Luật Dân sự

Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sựmẫu đơn được đương sự lập ra để đề nghị cơ quan thi hành án trả lại tiền tạm ứng án phí theo bản án/quyết định của Tòa án đã có hiệu lực. Tuy nhiên, các chủ thể thường gặp khó khăn khi soạn thảo đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự. Do đó, Chuyên tư vấn luật sẽ giúp bạn đọc nắm rõ việc soạn thảo đơn yêu cầu và vấn đề pháp lý liên quan đến yêu cầu hoàn trả án phí theo quy định pháp luật dân sự.

Yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

Yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là gì ?

Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là đơn do cá nhân, tổ chức lập ra để yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc hoàn trả tạm ứng án phí theo quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

>>> Xem thêm: Cách xác định mức tạm ứng án phí dân sự phải đóng

Đương sự nào có nghĩa vụ chịu án phí dân sự

 • Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm.
 • Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.
 • Nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận.
 • Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.
 • Bị đơn có yêu cầu phản tố phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án chấp nhận.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận. Người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận.
 • Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án phí, kể cả đối với các vụ án không có giá ngạch.
 • Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp xét xử vụ án đó.
 • Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 3 Điều 320 của Bộ luật tố tụng dân sự thì các đương sự phải chịu 50% án phí giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.
 • Trong vụ án có người không phải chịu án phí hoặc được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm thì những người khác vẫn phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều này.
 • Trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ giải quyết thì nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết.
 • Nguyên đơn trong vụ án dân sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của người khác không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Cơ sở pháp lý: Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.

Quy định về hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

Trường hợp nguyên đơn được trả lại tiền tạm ứng án phí

 • Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217
 • Toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.
 • Trường hợp yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận một phần, nguyên đơn được hoàn trả tạm ứng án phí đối với phần yêu cầu được chấp nhận.
 • Nguyên đơn được quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện thay để bảo vệ quyền, lợi ích cho người đó.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 218 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015,

Trường hợp bị đơn có yêu cầu độc lập được hoàn trả tạm ứng án phí

 • Nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện, hoặc các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án mà bị đơn vẫn giữ yêu cầu độc lập thì không được hoàn trả tạm ứng phí cho phần yêu cầu của mình. Do lúc này bị đơn trở thành người khởi kiện;
 • Nếu bị đơn muốn rút yêu cầu thì việc xử lý và thủ tục rút tạm ứng án phí được xử lý tương tự trường hợp của nguyên đơn.

Căn cứ Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;

Thủ tục hoàn trả tạm ứng án phí

Thủ tục yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

Thủ tục yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

 • Bước 1: Soạn đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí.
 • Bước 2: Nộp đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí và các tài liệu, chứng cứ đính kèm lên cơ quan thi hành án.
 • Bước 3: Cơ quan thi hành án tiếp nhận và giải quyết yêu cầu.
 • Bước 4: Nhận lại tiền tạm ứng án phí.

Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU HOÀN TRẢ TẠM ỨNG ÁN PHÍ

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Quyết định/bản án số………… của Tòa án………. ngày…/…./……

-….

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án Dân sự  huyện (quận, thị xã)…………..

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA…………………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..……………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..…..

Là: nguyên đơn trong vụ án dân sự số………….. được Tòa án nhân dân……… thụ lý giải quyết vào ngày…./…./…..

Tôi xin trình bày sự việc để Quý cơ quan được biết:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về lý do làm đơn yêu cầu)

Theo thông báo số:…………… của Tòa vào ngày…/…./….. về việc nộp tạm ứng án phí, tôi đã nộp một số tiền là………. đồng cho Chi cục thi hành án…………. vào ngày…./…../……

Đến ngày…./…/…., sau quá trình giải quyết vụ án mà tôi là nguyên đơn, Tòa án đã ra Quyết định/Bản án số……………., hiện nay đã có hiệu lực pháp luật.

Theo đó, tôi sẽ được hoàn trả lại một phần/toàn bộ số tiền đã nộp tạm ứng án phí. Cụ thể là, theo nội dung tại điểm…….Mục….. Khoản…. Điều…… Quyết định/Bản án nêu trên, tôi sẽ được hoàn trả lại…………đồng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 144. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí thu được

 1. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải chịu án phí, lệ phí thì ngay sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, số tiền tạm ứng đã thu được phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của Tòa án thì cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ.

…”

Tôi sẽ được chi cục thi hành án……….. hoàn trả lại số tiền là……..

Nên, tôi làm đơn này để yêu cầu Quý cơ quan xem xét, tổ chức hoàn trả lại số tiền…………. đồng cho tôi trong thời gian sớm để tôi có thể sử dụng số tiền trên vào các mục đích hợp pháp khác.

Gửi kèm theo đơn này là 01 Bản sao y Bản án/Quyết định…………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên

Hướng dẫn soạn thảo đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí dân sự

 • Người viết đơn yêu cầu là người đã nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Người viết đơn cần ghi rõ thông tin cá nhân như họ tên, căn cước công dân, địa chỉ thường trú…
 • Người nhận đơn là cơ quan thi hành án.
 • Người làm đơn ghi rõ lý do làm đơn là yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí, căn cứ theo quyết định/bản án của Tòa án, căn cứ của Bộ luật tố tụng dân sự.
 • Người làm đơn gửi đơn cần kèm theo bản sao y quyết định/bản án của Tòa án đã có hiệu lực.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

 • Tư vấn viết đơn, trình bày nội dung đơn và thủ tục nộp các loại đơn, hồ sơ dân sự.
 • Tư vấn quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ dân sự.
 • Tư vấn các lĩnh vực chuyên ngành như quyền sở hữu tài sản, sở hữu trí tuệ…

>>> Xem thêm: Tư vấn luật dân sự

Nếu bạn đọc gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong quá trình điền mẫu đơn, chuẩn bị giấy tờ cũng như thực hiện thủ tục để yêu cầu cơ quan thi hành án trả lại tiền tạm ứng án phí thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Chuyên Tư Vấn Luật thông qua hotline 1900.63.63.87 để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành.

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết