Luật Lao Động

Trình tư, thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động

Thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động là thủ tục để người lao động bảo vệ quyền lợi ích của mình bị xâm phạm bởi những quyết định của người sử dụng lao động như quyết định xử lý kỷ luật, quyết định sa thải… Xem xét quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp, quy trình khiếu nại, thời hạn và các quyền lợi được bảo vệ là điều cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ thông tin cụ thể đến quý độc giả về nội dung này.

Quan hệ pháp luật lao động

Những tranh chấp lao động thường gặp

Có nhiều nguyên nhân khiến tranh chấp lao động xảy ra. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

 • Điều kiện làm việc và tiền lương: Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là tranh chấp về điều kiện làm việc và mức lương. Các vấn đề có thể bao gồm việc không nhận được mức lương công bằng, không tuân thủ quy định về giờ làm việc, áp lực công việc quá đáng, không cung cấp bảo hiểm xã hội hay lợi ích khác.

 • Kỷ luật và sa thải: Tranh chấp có thể phát sinh khi nhân viên cho rằng họ bị sa thải một cách bất công hoặc bị kỷ luật một cách không hợp lý. Điều này có thể liên quan đến việc vi phạm quy tắc nội bộ của công ty, không tuân thủ quy trình sa thải hợp pháp hay bị đối xử không công bằng.

 • Quyền lợi và phúc lợi: Tranh chấp có thể phát sinh xoay quanh các quyền lợi và phúc lợi lao động như ngày nghỉ phép, nghỉ thai sản, bảo hiểm y tế, trợ cấp gia đình hay chế độ nghỉ hưu. Nếu công ty không tuân thủ các quy định pháp luật hoặc không cung cấp đúng quyền lợi, nhân viên có thể khởi kiện.

 • Phân biệt đối xử: Tranh chấp có thể xuất phát từ sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, tình dục hoặc khuyết tật. Nếu nhân viên cho rằng mình bị đối xử không công bằng hoặc bị kỳ thị, họ có thể tìm kiếm sự bảo vệ pháp lý.

 • Hợp đồng lao động: Tranh chấp có thể phát sinh khi các điều khoản trong hợp đồng lao động không được tuân thủ hoặc bị vi phạm. Vấn đề có thể liên quan đến thời hạn hợp đồng, vị trí công việc, nhiệm vụ, lương bổng, điều kiện làm việc, hay quyền và trách nhiệm của các bên.

Đây chỉ là một số nguyên nhân phổ biến và không bao hàm tất cả các trường hợp tranh chấp lao động. Những tranh chấp này thường cần được giải quyết một cách công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật lao động địa phương.

xử lý giải quyết tranh chấp lao động
Xử lý giải quyết tranh chấp lao động

Khiếu nại trong tranh chấp lao động

Thời hiệu khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp lao động mà có căn cứ để xác định quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái luật thì người lao động có quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp từ những quyết định, hành vi đó. Tuy nhiên, trước khi tiến hành thủ tục khiếu nại tranh chấp lao động thì người lao động cần phải xác định thời hiệu của việc khiếu nại.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP:

 • Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động;
 • Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Việc xác định thời hiệu rất quan trọng đến việc giải quyết khiếu nại vì trường hợp không còn thời hiệu khiếu nại thì người lao động không có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn tới việc người lao động không thể bảo vệ được quyền lợi chính đáng của họ.

Tham khảo: Hướng dẫn khởi kiện lao động tập thể

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP:

 • Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động;
 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết;

Hình thức khiếu nại tranh chấp lao động

Người lao động có thể khiếu nại tranh chấp lao động thông qua hai hình thức theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 24/2018/NĐ-CP:

 • Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;
 • Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại điểm a khoản này và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.
Thủ tục khiếu nại tran chấp lao động
Thủ tục khiếu nại tranh chấp lao động

Trình tự thủ tục khiếu nại tranh chấp lao động

Trình tự khiếu nại tranh chấp lao động

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về thủ tục người lao động khiếu nại về lao động như sau:

Thực hiện khiếu nại lần đầu

 • Khi người lao động cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu.

 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu: là người sử dụng lao động (khoản 1 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

Thực hiện khiếu nại lần hai

 • Người lao động khiếu nại lần hai trong trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; Quá thời hạn quy định về giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết.
 • Người lao động gửi khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. (khoản 2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

Khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động

Bên cạnh khiếu nại, người lao động có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015:

 1. Nộp đơn khởi kiện;
 2. Tòa án thụ lý giải quyết;
 3. Tòa án xét xử sơ thẩm;
 4. Tòa án xét xử phúc thẩm (nếu có).

Trường hợp tranh chấp lao động phải thực hiện thủ tục hòa giải lao động mới được khởi kiện thì người lao động phải thực hiện thủ tục hòa giải sau đó mới nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp.

Luât sư tư vấn thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động

 • Quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án;

 • Quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Tòa án;

 • Quy định về trình tự, công khai chứng cứ tại Tòa án;

 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi, quyết định vi phạm của cơ quan có tiến hành tố tụng khi quyền và lợi ích của khách hàng bị xâm phạm.

 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi, quyết định vi phạm của cơ quan có tiến hành tố tụng khi quyền và lợi ích của khách hàng bị xâm phạm.

 • Trực tiếp tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tòa án nhân dân, viện kiểm sát,…) để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

 • Tư vấn các vấn đề phát sinh tranh chấp lao động (thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thủ tục hòa giải lao động, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại…), đưa ra lời tư vấn, hướng xử lý vấn đề nhằm giúp khách hàng tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và biết cách thực hiện những thủ tục liên quan đến tranh chấp lao động.

Lưu ý rằng quy trình khiếu nại có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và quy định pháp luật địa phương. Vì vậy, rất quan trọng để tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật trong lãnh thổ của bạn khi tiến hành thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động. Nếu bạn đọc còn bất kỳ vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ liên quan đến vấn đề này cần được tư vấn, vui lòng liên hệ theo hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn luật lao động chi tiết. Xin cảm ơn.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

5 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết