Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận trong hoạt động mua bán sao cho phù hợp với pháp luật quốc gia của các bên giao kết và các điều ước quốc tế mà các quốc gia đó là thành viên. Pháp luật quy định về mẫu hợp đồng, tính chất và hình thức,..các vấn đề pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Khái quát chung những vấn đề cần lưu ý về hợp đồng thương mại quốc tế

Khái quát những vấn đề cần lưu ý về hợp đồng thương mại quốc tế

>>> Xem thêm: Tư Vấn Pháp Luật Đối Với Các Hoạt Động Thương Mại

Quy định về hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế là gì

Theo Điều 1 của CISG quy định về trụ sở kinh doanh của các bên tham gia hợp đồng như là tiêu chí để xác định một hợp đồng là hợp đồng thương mại quốc tế. Nếu các bên tham gia ký kết hợp đồng có trụ sở kinh doanh tại các nước khác nhau, khi mà các nước này là thành viên của CISG, hoặc khi quy phạm tư pháp quốc tế dẫn chiếu đến việc áp dụng luật của một nước thành viên CISG.

Hợp đồng mua thương mại quốc tế; còn được gọi là hợp đồng mua bán hàg hóa quốc tế hoặc hợp đồng xuất nhập khẩu, là hợp đồng mua bán hàng hóa có tính chất quốc tế (có yếu tố nước ngoài, có nhân tố nước ngoài). Tính quốc tế của một hợp đồng thương mại quốc tế được hiểu không giống nhau tùy theo quan điểm của từng quốc gia trên thế giói.

Luật thương mại 2005 không trực tiêp định nghĩa hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Thay vào đó là liệt kê những hoạt động được coi là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế tại Điều 27:

  • Xuất nhập (khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại 2005);
  • Nhập khẩu (khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 2005);
  • Tạm xuất tái nhập (khoản 1 Điều 29 Luật Thương mại 2005);
  • Tạm xuất tái xuất (khoản 2 Điều 29 Luật Thương mại 2005);
  • Chuyển khẩu (khoản 1 Điều 30 Luật Thương mại 2005.

>>Xem thêm: Thủ tục thanh lý hợp đồng thương mại

Vai trò của hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng mua bán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chứng minh sự giao kết của các bên tham gia hợp đồng, quyết định các quyền lợi mà các bên được hưởng cũng như những nghĩa vụ mà họ phải tuân theo.

Hình thức của hợp đồng

Điều 15 Luật Thương mại 2005 quy định hợp đồng mua bán hàn hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương. Phải đáp ứng các thông điệp dữ liệu, các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật thep quy định của pháp luật thì được thừa nhận là có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

Chủ thể của hợp đồng thương mại quốc tế là các bên, người bán và người mua, có trụ sở thương mại đặt ở các nước khác nhau.

Hàng hoá là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là động sản, tức là hàng có thể chuyển qua biên giới của một nước..

Hợp đồng thương mại quốc tế thường được ký kết bằng tiếng nước ngoài, trong đó phần lớn là được ký bằng tiếng Anh. Điều này đòi hỏi các bên phải giỏi ngoại ngữ.

Cách thức vận chuyển hàng hóa được quy định tại Điều 35 Luật Thương mại 2005, do các bên thỏa thuận, vận chuyển một lần hay theo đợt. Thời gian và địa điểm giao nhận hàng lựa chọn sao cho hợp lý với cả hai bên.

Chất lượng và điều khoản giao hàng trong hợp đồng thương mại quốc tế

Trước khi ký kết hợp đồng thương mại quốc tế cần tìm hiểu kĩ chỉ tiêu một số hàng hóa xuất khẩu để soạn thảo điều khoản chất lượng hàng hóa tốt.

Việc giao hàng gồm giao hàng ở cảng đi và dỡ hàng ở cảng đến. Thời gian như thế nào.

Chú ý tới các điều khoản giao nhận hàng nhằm tránh rủi ro

Chú ý tới các điều khoản giao nhận hàng nhằm tránh rủi ro

Địa điểm giao hàng được quy định tại điều 35 Luật Thương mại 2005 và Điều 31 Công ước viên Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) như (cảng bốc, cảng dỡ;– Nên quy định cụ thể tên cảng); Thời hạn giao hàng (Nên quy định thời hạn giao hàng có định kỳ: Một mốc thời gian hàng phải được giao trước đó hoặc một khoảng thời gian đủ dài); Thông báo giao hàng (quy định thời điểm, nội dung;phương thức thông báo).

Điều khoản giá cả, thời gian thanh toán trong hợp đồng

Căn cứ tại Điều 55 CISG và Điều 52 Luật Thương mại 2005 thì giá được xác định theo thỏa thuận của các bên. Và giá cả hàng hóa trong hợp đồng thương mại quốc tế phải có đủ đơn giá, tổng giá (cả bằng số;và chữ). Phải dẫn chiếu Incoterms cụ;thể (cảng, phiên bản). Incoterms có thể dẫn chiếu ngay sau đơn giá hoặc sau tổng giá bằng chữ. Nên quy định cụ thể giá đã gồm chi phí bao bì, chi phí bốc hàng chưa (nếu giao hàng theo điều kiện CIF thì quy định chi phí dỡ;hàng).

Việc thanh toán tiền hàng được quy định tại Điều 55 và 56 của Luật Thương mại 2005 do các bên thỏa thuận, thông thường sẽ thanh toán trực tiếp hoặc theo thỏa thuận. Việc thanh toán có thể chia thành nhiều đợt, số tiền cụ thể cho mỗi đợt thanh toán.

Điều khoản giải quyết tranh chấp và luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế

Tranh chấp phát sinh từ việc giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế có thể là toà án hoặc trọng tài nước ngoài. Vấn đề ngoại ngữ lại được đề cập nếu muốn chủ động tranh tụng tại tòa án hoặc trọng tài nước ngoài.

Quy định cụ thể về điều khoản giải quyết tranh chấp

Quy định cụ thể về điều khoản giải quyết tranh chấp

Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mang tính chất phức tạp và đa dạng. Điều này có nghĩa là: hợp đồng thương mại quốc tế; có thể phải chịu sự điều chỉnh không phải chỉ của luật pháp nước đó mà cả của luật nước ngoài (luật nước người bán, luật nước người mua hoặc luật của bất kỳ một nước thứ ba nào), thậm chí phải chịu sự điều chỉnh của điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế hoặc cả án lệ (tiền lệ pháp) để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo Điều 45 CISG nguyên tắc chung của tư pháp quốc tế, trong thương mại quốc tế, các bên có quyền tự do thỏa thuận chọn nguồn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng của mình. Nguồn luật đó có thể là luật quốc gia, điều ước quốc tế về thương mại hoặc tập quán thương mại quốc tế và thậm chí cả các án lệ (tiền lệ xét xử). Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là nên chọn nguồn luật nào, làm thế nào để chọn được nguồn luật thích hợp nhất để có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

Theo quy định tại Điều 33 BLTTDS 2015, Tòa án kinh tế thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.

Ngoài ra, còn có thể giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng phương thức trọng tài theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>> MỜI BẠN ĐỌC THAM KHẢO BÀI VIẾT: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trên đây là toàn bộ nội dung hợp đồng thương mại quốc tế đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật tránh phát sinh tranh chấp về sau giữa các bên trong hợp đồng. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn và hỗ trợ chi tiết, hoặc soạn thảo hợp đồng, liên lạc qua HOTLINE: 1900 63 63 87 để LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG  hướng dẫn cụ thể hơn.

Scores: 4.6 (18 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87