Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh cho công ty TNHH

Thành lập chi nhánh cho công ty TNHH là nhu cầu rất phổ biến hiện nay của các công ty TNHH nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh của mình. Để chi nhánh được đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết sau đây của Chuyên tư vấn Luật sẽ thông tin cụ thể cho khách hàng về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH.

Thành lập chi nhánh công tyThành lập chi nhánh công ty

Lợi thế của việc đăng ký hoạt động chi nhánh cho công ty

Việc đăng ký hoạt động chi nhánh đem lại khá nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, kinh doanh của mình.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Vì thế, có thể coi chi nhánh hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp thu nhỏ, đặt dưới sự quản lý của công ty chủ quản.

Pháp luật hiện nay cho phép một doanh nghiệp được thành lập nhiều chi nhánh ở nhiều khu vực, địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó, chi nhánh được quyền có con dấu riêng, được kê khai nộp thuế riêng nếu chi nhánh được đăng ký hạch toán độc lập. Chi nhánh được thay mặt công ty ký kết các hợp đồng kinh tế trong phạm vi ủy quyền.

Vì thế, với sự độc lập trong hoạt động của mình, việc thành lập các chi nhánh sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc đi lại khi chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để thực hiện giao dịch thay vì phải tới trụ sở chính của công ty. Phía doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong các giao dịch của mình, tiết kiệm chi phí hoạt động, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận khách hàng, mở rộng mạng lưới thị trường trong nước, thậm chí là nước ngoài của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Những lưu ý khi doanh nghiệp mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Quy định về thủ tục thành lập chi nhánh cho công ty Trách nhiệm hữu hạn

Để chi nhánh được hoạt động hợp pháp và đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của mình, việc thành lập chi nhánh cần phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động chi nhánh. Căn cứ Điều 31, Điều 44, Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH được quy định như sau:

Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Để đăng ký thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần phải có một bộ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn như trên thì quý doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên như sau:

Đối với hình thức nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp để tiến hành sửa đổi, bổ sung.

Đối với hình thức đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Bước 1: Kê khai thông tin, nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí đăng ký.

Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 2: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký hoạt động chi nhánh và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với hình thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử

Doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 2: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi thành lập chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên bao gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Căn cứ theo Điều 31, Điều 44, Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định chung về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện giống như Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên như trên.

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho công ty

Dịch vụ thành lập chi nhánh cho công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói

 • Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh cho công ty TNHH;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Thực hiện khiếu nại, tố cáo trong trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng không được giải quyết
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cần thực hiện khi vừa thành lập chi nhánh

Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh

Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh

Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thành lập chi nhánh cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đúng theo thủ tục đăng ký như chúng tôi đã đề cập ở trên. Nếu như quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn về thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của Chuyên tư vấn Luật, vui lòng liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

5 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết