Luật Dân sự

Mẫu đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án

Mẫu đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án là đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét và quyết định thực hiện việc phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án. Thủ tục phong tỏa sẽ giúp đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình chấp hành thi hành án, bảo vệ quyền lợi của bên tranh chấp. Bài viết dưới đây sẽ mang đến thông tin về mẫu đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án đến quý độc giả.

Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của người thi hành án

Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản của người thi hành án

Phong tỏa tài khoản để thi hành án là gì

Căn cứ theo Điều 124 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 và Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định, theo đó phong tỏa tài khoản là một biện pháp cưỡng chế trong hệ thống pháp luật, đây là quá trình khiến một phần hoặc toàn bộ tài khoản tại các tổ chức tín dụng bị khóa, ngăn chặn khả năng thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong một khoảng thời gian nhất định. Biện pháp này thường được áp dụng khi chuẩn bị hoặc đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng về quy định của nhà nước, nhất là trong trường hợp liên quan đến xử phạt tiền, tịch thu tài sản, hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.

Phong tỏa tài khoản có thể áp dụng cả trong tố tụng dân sự và tố tụng hình sự. Nó được áp dụng không chỉ cho người vi phạm mà còn có thể bao gồm các bên liên quan, nếu có căn cứ xác định rằng tài khoản của họ có liên quan đến hành vi phạm tội hoặc tài chính của người bị buộc tội. Mục tiêu của việc phong tỏa tài khoản là ngăn chặn hoạt động tài chính không hợp pháp, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo công bằng trong quá trình thi hành án và giải quyết vụ án.

Các trường hợp được yêu cầu phong tỏa tài khoản để thi hành án

Trong quá trình thi hành án và xét xử các vụ án dân sự cũng như hình sự, yêu cầu phong tỏa tài khoản là một biện pháp quan trọng giúp đảm bảo tính hiệu quả của quy trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Dưới đây là những trường hợp cụ thể mà tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản, từ việc bảo đảm thi hành án dân sự đến ngăn chặn tài chính trong vụ án hình sự.

Trong lĩnh vực dân sự: Căn cứ theo Điều 124 của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 quy định, theo đó trường hợp được yêu cầu phong tỏa được quy định như sau:

 • Khi có quyết định của tòa án yêu cầu bên thua kiện thực hiện các nghĩa vụ, và bên đó không tuân thủ, tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để đảm bảo việc thi hành án.
 • Trong các vụ án liên quan đến bồi thường thiệt hại, tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để đảm bảo khả năng thanh toán bồi thường.

Trong lĩnh vực hình sự: Căn cứ theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

 • Khi người bị buộc tội phải thanh toán tiền phạt hoặc bồi thường, tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để đảm bảo việc thu hồi số tiền cần đó.
 • Nếu có nguy cơ bị cáo sử dụng tài chính để lẩn tránh trách nhiệm hình sự, tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để ngăn chặn các giao dịch tài chính không hợp pháp.
 • Trong giai đoạn điều tra, tòa án có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản để bảo toàn tài sản liên quan đến vụ án, đặc biệt là khi có nguy cơ mất mát hoặc chuyển nhượng tài sản.

>>> Xem thêm: Khi nào được yêu cầu Tòa án phong tỏa tài sản của bị đơn

Thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản

Trong lĩnh vực dân sự và hình sự, ai có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản được quy định như sau:

Trong lĩnh vực dân sự:

Căn cứ theo Điều 112 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định “Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: trước khi mở phiên tòa, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời do một Thẩm phán xem xét, quyết định”

Như vậy, thẩm quyền tiếp nhận và ra quyết định sẽ do: Thẩm phán có thẩm quyền trong vấn đề dân sự, chủ yếu là tòa án mà vụ án hoặc tranh chấp liên quan đến thi hành án đang được giải quyết.

Trong lĩnh vực hình sự:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: “Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành”

Do đó, trong lĩnh vực dân sự, Thẩm phán có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản, trong khi trong lĩnh vực hình sự, cơ quan điều tra hình sự hoặc công an sẽ có thẩm quyền tương ứng.

