Luật Lao Động

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu?

Để biết chính xác nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu bạn cần tìm hiểu quy định pháp luật lao động và các quy định khác có liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Quy trình và yêu cầu cấp giấy phép lao động có thể khác nhau tùy vào từng trường hợp, do đó, tìm hiểu kỹ thông tin từ nguồn tin chính thức và liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng là rất quan trọng để đảm bảo bạn làm đúng quy trình. Bài viết dưới đây sẽ thông tin cụ thể đến quý độc giả về nội dung này.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao độngNộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động được cấp cho những đối tượng nào?

Những người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các mục đích sau đây được xin cấp giấy phép lao động:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

>>Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam

Thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu giấy phép lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội in và phát hành thống nhất.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoàiHồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

Cơ sở pháp lý: Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

>>Xem thêm: Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

Trách nhiệm nộp hồ sơ xin giấy phép lao động

Tùy từng trường hợp hồ sơ sẽ được chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc được quy định như sau:

 • Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm việc theo hình thức quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại theo hình thức quy định tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức nộp hồ sơ

Ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải nộp bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động qua 2 hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Nộp giấy phép lao động online cổng thông tin điện tử dịch vụ công quốc gia về việc làm.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Khoản 1 Điều 7 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết

Thời gian cấp giấy phép lao động là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Trong vòng 05 ngày này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao độngTư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động

Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

 • Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định pháp luật
 • Tư vấn điều kiện được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 • Tư vấn các quy định quản lý đối với người lao động nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan về pháp luật lao động

Giấy phép lao động là điều kiện tiên quyết để người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam. Để đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam, thực hiện các thủ tục để được cấp giấy phép lao động là điều thiết yếu. Để tìm hiểu thêm về các quy định pháp luật về thủ tục cấp giấy phép lao động, quý độc giả liên hệ với Luật sư tư vấn lao động của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để nhận được hỗ trợ.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.6 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 775 bài viết