Luật Dân sự

Thủ tục yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Thủ tục yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu được thực hiện như thế nào và cần làm đơn yêu cầu phải đáp ứng những điều kiện gì? Yêu cầu tuyên bố CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU chỉ xảy ra khi có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên hợp đồng công chứng là hợp pháp. Vậy tại sao lại cần yêu cầu tuyên bố vô hiệu. Quý bạn đọc hãy theo dõi bài viết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề này.

Văn bản công chứng bị tuyên bố vô hiệu

Quyền yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Những chủ thể có quyền yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu bao gồm:

 • Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng
 • Người yêu cầu công chứng
 • Người làm chứng
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Những chủ thể trên có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về công chứng

Hình thức yêu cầu tuyên bố

Yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định tại khoản 6 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 -BLTTDS.

Nộp đơn tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu

Nội dung đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Đơn yêu cầu được quy định tại khoản 2 Điều 362 BLTTDS 2015 phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án tuyên hủy hợp đồng công;
 • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết (nếu có);
 • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Trình tự giải quyết yêu cầu tuyên tố văn bản công chứng vô hiệu

Yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Hồ sơ đề nghị giải quyết

 • Đơn yêu cầu
 • Kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp

Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố

Theo Điều 399 BLTTDS 2015 thì việc chuẩn bị xét xử đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu như sau:

 • Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.
 • Sau khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, Tòa án có thẩm quyền phải thông báo ngay cho tổ chức hành nghề công chứng, Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

>> Xem thêm: Các trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị vô hiệu

Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Theo Điều 400 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu:

 • Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong quyết định này, Tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Thi hành Quyết định Tòa án theo quy định pháp luật

Sau khi có quyết định về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu của Tòa án thì Thi hành án dân sự sẽ thi hành quyết định của Tòa án

Vai trò luật sư tư vấn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Luật sư tư vấn luật dân sự

 • Tư vấn về thủ tục yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu;
 • Làm đại diện theo pháp luật hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Trên đây là bài viết về thủ tục yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật dân sự. Xin cảm ơn.

4.5 (10 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết