửi quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn

 • Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp
 • Có hai trường hợp sẽ xảy ra: Nếu việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận, Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục theo quy định của Bộ luật này và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm. Nếu không được chấp nhận, người kháng cáo có thể làm đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Vai trò của luật sư trong trường hợp bản án đã quá hạn kháng cáo

Để đảm bảo tranh tụng hiệu quả, thuyết phục và bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho người kháng cáo quá hạn, luật sư của Chuyên tư vấn luật sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Nghiên cứu, phân tích trường hợp kháng cáo quá hạn.
 • Luật sư hỗ trợ soạn thảo đơn kháng cáo, bản tường trình lý do kháng cáo và các văn bản khác liên quan.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp cho người kháng cáo.
 • Hỗ trợ thu thập, cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh liên quan đến việc kháng cáo quá hạn.

Tư vấn về kháng cáo quá hạn vụ án dân sự ở Cần Thơ

Chuyên tư vấn luật xin cung cấp dịch vụ tư vấn đến quý khách hàng ở Cần Thơ cũng như là quý khách hàng trên toàn quốc liên quan đến kháng cáo quá hạn vụ án dân sự như sau:

Luật sư tư vấn việc kháng cáo quá hạn

Luật sư tư vấn việc kháng cáo quá hạn

Khi kháng cáo quá hạn, quý khách hàng cần lưu ý là phải có đơn trình bày kháng cáo quá hạn. Bởi trong đơn này trình bày lý do kháng cáo quá hạn, đây là cơ sở để Tòa án xem xét chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu kháng cáo. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề tương tự, vui lòng liên hệ qua Hotline:1900.63.63.87 để được luật sư dân sự tư hướng dẫn và hỗ trợ.

4.6 (15 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết