Luật Dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Một bản án, quyết định của Tòa án có được thi hành trong thực tế hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc thi hành án của cơ quan có thẩm quyền. Các quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự cũng rất được chú trọng, trong đó có thể kể đến các quy định về thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Qua bài viết này, Chuyên Tư vấn luật sẽ trình bày vấn đề liên quan đến Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp thông thường

Trong các trường hợp thi hành án dân sự thông thường, sau khi trừ đi chi phí thi hành án và khoản tiền  khoản 5 Điều 115 Luật thi hành án dân sự 2008 thì theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản được thực hiện theo thứ tự sau đây:

 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần (
 • Án phí;
 • Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

Khoản 5 Điều 115 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án; mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà; hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà rồi mới thực 

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục được thi hành bản án dân sự tranh chấp đất đai

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp có nhiều người được thi hành án

Trường hợp có nhiều người được thi hành án nhưng không cùng hàng ưu tiên

Trường hợp có nhiều người được thi hành án nhưng không cùng hàng ưu tiên thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản được thực hiện theo thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp thông thường (điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)

 • Chi phí thi hành án
 • Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án; mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà; hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà
 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần
 • Lệ phí, án phí Tòa án
 • Các khoản phải thi hành theo bản án, quyết định

Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán; Sau khi thanh toán các khoản tiền trên, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

Trường hợp có nhiều người được thi hành án trong cùng một hàng ưu tiên

Trường hợp có nhiều người được thi hành án trong cùng một hàng ưu tiên thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án (khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 ) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp tài sản đang cầm cố, thế chấp

 

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản Bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản Bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án

Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.(khoản 3 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014):

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Khoản 4 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 có quy định thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. Căn cứ theo khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định thứ tự phân chia tài sản khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Ngoài ra, sau khi đã thanh toán đủ các khoản trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thành viên của Công ty hợp danh.

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản khi doanh nghiệp phá sản

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định thi hành án dân sự

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp chưa trả hết nợ có được giải thể không?.

Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng còn có thêm những vướng mắc về thủ tục thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay đến số Hotline 1900636387 để được tư vấn luật dân sự tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn./.

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 753 bài viết