Luật Dân sự

Nhà đang trả góp có được thừa kế

Nhà đang trả góp có được thừa kế là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Di sản thừa kế có thể được hiểu là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết, là đối tượng của quan hệ dịch chuyển tài sản của người đó sang cho những người hưởng thừa kế, được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện. Vậy khi di sản thừa kếnhà ở đang trả chậm, trả dần thì pháp luật có cho phép giao dịch chuyển nhượng này được thực hiện không?

Nhà đang trả góp có được thừa kếNhà đang trả góp có được thừa kế

Pháp luật về mua nhà trả góp

Theo Điều 125 Luật Nhà ở 2014, vấn đề mua nhà trả chậm, trả dần được quy định như sau:

 • Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở. Trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó. Trừ trường hợp nhà ở còn trong thời hạn bảo hành theo quy định của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác.
 • Bên mua nhà ở trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn nhà ở này với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp trong thời hạn trả chậm, trả dần mà bên mua nhà ở chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp các quyền, nghĩa vụ của bên mua nhà ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà cho bên bán.
 • Trường hợp bên mua nhà ở có nhu cầu trả lại nhà ở đã mua trong thời gian trả chậm, trả dần và được bên bán nhà ở đồng ý thì hai bên thỏa thuận phương thức trả lại nhà ở và việc thanh toán lại tiền mua nhà ở đó.

Có thể hiểu việc mua nhà trả góp là mua nhà nhưng người mua sẽ không đưa ra toàn bộ số tiền để mua mà có thể trả chậm, trả dần theo các kỳ hạn định kỳ như theo từng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 01 năm, 03 năm… một lần dựa vào thoả thuận giữa các bên.

Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế là gìDi sản thừa kế là gì?

Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Có thể hiểu di sản chính là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người để lại thừa kế lúc họ còn sống. Bao gồm động sản và bất động sản. Bất động sản thuộc di sản thừa kế có thể bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định pháp luật.

Di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc trong trường hợp người mất có để lại di chúc hợp pháp. Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì sẽ được chia thừa kế theo pháp luật được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Nhà đang trả góp có được thừa kế không?

Tại Khoản 2 Điều 125 Luật Nhà ở 2014 quy định mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là bên mua trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện các giao dịch chuyển nhượng với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp đang trong thời hạn trả chậm, trả dần mà bên mua nhà ở chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp các quyền, nghĩa vụ của bên mua nhà ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà cho bên bán.

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

 • Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
 • Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Từ hai quy định trên, có thể kết luận rằng nhà đang trả góp mà người chết để lại thuộc di sản thừa kế. Người thừa kế nhận di sản có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với căn nhà và sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà và thỏa mãn những điều kiện do pháp luật đất đai yêu cầu.

Luật sư tư vấn thủ tục thừa kế nhà đang trả góp

Luật sư tư vấn thủ tục thừa kế nhà đang trả gópLuật sư tư vấn thủ tục thừa kế nhà đang trả góp

 • Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật
 • Tư vấn, soạn thảo, lập di chúc thừa kế nhà đang trả góp đúng với quy định của pháp luật
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp đối với di sản thừa kế
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản
 • Đại diện ủy quyền thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng.

Những quy định liên quan đến di sản thừa kế và mua nhà trả chậm, trả dần đã được khái quát bên trên, đồng thời câu hỏi nhà đang trả góp có được thừa kế không cũng đã được giải đáp. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn luật tại Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết