Luật Lao Động

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại khi bị sa thải ở Cần Thơ

Soạn thảo đơn khiếu nại khi bị sa thải ở Cần Thơ là bước đầu tiên cần thực hiện khi thực hiện quyền khiếu nại của người lao động. Trong trường hợp người lao động bị sa thải trái pháp luật có thể thực hiện khiếu nại theo mẫu đơn pháp luật quy định hoặc thực hiện thủ tục khởi kiện vụ án lao động. Sau đây bài viết này sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn cho độc giả biết thêm khi viết đơn khiếu nại.

Soạn đơn khiếu nại khi bị sa thải

Những trường hợp không được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Căn cứ theo khoản 4, khoản 5 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật như sau:

 • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019;
 • Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 • Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Ngoài ra, người sử dụng lao động chỉ có thể xử lý kỷ luật lao động nếu thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019.

Vì vậy, khi người lao động vi phạm dẫn đến xử lý kỷ luật nhưng thuộc các trường hợp trên thì vẫn không bị xử lý kỷ luật lao động kể cả hình thức kỷ luật sa thải.

>> Xem thêm: Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Bị sa thải trái pháp luật thì người lao động phải làm sao?

Trong trường hợp bị người sử dụng lao động xử lý kỷ luật trái pháp luật, người lao động có thể tự đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình bằng những cách sau:

 • Khiếu nại: Người lao động khiếu nại với người sử dụng lao động, hoặc cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Lao động 2019.
 • Hòa giải: Thực hiện thông qua hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động căn cứ theo Điều 188, Điều 189 Bộ luật Lao động 2019.
 • Khởi kiện tại Tòa án: Người lao động có thể trực tiếp khởi kiện tại Tòa án nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019.

Khiếu nại

Người lao động thực hiện thủ tục khiếu nại theo trình tự được quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động như sau:

 • Người lao động khiếu nại lần đầu với người sử dụng lao động hoặc khởi kiện tòa án;
 • Trường hợp thực hiện khiếu nại, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có thể khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại lần thứ hai cơ quan có thẩm quyền là Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Hòa giải

Ngoài ra, người lao động có thể thực hiện hòa giải với người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, Điều 189 Bộ luật Lao động 2019

Theo đó, tranh chấp về kỷ luật sa thải có thể sử dụng cách hòa giải để giải quyết tranh chấp.

Theo Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 và quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), với tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, người lao động có thể trực tiếp khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Khởi kiện tại Tòa án

Người lao động có thể khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền được xác định như sau:

 • Thẩm quyền theo vụ việc: Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án theo điểm a khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Thẩm quyền theo cấp: Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện căn cứ theo quy định điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trừ trường hợp mà có đương sự hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh.
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ: Được xác định căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nơi bị đơn đặt trụ sở.

Như vậy, người lao động có thể lựa chọn thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết về hành vi sa thải người lao động trái pháp luật

Thủ tục khiếu nại kỷ luật lao động

Thủ tục khiếu nại kỷ luật lao động

Mẫu đơn khiếu nại quyết định sa thải trái luật

Đơn khiếu nại theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………… , ngày cấp…………. , nơi cấp: ………………………….(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:……………………………………………………. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………….. (5);

Nội dung khiếu nại:……………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Khi người lao động khiếu nại bằng hình thức gửi đơn phải đảm bảo các nội dung sau theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có).
 • Yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Luật sư soạn thảo đơn khiếu nại chi phí hết bao nhiêu?

Chi phí Luật sư tư vấn và soạn đơn khiếu nại khi bị sa thải bao gồm các chi phí chính sau:

 • Thù lao cố định: Được thống nhất khi Luật sư nghiên cứu xong hồ sơ cụ thể và dự kiến những công việc cần làm. Các bên có thể thỏa thuận lại bằng phụ lục hợp đồng nếu có tình huống khác xảy ra.
 • Luật sư sẽ thu thêm một vài chi phí khác như: chi phí đi lại, sinh hoạt, lưu trú, liên hệ công tác… trong trường hợp khách hàng cần Luật sư tham gia các buổi làm việc tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện nộp hồ sơ khiếu nại/khởi kiện

Đồng thời, chi phí Luật sư còn được tính theo các căn cứ sau:

 • Mức độ phức tạp của công việc.
 • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng (nếu có).
 • Kinh nghiệm, uy tín của Luật sư.

Trên đây là một vài lưu ý cho quý khách hàng về chi phí luật sư soạn thảo đơn khiếu nại. Tùy theo tính chất và độ phức tạp của vụ việc mà luật sư sẽ cân nhắc và xác định chi phí cụ thể cho từng trường hợp cụ thể.

Dịch vụ Luật sư tư vấn và soạn thảo đơn khiếu nại do bị sa thải trái luật

Luật sư khởi kiện khi người lao động bị kỷ luật sa thải trái luật sẽ hỗ trợ cho người lao động các dịch vụ sau để bảo vệ quyên floiwj hợp pháp của :

 • Tư vấn thủ tục khiếu nại khi bị sa thải.
 • Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại khi bị sa thải.
 • Dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại khi bị sa thải.
 • Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến khiếu nại khi bị sa thải.
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu để chứng minh việc sa thải là trái pháp luật
 • Hướng dẫn khách hàng cách thức nộp đơn khiếu nại

Tư vấn đơn khiếu nại khi bị sa thảiTư vấn đơn khiếu nại khi bị sa thải

Trong trường hợp người lao động có căn cứ cho rằng hành vi sa thải của người sử dụng lao động là trái pháp luật thì có thể thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án. Đơn khiếu nại phải đảm bảo theo mẫu và các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật. Nếu quý khách cần được hỗ trợ hướng xử lý khi bị công ty đuổi việc, vui lòng liên hệ Luật sư Lao động của thông qua Hotline: 1900.63.63.87 hoặc qua các kênh liên hệ trực tuyến và trực tiếp khác của chúng tôi.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.9 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết