Luật Dân sự

Súc vật gây thiệt hại, ai là người bồi thường?

Súc vật được hiểu là vật nuôi trong nhà, thuộc loại động vật bốn chân đã được con người thuần dưỡng như chó, mèo, trâu, bò, dê, ngựa … Nếu súc vật gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác vậy ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Súc vật gây thiệt hại

>>> Xem thêm: Kiện đồi bồi thường thiệt hại khi đất của mình bị người khác lừa bán mất

Khi nào phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra?

Bộ luật dân sự 2015 có quy định về việc bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra, đây là quy định chung áp dụng cho mọi loại tài sản trong đó có súc vật. Điều kiện để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thứ nhất là phải có thiệt hại xảy ra, thứ hai là thiệt hại này do súc vật gây ra. Trong luật không quy định về yếu tố lỗi, vậy nên dù vô ý hay cố ý thì khi có thiệt hại do súc vật gây ra người quản lý súc vật sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Xác định thiệt hại được bồi thường

Các loại thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe và thiệt hại về tính mạng. Tùy vào từng loại thiệt hại mà người có nghĩa vụ bồi thường có nghĩa vụ phải trả cho người bị thiệt hại. 

Ai là người có trách nhiệm bồi thường?

  • Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
  • Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

CCSPL: Điều 603 Bộ luật dân sự 2015 

Căn cứ và mức bồi thường thiệt hại

Căn cứ bồi thường thiệt hại

Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại phát sinh và nguyên nhân gây thiệt hại là căn cứ để xác định xem người chủ sở hữu súc vật có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại hay không. Hai điều kiện này phải hội tụ đủ thì mới có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mức bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

  • Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, trong trường hợp này thiệt hại bao gồm tài sản bị mất, hư hỏng, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, giảm sút; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và các thiệt hại khác do luật quy định.
  • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm các chi phí khám, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc sức khỏe cho người bị thiệt hại; nếu người bị thiệt hại bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên thì phải bồi thường chi phí cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị thiệt hại.

Thiệt hại về sức khỏe do súc vật gây ra

  • Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Căn cứ: Điều 589, 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015

>>>Xem thêm: Các khoản bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Căn cứ Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015, Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

>>> Xem thêm: Bị công trình kế bên làm hư hại nhà cửa thì được đền bù những gì?

Trên đây là bài viết về súc vật gây thiệt hại, ai là người phải bồi thường. Để được tư vấn quý độc giả vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.5 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết