Luật Lao Động

Xử Lý Tình Huống Nhân Viên Nghỉ Việc Không Báo Trước

Người lao động đơn phương nghỉ việc không báo trước liệu có phải hành vi trái pháp luật và phải bồi thường ra sao? Người sử dụng lao động xử lý thế nào. Các vấn đề sau sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây

Xử lý ra sao khi người lao động nghỉ việc không báo trước
Xử lý ra sao khi người lao động nghỉ việc không báo trước

Nghĩa vụ thông báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

 • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
 • Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
CSPL: khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019

Trường hợp người lao động xin nghỉ không cần báo trước 

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;
 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
CSPL: khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019

Trách nhiệm khi nhân viên nghỉ việc không báo trước

Theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật như sau:

 • Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
 • Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
 • Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động.

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước?

Vấn đề thử việc được quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 khá rõ ràng về thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc cũng như quy định về kết thúc thời gian thử việc.

Cụ thể như sau: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc; Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”.

Người lao động nghỉ việc không báo trước
Người lao động nghỉ việc không báo trước

Trường hợp giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì không áp dụng thử việc.

Về vấn đề chấm dứt thời gian thử việc, Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

 • Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
 • Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Công ty cho nhân viên thử việc nghỉ việc không báo trước?

Khoản 2 Điều 27,Bộ luật lao động 2019 quy định: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

Như vậy, pháp luật cho phép các bên tùy nghi ứng xử trong trường hợp tự ý chấm dứt thử việc. Tuy nhiên, việc chấm dứt thử việc nên được thông báo trước trong thời hạn hợp lý.

Trên đây là tư vấn về “Xử lý nhân viên nghỉ việc không báo trước”. Hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ ngay với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline bên 1900 63 63 87 để gặp luật sư tư vấn lao động.

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 753 bài viết