Luật Dân sự

Thủ tục yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm

Thủ tục yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm là một trong những thủ tục cần thiết trong quá trình khởi kiện tại Tòa án. Khi Tòa án thụ lý vụ án, yêu cầu giám định có thể được đưa ra bởi chính đương sự. Kết luận trưng cầu giám định rất quan trọng bởi lẽ thủ tục này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, đặc biệt trong xác định tổn thất để tính toán việc bồi thường thiệt hại.

Thủ tục yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm

Thủ tục yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm

Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm

Trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự là hoạt động bao gồm chứng minh, thu thập chứng cứ để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự.

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 2012 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì giám định tư pháp là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động giải quyết vụ việc dân sự theo trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc người yêu cầu.

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và Luật Giám định tư pháp 2012 quy định về yêu cầu giám định quy định khi có căn cứ thì đương sự có thể yêu cầu Tòa án hoặc tự mình yêu cầu giám định, cụ thể:

 • Đương sự đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự.
 • Trường hợp người hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trưng cầu giám định, phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản.
 • Hết thời hạn nói trên hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

Như vậy, để đương sự có thể yêu cầu Tòa án hoặc tự mình yêu cầu giám định khi đáp ứng được các căn cứ trên là trong thời hạn để yêu cầu giám định hoặc đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối.

Chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại.

Chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại

Chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại

Khoản 1 Điều 102 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định vì tính đặc thù trong tố tụng dân sự nên chủ thể đầu tiên có thẩm quyền giám định là Tòa án. Trong trường hợp này, tùy thuộc vào việc đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết cho vụ án thì Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định.

Tuy nhiên, trong một số tình huống, đương sự có thể tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự (việc từ chối được thể hiện bằng văn bản).

Đơn yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012, đương sự có nhu cầu giám định cần gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định và các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có).

Thành phần hồ sơ bao gồm đơn yêu cầu trưng cầu giám định và tài liệu chứng minh cơ sở của yêu cầu. Trong đơn yêu cầu trưng cầu giám định phải đảm bảo các nội dung sau đây:

 • Tên tổ chức, hoặc họ tên người giám định
 • Nội dung yêu cầu giám định
 • Tên đối tượng giám định
 • Nội dung giám định
 • Tài liệu có liên quan
 • Thời hạn trả kết quả giám định
 • Chữ ký và họ tên người yêu cầu giám định

Sau khi đương sự gửi đơn yêu cầu giám định hoặc xét thấy cần thiết thì Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định.

Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.

Trình tự, thủ tục yêu cầu và trưng cầu giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thủ tục yêu cầu giám định bao gồm:

 1. Bước 1: Đương sự nộp đơn yêu cầu trưng cầu giám định tại Tòa án có thẩm quyền.
 2. Bước 2: Nộp tiền tạm ứng chi phí giám định (trong trường hợp Tòa án chấp thuận yêu cầu giám định).
 3. Bước 3: Yêu cầu giám định bổ sung nếu kết luận giám định lần một không đầy đủ, rõ ràng hoặc phát sinh thêm vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được kết luận trước đó.
 4. Bước 4: Yêu cầu giám định lại nếu có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật giám định tư pháp

Luật sư tư vấn khởi kiện bồi thường bảo hiểm

Luật sư tư vấn khởi kiện bồi thường bảo hiểm

Luật sư tư vấn khởi kiện bồi thường bảo hiểm

 • Tư vấn căn cứ khởi kiện bồi thường bảo hiểm;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện bồi thường bảo hiểm;
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của Khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo Đơn yêu cầu trưng cầu giám định và Đơn khởi kiện bồi thường bảo hiểm;
 • Tư vấn hồ sơ khởi kiện bồi thường bảo hiểm;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Thông qua bài viết trên, một số vấn đề về thủ tục yêu cầu Tòa án giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm đã được trình bày. Nếu Quý khách có nhu cầu cần được hỗ trợ tư vấn về những vấn đề liên quan, đặt lịch gặp luật sư dân sự trao đổi qua tổng đài vui lòng liên hệ chúng tôi theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

4.7 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết