Luật Dân sự

Người đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt khi nào?

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt khi nào là điều chúng ta cần lưu ý khi ủy quyền cho người khác thay mình tham gia quá trình tố tụng. Bởi việc ủy quyền ngoài phải tuân thủ một số quy định của pháp luật về nội dung lẫn hình thức để không bị tòa án TỪ CHỐI việc ủy quyền thì bên cạnh đó còn phải tuân thủ thời hạn đại diện và các trường hợp buộc phải chấm dứt đại diện theo quy định của pháp luật. Đó cũng là nội dung chính trong bài viết dưới đây.

Người đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt khi nào? Người đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt khi nào?

>>>Xem thêm: Thủ tục từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng dân sự

 Quy định của pháp luật về người đại diện trong tố tụng dân sự

Theo Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về người đại diện như sau:

 • Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ.

 • Tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm; tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng khi được người lao động ủy quyền.
 • Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Những trường hợp không được làm người đại diện

Theo Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về những trường hợp không được làm người đại diện

 • Những người sau đây không được làm người đại diện theo pháp luật:
 • Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;
 • Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.
 • Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.
 • Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

Những trường hợp không được làm người đại diện

Những trường hợp không được làm người đại diện

Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự

Theo Điều 88 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự như sau:

 • Khi tiến hành tố tụng dân sự, nếu có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi mà không có người đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của họ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 87 của Bộ luật này thì Tòa án phải chỉ định người đại diện để tham gia tố tụng.
 • Đối với vụ việc lao động mà có đương sự thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này hoặc người lao động là người chưa thành niên mà không có người đại diện và Tòa án cũng không chỉ định được người đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án chỉ định tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động đó.

Thời hạn đại diện

Theo Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn đại diện được pháp luật quy định như sau:

 • Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:
 • Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;
 • Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

>>> Xem thêm: Có được ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án hôn nhân gia đình không?

Chấm dứt đại diện và hậu quả của việc chấm dứt đại diện

Chấm dứt đại diện

Theo Điều 89 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự như sau:

Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Theo khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự 2015 thì đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận;
 • Thời hạn ủy quyền đã hết;
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
 • Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
 • Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
 • Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;
 • Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Theo Điều 90 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự như sau:

 • Trường hợp chấm dứt đại diện theo pháp luật mà người được đại diện đã thành niên hoặc đã khôi phục năng lực hành vi dân sự thì người đó tự mình tham gia tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng dân sự theo thủ tục do Bộ luật này quy định.
 • Trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền thì đương sự hoặc người thừa kế của đương sự trực tiếp tham gia tố tụng hoặc ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng theo thủ tục do Bộ luật này quy định.

>>> Xem thêm: Có được ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa không?

Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Trên đây là bài viết về các trường hợp Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt khi nào. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan cần TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ thì có thể vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 email: chuyentuvanluat@gmail.com.của chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

4.5 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết