Người lao động đơn phương nghỉ việc không báo trước liệu có phải hành vi trái pháp luật và phải bồi thường ra sao? Nếu người lao động nghỉ việc không báo trước như thỏa thuận trong hợp đồng không báo cho công ty thì nhân viên đó bị xử lý như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của khách hàng, Luật sư Phan Mạnh Thăng sẽ cung cấp đến bạn đọc một số các quy định về việc xử lý tình huống nhân viên nghỉ việc không báo trước qua nội dung bài viết dưới đây:

Xử lý nhân viên nghỉ việc không báo trước
Xử lý ra sao khi người lao động nghỉ việc không báo trước

Trách nhiệm khi nhân viên nghỉ việc không báo trước

Theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

  • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
  • Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
  • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động.

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước?

Vấn đề thử việc được quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 khá rõ ràng về thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc cũng như quy định về kết thúc thời gian thử việc. Cụ thể như sau: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc; Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”.

Nhân viên nghỉ việc không báo trước
Người lao động nghỉ việc không báo trước

Về vấn đề chấm dứt thời gian thử việc, Điều 29 Bộ luật Lao động quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

  • Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
  • Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Tuy nhiên trên thực tế, nếu thấy công việc không phù hợp và không muốn tiếp tục công việc nữa, bạn nên thông báo cho người quản lý trực tiếp đang hướng dẫn bạn, để họ có ý kiến hoặc giải quyết lương thử việc cho bạn khi bạn đã làm việc được hơn một tháng. Ngoài ra, việc thông báo cũng nhằm thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với công ty và để phía công ty có thể đưa ra chính sách về nhân sự phù hợp khi bạn quyết định nghỉ việc. 

Công ty cho nhân viên thử việc nghỉ việc không báo trước?

Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì hai bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Thời gian thử việc thì tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng tối đa không quá 2 tháng. Theo quy định tại Điều 7 Nghị Định 05/2015/NĐ-CP thì trước khi kết thúc thời gian thử việc 3 ngày người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động làm thử.

Tuy nhiên, trong thời gian thử việc mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật Lao động: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Theo quy định trên trong thời gian thử việc thì 2 bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không phải thông báo trước và bồi thường cho nhau. Như vậy, bạn đang là nhân viên thử việc của công ty, khi hết thời hạn thử việc công ty không ký kết tiếp hợp đồng làm việc với bạn thì có quyên cho bạn nghỉ việc luôn mà không phải bồi thường cho bạn.

Trên đây là tư vấn của Luật sư Phan Mạnh Thăng về “Xử lý nhân viên nghỉ việc không báo trước”. Hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ ngay với Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline bên dưới để gặp luật sư tư vấn miễn phí.

  Hotline: 1900.63.63.87