Luật Dân sự

Có tranh chấp với công ty khiếu nại như thế nào?

Có tranh chấp với công ty khiếu nại như thế nào? là câu hỏi khi độc giả có tranh chấp lao động với công ty và muốn thương lượng, giải quyết để thể đòi lại quyền lợi. Mặc dù vậy, không phải ai cũng hiểu rõ cách khiếu nại lao động. Để giải quyết, trả lời vấn đề trên, Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến bài viết về khiếu nại lao động, nguyên tắc, trình tự, quá trình giải quyết tranh chấp lao động và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề trên.

Có tranh chấp với công ty khiếu nại như thế nào

Có tranh chấp với công ty khiếu nại như thế nào

 Quy định pháp luật về khiếu nại tranh chấp với công ty

Theo quy định của pháp luật lao động, tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc theo thủ tục quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cơ sở pháp lý: Điều 179 Bộ luật Lao động 2019, Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

>>>Xem thêm: Thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động

Các loại tranh chấp với công ty thường xảy ra

Thực tế diễn ra rất nhiều tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tựu chung lại, các loại tranh chấp lao động bao gồm:

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
 • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 179 Bộ luật Lao động 2019.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn người lao động khiếu nại, tố cáo khi bị chèn ép buộc thôi việc

Nguyên tắc giải quyết

Khi xảy ra tranh chấp lao động, các bên phải áp dụng các nguyên tắc trên để giải quyết:

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động;
 • Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật;
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật;
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động;
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Cơ sở pháp lý: Điều 180 Bộ luật Lao động 2019.

>>>Xem thêm: Thủ tục khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án

Trình tự, thủ tục khiếu nại để giải quyết tranh chấp lao động

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp với công ty

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp với công ty

Theo quy định của pháp luật lao động, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động được quy định như sau:

 • Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động của mình bị khiếu nại.
 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2018/NĐ-CP mà khiếu nại không được giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ

Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Bất kể lựa chọn hình thức nộp đơn nào, nội dung của khiếu nại lao động phải được viết vào đơn.

Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 6  Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Trình tự , thủ tục giải quyết

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lao động được diễn ra như sau:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định 24/2018/NĐ-CP hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2018/NĐ-CP mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ-CP hoặc thực hiện khiếu nại lần hai đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Trường hợp người bị khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn khiếu nại tranh chấp với công ty

Luật sư tư vấn giải quyết khiếu nại tranh chấp với công ty

Luật sư tư vấn giải quyết khiếu nại tranh chấp với công ty

 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp.
 • Đưa ra ý kiến pháp lý trong những trường hợp xảy ra tranh chấp trong công ty;
 • Thay mặt khách hàng viết đơn khiếu nại, nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng tham gia trong các giai đoạn tố tụng có liên quan đến tranh chấp lao động.

Khi muốn khiếu nại lao động để giải quyết tranh chấp Quý bạn đọc cần hiểu rõ những quy định của pháp luật về khiếu nại tranh chấp lao động trong công ty. Trình giải quyết diễn ra thuận lợi, hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến vấn đề trên cũng đã được Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật đề cập trong bài viết trên. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời. Xin cảm ơn!

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết