Khởi kiện tập thể tranh chấp lao động diễn ra khá phổ biến hiện nay khi các tranh chấp về tiền lương, chế độ phụ cấp, bị sa thải trái luật,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng đông đảo người lao động trong các doanh nghiệp. Trình tự thủ tục khởi kiện yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo thực hiện các quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định pháp luật sẽ được tiến hành như thế nào? Mời Quý bạn đọc tham khảo qua bài viết sau.

Tranh chấp lao động tập thể giải quyết theo quy định pháp luật
Tranh chấp lao động tập thể giải quyết theo quy định pháp luật

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác:

 • Hoà giải viên lao động;
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
 • Toà án nhân dân.

Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động:

 • Hòa giải viên lao động
 • Hội đồng trọng tài lao động
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại UBND
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại UBND

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở

Các tranh chấp lao động tập thể phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động, biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

Trong trường hợp hết thời hạn giải quyết trên mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở
Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:

 • Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết;
 • Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp.
 • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động.
 • Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

 1. Đơn khởi kiện
 2. Tài liệu chứng cứ để chứng minh kèm theo tùy thuộc vào từng tranh chấp:
 3. Hợp đồng lao động, hoặc quyết định vào làm việc
 4. Quyết định kỷ luật sa thải (Đối với các tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải); Quyết định chấm dứt hợp đồng lao đông (Đối với tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động);…
 5. Biên bản hòa giải không thành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bước 2: Tòa án xem xét, thụ lý đơn khởi kiện

 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện
 • Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán tiến hành xem xét đưa ra một trong các quyết định: yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; tiến hành thủ tục thụ lý theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn; chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền; trả lại đơn khởi kiện.
 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, các bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức có liên quan được thông báo về việc Tòa đã thụ lý vụ án.

Bước 3: Xét sử sơ thẩm vụ án

 • Thời gian chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp lao động là 02 tháng kể từ ngày thụ lý. Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì gia hạn không quá 01 tháng.
 • Trong 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, nếu các bên không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án thì có quyền nộp đơn kháng cáo lên Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến khởi kiện tranh chấp lao động tập thể về quyền tại Tòa án. Trường hợp Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc đang gặp phải những tranh chấp phát sinh trong quá trình lao động về các vấn đề như tiền lương/kỷ luật/sa thải/đơn phương chấm dứt dứt hợp đồng lao động,… hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết hiệu quả nhất vấn đề thông qua HOTLINE 1900.63.63.87. Trân trọng!

Scores: 4.5 (14 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87