Luật Doanh Nghiệp

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh, vậy thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong cho nhà đầu tư đầu tư nước ngoài là như thế nào? Điều kiện và các hình thức chuyển nhượng cổ phần. Công ty Chuyên Tư Vấn Luật xin cung cấp thông tin có liên quan.

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện để chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Đối với bên chuyển nhượng

Theo Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, sau thời hạn 3 năm đầu, các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài..

Đối với bên nhà đầu tư nước ngoài

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Căn cứ: Điều 24 Luật Đầu tư 2020

Hình thức chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định 02 hình thức chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là chào bán cổ phần riêng lẻ và cổ đông chuyển nhượng cho nhà đầu tư.

Công ty chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Đây là phương thức sử dụng trong trường hợp công ty cổ phẩn muốn tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.
 • Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;
 • Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;
 • Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư

Căn cứ: Điều 123, 125 Luật Doanh nghiệp 2020

Chào bán cổ phiếu riêng lẻChào bán cổ phần riêng lẻ

>>> Xem thêm: Quyền bảo lưu sở hữu của cổ đông trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư

 • Đây là phương án khi các cổ đông muốn chuyển nhượng phần vốn của mình cho người khác (thoái vốn). Nói cách khác, việc chuyển nhượng của Cổ đông không ảnh hưởng đến tổng vốn điều lệ của công ty.
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông nước ngoài sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Sau thời hạn 3 năm đầu, các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài..
 • Công ty có Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn góp phải thực hiện (1) thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần (nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu Tư và (2)  thủ tục đăng ký thay đổi thành viên là cổ đông theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 127 Luật Doanh nghiệp, Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

quy định về thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻChuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư

Lưu ý về việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn đối với người nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN thì:

 • Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài thì việc chuyển nhượng bắt buộc phải thông qua ngân hàng.
 • Việc chuyển nhượng này chỉ có thể thực hiện khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn pháp lý về chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Các công việc Luật sư thực hiện

 • Tư vấn tổng quan về chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn về thủ tục xin ý kiến chấp thuận về việc góp vốn vào doanh nghiệp trong nước của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn trình tự thủ tục mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn cách soạn thảo hồ sơ tài liệu khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sợ, tài liệu và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước.

Phí luật sư

Bao gồm thù lao luật sư và chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trực tiếp gửi tài liệu, yêu cầu và đặt lịch TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP, hãy liên hệ ngay với Chuyên Tư Vấn Luật qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Xin cảm ơn!

4.9 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết