Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty

Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty là vấn đề được độc giả quan tâm khi văn bằng bảo hộ hết hạn và muốn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận trên. Để giải đáp thắc mắc, Luật sư từ Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến bài viết về thời hạn, hồ sơ, trình tự giải quyết đơn gia hạn và các các quy định Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là văn bằng bảo hộ được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho chủ hữu nhãn hiệu hàng hóa. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu và tiếp tục được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, quý khách hàng cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước ngày hết hiệu lực.

Do đó khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sắp hết hạn thì chủ sở hữu cần thực hiện ngay thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay có cách gọi khác là gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp Tờ khai theo Mẫu 02-GH/DTVB, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp yêu cầu nộp thông qua đại diện) và phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực, lệ phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 06 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Thủ tục duy trì hiệu lực có thể được thực hiện muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 19 Điều 11 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN…

>>>Xem thêm: Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuThủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thuộc về Cục sở hữu Trí tuệ.

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN…

Hồ sơ

Hồ yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty gồm 01 bộ tài liệu sau đây

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02- GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN…

Trình tự, thủ tục giải quyết

Quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty được giải quyết theo thủ tục như sau:

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Cơ sở pháp lý: điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN…

Luật sư xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Luật sư bào chữa tội liên quan đến ma túy

Luật sư tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Tiếp nhận thông tin, yêu của của khách hàng.
 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục và chi phí gia hạn nhãn hiệu.
 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ gia hạn nhãn hiệu giữa Quốc Việt và khách hàng.
 • Soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu và nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi tiến trình gia hạn nhãn hiệu.
 • Đại diện khách hàng phúc đáp các công văn từ Cục SHTT về việc gia hạn nhãn hiệu (nếu có).
 • Nhận kết quả gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và bàn giao cho khách hàng.

>>>Xem thêm: Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký

Khi muốn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Quý bạn đọc cần hiểu rõ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận còn phải thỏa mãn các điều kiện gia hạn theo luật định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty được trình bày cụ thể trong bài viết. Trường hợp Quý bạn đọc còn thắc mắc và cần được hỗ trợ pháp luật đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi vui lòng liên hệ 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết