Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng ký giải pháp hữu ích

Đăng ký giải pháp hữu íchthủ tục giúp chủ thể khi tạo ra một sản phẩm hay một quy trình có tính ứng dụng trong cuộc sống, sẽ được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu của mình bằng hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, sau đây là những trình bày cụ thể về khái niệm giải pháp hữu ích cũng như thời gian đăng ký và sẽ được thực hiện ở cơ quan nào.

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích, sáng chế theo Luật Sở hữu trí tuệ

Giải pháp hữu ích là gì?

Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chưa có khái niệm cụ thể về giải pháp hữu ích nhưng chúng ta có thể hiểu giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Cơ sở pháp lý: Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Điều kiện để được bảo hộ giải pháp hữu ích

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;

Tính mới được hiểu là chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Ngoài ra, sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 58, Điều 62 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019, 2022.

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

Hồ sơ đăng ký gồm có

Thành phần đơn đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.
 • 02 Bản mô tả giải pháp hữu ích; Bản mô tả giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).
 • 02 Bản tóm tắt giải pháp hữu ích. Tóm tắt giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Các tài liệu khác (nếu có): giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có), tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác), tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Trình tự tiến hành đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích gồm những bước sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký
 3. Bước 3: Thẩm định hình thức giải pháp hữu ích tại Việt Nam
 4. Bước 4: Công bố đơn đăng ký giải pháp hữu ích tại Việt Nam
 5. Bước 5:Thẩm định nội dung giải pháp hữu ích tại Việt Nam
 6. Bước 6: Cấp văn bằng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục và chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào?

Hình thúc nộp hồ sơ đăng ký

Chủ sở hữu giải pháp hữu ích có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nộp đơn theo hai hình thức sau:

 • Hình thức 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ
 • Hình thức 2: Nộp đơn trực tuyến trên hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

 • Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: Muộn nhất là 19 tháng;
 • Thẩm định hình thức: 01 tháng;
 • Thẩm định nội dung: 18 tháng

Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ

Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ

Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ thuộc Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Hình thức bảo hộ giải pháp hữu ích

Được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích

 • Tư vấn điều kiện đăng ký giải pháp hữu ích được bảo hộ tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ tra cứu tình trạng kỹ thuật của sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm xác định tính khả thi, khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế;
 • Tư vấn, hỗ trợ dịch bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích bằng tiếng nước ngoài;
 • Tư vấn, hỗ trợ viết bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn quy trình đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn trọn gói, đại diện đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài cho chủ đơn.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quý khách hàng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hỗ trợ quý khách hàng. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan xin vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.5 (12 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết