Luật Dân sự

Dịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự ở Cần Thơ

Dịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự ở Cần Thơ là dịch vụ hỗ trợ đương sự soạn đơn đề nghị khi muốn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với quyết định, bản án dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Bài viết dưới đây xin cung cấp thông tin về dịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự , mời quý bạn đọc tham khảo.

Dịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩmDịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm

Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Tái thẩm dân sự là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại Điều 352 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, cụ thể:

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

 • Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
 • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
 • Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ.

Như vậy, để kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần đáp ứng một trong các điều kiện nêu trên.

Thời hạn đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Theo Điều 355 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

Như vậy, thời hạn đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Trình tự, thủ tục đề nghị tái thẩm vụ án dân sự

Thủ tục đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Thủ tục đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Thẩm quyền giải quyết đơn

Căn cứ Điều 357 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì các quy định khác về thủ tục tái thẩm được thực hiện như các quy định của Bộ luật này về thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, căn cứ khoản 3 Điều 328 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Căn cứ  Điều 354 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục kháng nghị gồm có: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

Tóm lại, thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị sẽ bao gồm bốn chủ thể nêu trên.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 357 và Khoản 1,2 Điều 328 Bộ luật Tố tụng dân sự áp dụng quy định về thủ tục giám đốc thẩm cho thủ tục tái thẩm thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Thứ nhất, đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm. Đơn đề nghị có các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;
 • Tên, địa chỉ của người đề nghị;
 • Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
 • Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;
 • Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần được xem xét lại;

Thứ ba, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Trên đây là các tài liệu, hồ sơ cơ bản nhất cần có để chuẩn bị cho việc đề nghị kháng nghị tái thẩm. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ đòi hỏi những tài liệu, chứng cứ rõ ràng và chi tiết hơn.

Trình tự, thủ tục giải quyết

Theo quy định tại Điều 357 và Điều 329 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì trình tự, thủ tục giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm như sau:

Bước 1. Nộp đơn đề nghị

 • Đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính
 • Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị và ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Bước 2. Thụ lý đơn đề nghị

 • Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định tại Điều 328 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 328 thì Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

Bước 3. Giải quyết đơn đề nghị

 • Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.
 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị.
 • Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Như vậy, việc giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm phải thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Dịch vụ soạn thảo đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự ở Cần Thơ

Dịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghịDịch vụ soạn đơn đề nghị kháng nghị

Phạm vi dịch vụ

Với dịch vụ soạn thảo mẫu đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục tái thẩm, chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Tư vấn trường hợp có thể soạn đơn đề nghị tái thẩm dân sự
 • Soạn thảo văn bản, đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm
 • Hướng dẫn trình tự nộp đơn và xử lý đơn theo cách hiệu quả nhất
 • Hướng dẫn đương sự thu thập thêm chứng cứ để bổ sung vào đơn đề nghị
 • Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ đề nghị

Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện các công việc như:

 • Tư vấn các trường hợp được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
 • Tư vấn các trường hợp giảm nhẹ, tăng nặng hình phạt
 • Tư vấn thời gian bị tạm giam, tạm giữ
 • Tư vấn điều kiện hưởng án treo
 • Soạn đơn kháng cáo, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Dịch vụ trên sẽ được thực hiện bởi luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự giúp bảo vệ quyền và lợi ích của bên kháng nghị và nâng cao khả năng thành công trong quá trình tái thẩm.

Thời gian thực hiện

Về thời gian trả kết quả tùy thuộc vào từng hồ sơ, yêu cầu của khách hàng sẽ giao động từ 24h đến 48h làm việc. Trường hợp có yêu cầu phức tạp thì thời gian thực hiện việc soạn đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự có thể kéo dài hơn nhưng trên cơ sở có sự thỏa thuận, đồng ý của khách hàng và công ty.

Chi phí dịch vụ

Chi phí để soạn thảo đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ và bản chất của từng vụ án. Ngay sau khi khách hàng gửi hồ sơ, tài liệu và yêu cầu tư vấn, bên cung cấp dịch vụ sẽ thông báo chi phí cụ thể. Thông thường, chi phí dịch vụ được tính theo các yếu tố sau:

Nếu quý khách muốn có sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn dân sự từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên được ràng buộc bởi hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

>>> Xem thêm: Tái thẩm và điều kiện tái thẩm một bản án, quyết định công nhận thỏa thuận vụ án dân sự

Đương sự có thể làm đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thời hạn kháng nghị tái thẩm là 01 năm kể từ ngày người có thẩm quyền tái thẩm  biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Nếu quý khách còn thắc mắc cần Tư vấn luật Dân sự  vui lòng liên hệ qua 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết