Luật Xây Dựng

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Việc giao kết hợp đồng ngày nay rất phổ biến và có ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay. Trong xây dựng, bên cạnh các hợp đồng khác còn có hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Để hiểu hợp về các điều khoản cơ bản trong hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, hãy cùng luật sư hợp đồng tư vấn các vấn đề bên dưới:

tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Nội dung hợp đồng

Mô tả công việc

Trong hợp đồng, hai bên phải quy định rõ ràng về nội dung và khối lượng công việc được quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2016/TT-BXD một cách chi tiết nội dung công việc để bên nhận thầu hiểu rõ công việc và thực hiện đúng theo yêu cầu của bên giao thầu. Mô tả công việc thường có các nội dung sau:

 • Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình…

>>>Xem thêm: Nội dung, điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế

Giá hợp đồng, tạm ứng

Giá cả hợp đồng do các bên tự do thỏa thuận và ghi nhận và hợp đồng. Để tránh có tranh chấp xảy ra, các bên cần thỏa thuận rõ ràng về giá, vì hợp đồng tư vấn giám sát nếu không thỏa thuận rõ ràng về giá thì khi xảy ra tranh chấp rất khó xác định về giá, giá của hợp đồng tư vấn giám sát phải phù hợp với quy định tại Điều 10 Thông tư 08/2016/TT-BXD.

Thanh toán

Hợp đồng cũng cần có các quy định cụ thể về phương thức và thời gian thanh toán để đảm bảo rằng bên có nghĩa vụ thanh toán sẽ thanh toán một cách đầy đủ, đúng hạn. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển, thanh toán một lần hay nhiều lần. Quy định này còn là cơ sở để xác định nghĩa vụ thanh toán khoản tiền phạt trả chậm trong trường hợp vi phạm. Quy định về thanh toán trong hợp đồng phải phù hợp với Điều 11 thông tư 08/2016/TT-BXD

Thay đổi và điều chỉnh  giá hợp đồng

Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng khi có chi phí phát sinh, khi kéo dài công việc. Việc tính toán chi phí phát sinh sẽ căn cứ trên cơ sở tính toán giá hợp đồng và các thỏa thuận về việc điều chỉnh giá hợp đồng khi có các thay đổi cho phép điều chỉnh giá hợp đồng và phải có sự đồng ý từ các bên trong hợp đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Điều 9 thông tư 08/2016/TT-BXD. Trong hợp đồng quy định rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ khi nào, kết thúc khi nào, trong thời gian bao lâu. Yêu cầu thực hiện rõ ràng các quy định trong hợp đồng nếu như vi phạm hợp đồng và thực hiện không đúng như điều khoản trong hợp đồng.

>>>Xem thêm: Hoàn cảnh cơ bản của hợp đồng thay đổi thì xử lý như thế nào?
Quyền và nghĩa vụ các bên

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu được quy định tại Điều 13 thông tư 08/2016/TT-BXD

Quyền của bên giao thầu gồm những nội dung sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng;
 • Yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.

Nghĩa vụ của bên giao thầu gồm những nội dung sau

 • Hướng dẫn bên nhận thầu về những nội dung liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); tạo Điều kiện để bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa;
 • Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với bên nhận thầu;
 • Tạo Điều kiện cho bên nhận thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan (nếu có);
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho bên nhận thầu nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.
 1. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu được quy định tại Điều 14 thông tư 08/2016/TT-BXD

Quyền của bên nhận thầu gồm  các quy định sau:

 • Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các Khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định;
 • Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Kiến nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn.

Nghĩa vụ của bên nhận thầu gồm các quy định sau:

 • Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của hợp đồng;
 • Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp;
 • Nộp cho bên giao thầu các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong hợp đồng. Bên nhận thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn xây dựng có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện;
 • Bên nhận thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan Điểm về các nội dung của công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do bên giao thầu tổ chức.

>>>Xem thêm: Lưu ý khi yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Các bên quy định rõ việc bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm trong hợp đồng. Các trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan được quy định tại Điều 16 thông tư 08/2016/TT-BXD…. Việc quy định này sẽ giúp các bên xác định được bên phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra

bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

Các bên thỏa thuận quy định các trường hợp tạm ngừng hợp đồng, trường hợp chấm dứt hợp đồng của từng chủ thể và việc thanh toán khoản tiền khi tạm ngừng hay chấm dứt hợp đồng tại Điều 422 BLDS 2015

Bảo mật

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

 • Bảo mật trong tin khi được giao thực hiện công việc, thông tin hợp đồng.
 • Không được sao chép, tiết lộ cung cấp thông tin cho người thứ ba nếu không được sự cho phép từ bên còn lại.

Bản quyền và sử dụng tài liệu

Hợp đồng cần quy định rõ về bản quyền và việc sử dụng tài liệu, ai được quyền sử dụng tài liệu, ai được quyền giữ toàn bộ hợp đồng, và cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên

Bảo hiểm

Để tránh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp, các bên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng là một sự thỏa thuận của các bên nên thường xuyên xảy ra tranh chấp vì vậy các bên cần thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng để giải quyết cho phù hợp

Điều khoản chung

Hợp đồng quy định các điều khoản chung của hợp đồng như các thỏa thuận khác, hợp đồng chia thành mấy bản, hiệu lực của hợp đồng khi nào…..

Hình thức hợp đồng

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải được lập thành văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị định 37/2015/NĐ-CP, phải tuân theo các quy định trong thông tư 08/2016/TT-BXD  không được áp dụng hình thức giao kết bằng miệng cho hợp đồng. Các bên thỏa thuận ngôn ngữ trong hợp đồng. Hai bên chủ thể tham gia hợp đồng phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để đảm bảo tính pháp lý.

hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn của  hợp đồng. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

5 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết