Có thể giao nộp tài liệu, chứng cứ trong phiên xét xử vụ án dân sự không? Trong tố tụng dân sự, đương sự yêu cầu toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Như vậy việc giao nộp tài liệu chứng cứ rất quan trọng trong vụ án dân sự. Trong bài viết này Luật Long Phan PMT sẽ trình bày về việc Có thể giao nộp tài liệu, chứng cứ trong phiên xét xử vụ án dân sự không?

Có thể giao nộp tài liệu, chứng cứ trong phiên xét xử vụ án dân sự không?

>>> Xem thêm:  Thủ tục tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Quyền xem xét giá trị tài liệu chứng cứ của tòa án

Sau khi vụ án đã được thụ lý và được Chánh án phân công giải quyết vụ án, Thẩm phán tiến hành lập hồ sơ vụ án có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Thông báo về việc thụ lý vụ án;
 • Yêu cầu đương sự nộp tài liệu, chứng cứ cho Toà án;

Thực hiện một hoặc một số biện pháp để thu thập chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp sau đây để thu thập tài liệu, chứng cứ:

 • Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng;
 • Đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng;trưng cầu giám định;
 • Định giá tài sản;
 • Xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Ủy thác thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự;
 • Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú;
 • Các biện pháp khác theo quy định của Bộ luật này.

Như vậy toà án có quyền tiến hành xem xét thẩm định tài liệu chứng cứ trước, trong phiên tiếp cận công khai chứng cứ.

Khi tiến hành các biện pháp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án.

 Quyền xem xét giá trị tài liệu chứng cứ của Hội đồng xét xử

Theo quy định tại Điều 256 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

 • Trong quá trình xét xử Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa.
 • Khi cần thiết, Hội đồng xét xử có thể cùng với đương sự đến xem xét tại chỗ vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được.

Ngay Phiên xử không chỉ là quá trình xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ý kiến, mà đương sự người tham gia tố tụng khác đã trình bày mà nó còn là quá trình xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ được cung cấp tại phiên tòa và những ý kiến mà đương sự, người tham gia tố tụng khác bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và làm rõ các tính tiết khách quan của vụ án.

Đương sự nên nộp tài liệu chứng cứ vào thời điểm nào?

Tại phiên sơ thẩm

Trong thủ tục sơ thẩm, theo khoản 4 Điều 96 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ mà Tòa án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ đó.

Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo tục sơ thẩm thì đương sự có quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự.

 Tại phiên phúc thẩm

Trong thủ tục phúc thẩm, theo khoản 1 Điều 287 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đương sự được quyền bổ sung tài liệu, chứng cứ sau đây trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm:

 • Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không cung cấp, giao nộp được vì có lý do chính đáng;
 • Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm.

Đương sự nên giao nộp chứng cứ vào thời điểm nào

>>> Xem thêm: Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án dân sự

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án

Đối với vụ án Dân sự

 • Tư vấn các quy định chung về pháp luật dân sự và các thủ tục tố tụng dân sự;
 • Tư vấn và giải đáp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, tham gia giải quyết các tranh chấp tài sản.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật, nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, bồi thường do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm;
 • Tư vấn các quy định về hợp đồng, phương án đàm phán giao kết hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết đòi bồi thường trong hợp đồng và ngoài hợp đồng.
 • Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế và giải quyết các tranh chấp thừa kế
 • Tư vấn và giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.

Đối với các tranh chấp trong vụ án hành chính

 • Tư vấn về quyền khởi kiện các yêu cầu cần đưa ra đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính;
 • Tư vấn phương án khiếu nại với hành vi hành chính, quyết định hành chính;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp khi khởi kiện yêu cầu giải quyết các vụ án hành chính

Đối với vụ án hình sự

 • Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
 • Đơn trình báo vi phạm;
 • Đơn xin bảo lãnh;
 • Đơn kháng cáo;
 • Đơn xin sao lục bản án, quyết định;
 • Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo;
 • Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Bản tường trình nội dung vụ việc;
 • Soạn thảo những văn bản, giấy tờ khác cho người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự;
 • Soạn thảo bản luận cứ bào chữa bị cáo hoặc bản luận cứ bảo vệ người bị hại trong vụ án hình sự.

Đối các vụ án dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, đất đai hoặc vụ án hành chính

 • Soạn thảo đơn ngăn chặn tẩu tán tài sản, đơn yêu cầu cung cấp thông tin liên quan để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện đính kèm các tài liệu liên quan để gửi tòa án;
 • Soạn thảo bản tự khai, đơn phản tố, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn yêu cầu định giá tài sản và các đơn từ khác trong quá tố tụng tại tòa án;
 • Soạn thảo bản ý kiến pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự

Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Luật Long Phan PMT ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Cam kết chất lượng

Với tôn chỉ “Tận tâm – Uy tín – Hiệu quả”, công ty Luật Long Phan PMT cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ luật sư dân sự. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư dân sự của công ty Luật Long Phan PMT luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Long Phan PMT còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư dân sự của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

Thông tin liên hệ Luật sư

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Liên hệ trực tiếp

 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ trực tuyến qua

 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com
 • Hotline: 1900.63.63.87
 • Fanpage: CHUYÊN TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Zalo: 0819.700.748

Hỗ trợ gửi tài liệu, đặt lịch gặp luật sư trao đổi thông qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến có thể giao nộp tài liệu chứng cứ trong phiên xét xử vụ án dân sự. Nếu bạn đọc có nhu cầu TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ LUẬT DÂN SỰ. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.6 (18 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87