Luật Hợp Đồng

Luật sư soạn thảo hợp đồng bảo hiểm tài sản

Soạn thảo hợp đồng bảo hiểm tài được soạn thảo với mục đích chủ yếu khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ chi trả cho các khoản bảo hiểm tài sản nhằm xử lý và giảm tránh các loại rủi ro hoặc biến cố không mong muốn đối với tài sản của mình thông qua. Hợp đồng bảo hiểm tài sản là một loại hợp đồng quan trọng được tạo lập giữa các bên tham gia bảo hiểm và được pháp luật nước ta ban hành các quy định cụ thể.

Soạn thảo Hợp đồng

Soạn thảo Hợp đồng

Quy định về hợp đồng bảo hiểm tài sản

Căn cứ Điều 43 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về Hợp đồng bảo hiểm tài sản mà đối tượng bảo hiểm của hợp đồng này là tài sản theo định nghĩa tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là một trong các loại hợp đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Căn cứ tại khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 Hợp đồng bảo hiểm được quy định sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

>>> Xem thêm: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Số tiền bảo hiểm

Căn cứ Điều 44 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định về số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản và thiệt hại trên cơ sở yêu cầu của bên mua bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 44 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 thì Quyền lợi có thể được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại

 • Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có quyền sở hữu; quyền khác đối với tài sản; quyền chiếm hữu, quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu.
 • Đối với hợp đồng bảo hiểm thiệt hại, bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi có quyền lợi về tài chính; nghĩa vụ, trách nhiệm về tài chính; thiệt hại kinh tế đối với đối tượng bảo hiểm.
 • Tại thời điểm xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Các loại hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo quy định tại Điều 47, Điều 48, Điều 49 Luật Kinh Doanh bảo hiểm 2022 thì có 03 loại hợp đồng bảo hiểm tài sản là:Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị, Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị,Hợp đồng bảo hiểm trùng

 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm không được cố ý giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp có từ hai hợp đồng bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng phạm vi, đối tượng, thời hạn và sự kiện bảo hiểm mà tổng số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

>>> Xem thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Quy trình tiếp nhận tư vấn soạn thảo hợp đồng

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về soạn thảo Hợp đồng Dân sự của chúng tôi gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với việc về soạn thảo cần hỗ trợ giải quyết;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng và Chuyên tư vấn Luật ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách tiến hành trả kết quả văn bản được soạn thảo cho khách hàng kiểm tra.

Luật sư hướng dẫn và soạn thảo hợp đồng bảo hiểm tài sản

 • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu
 • Rà soát và chỉnh sửa hợp đồng
 • Cung cấp thông tin về hợp đồng bảo hiểm tài sản
 • Tư vấn mẫu hợp đồng về bảo hiểm tài sản
 • Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện hợp đồng
 • Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tiến hành giao kết hợp đồng
 • Hướng dẫn giải quyết khi xảy ra tranh chấp hợp đồng

Luật sư tư vấn với trách nhiệm tiếp thu và cung cấp thông tin đưa ra phương hướng soạn thảo phù hợp với đối tượng tham gia giao dịch, đồng thời hỗ trợ tiếp nhận hỗ trợ khi có xảy ra tranh chấp phát sinh. Nếu quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc muốn được Luật sư hợp đồng tư vấn pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

5 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 744 bài viết