Chủ thể tiếp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản

Chủ thể tiếp nhận yêu cầu phong tỏa tài khoản

Trình tự, thủ tục giải quyết

Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với lĩnh vực dân sự:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu

Đơn yêu cầu gồm những nội dung sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 133 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (sau đây viết tắt là BLTTDS). Nội dung của đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án dân sự bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 • Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.
 • Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

Bước 2: Tiếp nhận xem xét đơn yêu cầu

Căn cứ theo khoản 2, 3 Điều 133 BLTTDS 2015 quy định:

 • Tòa án nhận đơn yêu cầu trước khi mở phiên tòa.
 • Thẩm phán xem xét và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Xem xét tại phiên tòa: Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phòng xử án.
 • Xử lý trong thời hạn 48 giờ:

Bước 3: Ra quyết định phong tỏa tài khoản

Theo khoản 1 Điều 139 BLTTDS 2015 và khoản 1 Điều 36 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về việc ra quyết định phong tỏa tài khoản:

 • Thẩm phán ra quyết định phong tỏa tài khoản, việc ra quyết định phong tỏa tài khoản sẽ có hiệu lực thi hành ngay.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản.
 • Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định ngay sau khi ra quyết định cho người có yêu cầu, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu và ra quyết định trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận đơn.
 • Thẩm phán thông báo kết quả và lý do nếu không chấp nhận yêu cầu.

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án dân sự

Căn cứ theo khoản 3,4 Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, theo đó trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với lĩnh vực hình sự được quy định như sau:

Bước 1: Giao quyết định phong tỏa tài khoản

Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải lập quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.

Bước 2: Lập biên bản nhận lệnh phong tỏa tài khoản

Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định tại Điều 178 của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015. Biên bản này ghi chép chi tiết về quyết định phong tỏa, bao gồm thông tin về người bị buộc tội, người liên quan, nơi thực hiện phong tỏa, và các thông tin khác liên quan.

Bước 3: Thực hiện phong tỏa và lập biên bản phong tỏa tài khoản

Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản. Biên bản này phải được lập thành năm bản, trong đó:

Bản 1: Giao ngay cho người bị buộc tội.

Bản 2: Giao cho người liên quan đến người bị buộc tội.

Bản 3: Gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Bản 4: Đưa vào hồ sơ vụ án.

Bản 5: Lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Mẫu đơn đề nghị phong tỏa tài khoản

Mẫu đơn đề nghị phong tỏa tài khoản là văn bản được cá nhân,tổ chức lập ra để yêu cầu cơ quan thẩm quyền thực hiện biện pháp phong tỏa đối với tài khoản ngân hàng của người phải thi hành án. Đảm bảo thi hành quyết định của bản án, ngăn chặn tẩu tán tài sản phạm tội hoặc bảo đảm thi hành án dân sự. Đơn đề nghị này cung cấp thông tin chi tiết về người bị áp dụng biện pháp, cơ sở pháp lý, và mục tiêu cụ thể của việc phong tỏa.

>>> Xem thêm: Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản 

Luật sư tư vấn việc phong tỏa tài khoản của người thi hành án

Luật sư sẽ tư vấn và hỗ trợ việc đề nghị phong tỏa tài khoản của người thi hành án cụ thể thông qua các công việc sau:

 • Hỗ trợ tư vấn về việc phong tỏa tài khoản
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ liên quan đến phong tỏa tài khoản
 • Tư vấn về các biện pháp đảm bảo thi hành án trong lĩnh vực dân sự và hình sự
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục liên quan đến các biện pháp đảm bảo
 • Hỗ trợ một số lĩnh vực khác

Tư vấn phong tỏa tài khoản của người thi hành án

Tư vấn phong tỏa tài khoản của người thi hành án

Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người yêu cầu người phải thi hành án. Việc thực hiện đề nghị phong tỏa tài khoản trong từng lĩnh vực sẽ được thực hiện theo quy trình tương ứng. Nếu khách hàng có thắc mắc hãy liên hệ tư vấn luật  dân sự qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.6 (15 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết