Luật Lao Động

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khi thay đổi cơ cấu tố chức được doanh nghiệp và người lao động có thể tự thỏa thuận hoặc thông qua phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu để  chấm dứt hợp đông với người lao động. Theo đó, quy trình chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này có một số điểm khác biệt so với chấm dứt hợp đồng lao động thông thường. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về quy trình này. 

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức
Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức

Thế nào là thay đổi cơ cấu, công nghệ

Căn cứ theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

 • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
 • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
 • Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

>>> Xem thêm: Có thể chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu?

Thủ tục cho người lao động thôi việc

Cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu tổ chức
Cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu tổ chức

Căn cứ theo Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 thìtt rường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.  Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Theo đó việc xây dựng phương án sử dụng lao động được thực hiện theo trình tự tại khoản 6 Điều 42 và Điều 44 Bộ luật Lao động 2019:

Bước 1: Trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên.

Bước 2: Xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Nội dung phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu bao gồm:

 • Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;
 • Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;
 • Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;
 • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng

Bước 3:  Thông báo công khai phương án sử dụng lao động cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bước 4: Thông báo việc cho nhân viên thôi việc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động biết trước 30 ngày mới được cho người lao động thôi việc.

Bước 5: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với người lao động

 • Trả tiền lương
 • Trả trợ cấp mất việc cho người lao động
 • Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ
 • Chốt sổ bảo hiểm và trả lại những giấy tờ mà công ty đang giữ

Hướng dẫn viết mẫu thông báo cắt giảm nhân sự

Trước khi cắt giảm nhân sự phải thông báo cho người lao động biết

Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự bao gồm các nội dung sau:

 • Ghi họ tên, chức vụ, vị trí việc làm của người lao động bị chấm dứt hợp đồng;
 • Thời gian chấm dứt;
 • Lý do về việc chấm dứt hợp đồng (thu hẹp kinh doanh, sản xuất dù đã cố gắng tìm mọi biện pháp khắc phục, thay đổi cơ cấu,…)
 • Nghĩa vụ của người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng ( bàn giao tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc tại công ty )
 • Cam kết thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến người lao động mà công ty chưa thanh toán trong thời hạn từ 07 ngày đến 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cùng các loại giấy tờ khác đã giữ của người lao động.

Luật sư tư vấn thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề liên quan chấm dứt hợp đồng lao động sẽ hỗ trợ khách hàng

 • Tư vấn trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn trường hợp doanh nghiệp cần xây dựng phương án sử dụng lao động
 • Hướng dẫn trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động trong việc xây dựng phương án sử dụng lao động
 • Soạn thảo phương án sử dụng lao động cho doanh nghiệp khi thay đổi cơ cấu
 • Giải quyết thủ tục cho người lao động nghỉ việc 

Tùy số lượng người lao động bị ảnh hưởng do sự thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp mà thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động có thể trải qua giai đoạn xây dựng phương án sử dụng lao đông. Trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động bị cho thôi việc mà doanh nghiệp buộc phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động. Trường hợp cần tư vấn chi tiết về vấn đề này hãy liên hệ luật sư chuyên tư vấn luật lao động qua hotline 1900636387 của Luật Long Phan PMT. 

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết