Luật Doanh Nghiệp

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài là các biện pháp được áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài nhằm ngăn chặn, bảo vệ chứng cứ hoặc bảo đảm tài sản phục vụ giải quyết vụ án hoặc đảm bảo thi hành án. Trong tố tụng trọng tài có nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời được xem xét áp dụng linh hoạt trong từng vụ tranh chấp cụ thể. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp này. 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài
Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong tố tụng trọng tài bao gồm:

 • Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;
 • Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài;
 • Kê biên tài sản đang tranh chấp;
 • Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp;
 • Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;
 • Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

Theo yêu cầu các bên mà Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời phù hợp đối với các bên tranh chấp.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì theo yêu cầu của một trong các bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp.

Căn cứ khoản 3 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà sau đó lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng trọng tài phải từ chối.

Căn cứ khoản 4 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì trước khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Hội đồng trọng tài có quyền buộc bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính.

Căn cứ khoản 5 Điều 49 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì một trong các bên tranh chấp phải làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi đến Hội đồng trọng tài. Nội dung đơn này phải đảm bảo các thành phần cơ bản sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;

 • Tên, địa chỉ của bên có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

 • Tên, địa chỉ của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

 • Tóm tắt nội dung tranh chấp;

 • Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

 • Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Kèm theo đơn yêu cầu thì bên yêu cầu phải cung cấp chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết áp dụng biện pháp đã yêu cầu. 

Thủ tục thực hiện

 1. Bước 1: Người yêu cầu nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đến Hội đồng trọng tài theo quy định.
 2. Bước 2: Bên yêu cầu nộp khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo sự ấn định của Hội đồng trọng tài tương ứng với giá trị thiệt hại có thể phát sinh khi áp dụng biện pháp trong đơn đề nghị. 
 3. Bước 3: Hội đồng trọng tài ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn ngay sau khi bên yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thì Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Trường hợp không chấp nhận thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cơ sở pháp lý: Điều 50 Luật Trọng tài thương mại 2010

>> Xem thêm: Thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi trung tâm trọng tài đang giải quyết tranh chấp

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Thủ tục để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Trách nhiệm của bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Căn cứ quy định tại Điều 52 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì:

 • Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình.
 • Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng và gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường

Như vậy, trước khi các bên muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải xem xét thật kỹ lưỡng và cẩn trọng để tránh phải chịu trách nhiệm không đáng có. 

Dịch vụ tư vấn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

Luật sư của Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn quy định về điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tư vấn các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể áp dụng trong tố tụng trọng tài;
 • Tư vấn và hướng dẫn xác định cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong từng vụ việc cụ thể;
 • Tư vấn và hỗ trợ trong việc soạn đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tham gia tố tụng trọng tài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị đơn, nguyên đơn.

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đúng thời điểm và đúng đối tượng sẽ giúp tranh chấp được giải quyết nhanh chóng, chính xác. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên và việc thi hành quyết định trọng tài được thực thi. Lĩnh vực tố tụng trọng tài rất phức tạp nếu quý khách hàng cần tư vấn hãy liên hệ luật sư doanh nghiệp để được giải đáp qua hotline 1900 63 63 87.

>> Tham khảo bài viết liên quan tố tụng trọng tài có thể bạn quan tâm:

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *