Luật Dân sự

Thời hạn chuyển đơn kháng cáo dân sự lên tòa phúc thẩm

Thời hạn chuyển đơn kháng cáo dân sự lên tòa phúc thẩm là bao lâu? Sau khi đương sự hoặc người khác theo quy định gửi đơn kháng cáo lên tòa sơ thẩm sau khi tiến hành kiểm tra đơn theo trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng Dân sự nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 05 ngày tòa án sơ thẩm sẽ chuyển vụ án lên cấp phúc thẩm để xét xử dưới đây là những trình bày cụ thể về vấn đề này

 

Thời hạn chuyển đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩmThời hạn chuyển đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm

Kháng cáo là gì ?

Kháng cáo là quyền và thủ tục yêu cầu Tòa án cấp trên của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm nhằm xét xử phúc thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án nếu đương sự không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ nội dung của bán án, quyết định.

Thời hạn chuyển đơn kháng cáo dân sự lên tòa phúc thẩm

Sau khi nộp đơn kháng cáo tòa án sơ thẩm tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật nếu đơn hợp lệ tòa án sơ thẩm sẽ thông báo cho người kháng cáo biết để nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm sau đó: tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày:

 1. Hết thời hạn kháng nghị;
 2. Hết thời hạn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Cơ sở pháp lý điều 283 Bộ luật Tố Tụng Dân Sự 2015

Nội dung đơn kháng cáo

Khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo.Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

 1. Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 2. Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;
 3. Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
 4. Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
 5. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Bộ luật này.

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp

Cơ sở pháp lý điều 272 Bộ luật Tố Tụng Dân Sự 2015

>>> Xem thêm: Những giải trình về nội dung kháng cáo cần chuẩn bị cho phiên phúc thẩm trong vụ án dân sự

Trình tự, thủ tục tiến hành kháng cáo dân sự lên tòa phúc thẩm

Trình tự thủ tục chuyển đơn

Trình tự thủ tục chuyển đơn:

 1. Người có yêu cầu nộp đơn kháng cáo tại tòa án sơ thẩm
 2. Tòa án sơ thẩm xem xét đơn kháng cáo
 3. Tòa án sơ thẩm trả kết quả:
 • Trường hợp đơn kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
 • Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng theo quy định thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thông báo đóng tạm ứng án phí phúc thẩm

4. Tòa án sơ thẩm chuyển đơn lên lên tòa án phúc thẩm thụ lý đối với hồ sơ hợp lệ và đã tạm ứng án phí

Cơ sở pháp lý điều 274,276, 277, 283 Bộ luật Tố Tụng Dân Sự 2015

Luật sư tư vấn thời hạn chuyển đơn kháng cáo dân sự

 • Luật sư tư vấn về thời hạn kháng cáo
 • Luật sư tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng khi kháng cáo dân sự
 • Đại diện thân chủ thực hiện các thủ tục kháng cáo
 • Theo dõi hồ sơ và thực hiện bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa
 • Luật sư tư vấn về án phí và các vấn đề liên quan đến kháng cáo

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thời hạn chuyển đơn kháng cáo dân sự lên tòa phúc thẩm nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quý khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hỗ trợ quý khách hàng nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.7 (15 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 753 bài viết