Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký

Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký là vấn đề được đặt ra đối với chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ. Do pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam không quy định rõ việc sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đăng ký là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân. Trường hợp nào thì sử dụng đúng như nhãn hiệu đăng ký cũng như dịch vụ luật sư tư vấn sử dụng nhãn hiệu sẽ được chúng tôi cung cấp thông qua bài viết sau:

Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đăng ký

Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đăng ký

Rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu đăng ký không đúng cách.

Nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác do sử dụng không đúng mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

 • Sử dụng nhãn hiệu là việc gắn nhãn hiệu lên hàng hóa hay các phương tiện dịch vụ nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa cùng loại được sản xuất/kinh doanh bởi các chủ thế khác nhau.
 • Như vậy, về bản chất nhãn hiệu phải thực hiện chức năng phân biệt/chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu. Sau khi được cấp đăng ký, chủ sở hữu có quyền “gắn” nhãn hiệu lên các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký theo nhãn hiệu đó để tiến hành các hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam.
 • Về mặt pháp luật các chủ thể này có quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký để thương mại hóa các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ của họ tại Việt Nam.
 • Điều này có nghĩa rằng việc sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá phạm vi bảo hộ mà pháp luật dành cho nó và dù cho nhãn hiệu đã được đăng ký việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế khác với nhãn hiệu đã đăng ký đó có thể khiến cho nhãn hiệu (dù đã được đăng ký) vượt khỏi phạm vi được pháp luật bảo hộ.

(Căn cứ theo khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019).

Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu do sử dụng không đúng với sản phẩm mang nhãn hiệu đã đăng ký

 • Chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký. Sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hóa liên quan/tương tự với các sản phẩm đã đăng ký dưới nhãn hiệu không được coi là bằng chứng phù hợp và hợp pháp để chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng cho các sản phẩm đã đăng ký mang nhãn hiệu.

Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu do sử dụng không đúng mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

 • Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách có thể khiến bạn rơi vào nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu.
 • Bên thứ ba có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký nếu nhãn hiệu đó không được chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục kể từ ngày đăng ký.
 • Sử dụng một nhãn hiệu khác biệt với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký có thể đồng nghĩa với việc bạn đã không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
 • Do đó, trong trạng thái này các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu (khác biệt với nhãn hiệu đã đăng ký) có thể bị Cục Sở hữu trí tuệ tuệ bác bỏ, khiến cho nhãn hiệu đã đăng ký của bạn có nguy cơ cao bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng.

(Căn cứ theo khoản 1 Điều 95  Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019).

Thế nào là sử dụng nhãn hiệu đúng theo quy định?

Luật pháp và thực tiễn pháp lý tại không có định nghĩa rõ ràng về sử dụng nhãn hiệu đúng cách. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của Công ước Paris, để sử dụng nhãn hiệu đúng cách, có thể tham chiếu Điều 5.C.2 của Công ước Paris, quy định về việc sử dụng nhãn hiệu:

Việc chủ nhãn hiệu hàng hóa sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu.

Như vậy, về nguyên tắc chủ nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký miễn là nó “giữ nguyên tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký” thì sẽ “không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu”.

Thế nào là sử dụng nhãn hiệu đúng theo quy định

Thế nào là sử dụng nhãn hiệu đúng theo quy định

Trường hợp nào thì sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký?

 • Chủ nhãn hiệu có thể thực hiện một số thay đổi về kiểu chữ, cách điệu, thiết kế, màu sắc đối với nhãn hiệu đã đăng ký mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực hay phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nếu các thay đổi đó không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký.
 • Chủ nhãn hiệu cũng có thể bỏ bớt một thành phần ra khỏi nhãn hiệu đã đăng ký hay thêm vào một thành phần khác với điều kiện rằng thành phần bị bỏ bớt hoặc thêm vào không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký.
 • Và do vậy, việc sử dụng nhãn hiệu (với các thành phần bị bỏ bớt hoặc thêm vào) trên thực tế có thể được coi như sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu

 • Phải đảm bảo không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký. Tốt nhất chỉ nên thay đổi ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể hay thành phần có tính phân biệt yếu;
 • Nên sử dụng nhãn hiệu đúng như đã đăng ký;
 • Nên nộp đơn đăng ký các phiên bản khác của nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ nếu chúng được đánh giá là khác biệt đáng kể so với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký;
 • Xem xét đăng ký dưới dạng quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả nếu đáp ứng điều kiện bảo hộ;
 • Nên tra cứu khả năng bảo hộ của các phiên bản khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký trước khi sử dụng để tìm ra các nhãn hiệu tương tự (nếu có);
 • Nên giám định khả năng xâm phạm tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ trước khi sử dụng.

Tư vấn sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký

 • Tư vấn các điều kiện đăng ký, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Tư vấn các dấu hiệu tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn dẫn tới nhãn hiệu không được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn xác định nhóm, phân nhóm cho nhãn hiệu để tránh bị từ chối về mặt hình thức, nội dung trong quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn phương án sửa đổi đăng ký nhãn hiệu để có khả năng đăng ký cấp văn bằng cho chủ đơn đăng ký.
 • Tư vấn hướng dẫn thời điểm xác lập quyền đối với nhãn hiệu
 • Tư vấn phạm vi bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn giải pháp

Tư vấn sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đăng ký

Sử dụng nhãn hiệu đúng theo quy định, trường hợp nào thì sử dụng đúng như nhãn hiệu đăng ký và một số vấn đề pháp lý khác đã được chúng tôi cung cấp thông qua bài viết trên. Để hạn chế tối đa rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu thì bạn nên sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi thông qua hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư sở hữu trí tuệ tư vấn và hỗ trợ. Trân trọng.

4.5 (11 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 595 bài viết