Luật Xây Dựng

Hướng dẫn soạn Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC)

Sử dụng hợp đồng EPC rất phổ biến hiện nay, vì nó tạo điều kiện thuận lợi và mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư. Tuy nhiên việc soạn thảo một hợp đồng EPC đúng theo quy định của pháp luật là một điều không hề dễ dàng để đáp ứng đầy đủ về nội dung cũng như hình thức. Vì vậy, Hướng dẫn soạn Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC),  bài viết dưới đây sẽ giải quyết vấn đề này bên dưới:

EPC là gì

 

EPC là gì

Hợp đồng EPC và nguyên tắc thực hiện.

Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) là một loại hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử bàn giao cho chủ đầu tư.

>>Xem thêm: Hoàn cảnh cơ bản của hợp đồng thay đổi như thế nào

 Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC được thực hiện theo Điều 2 thông tư 30/2016/TT-BXD

 • Căn cứ vào quy định của pháp luật người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức hợp đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng.
 • Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; phải đảm bảo tính đồng bộ,…
 • Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện thực hiện công việc. Bên nhận thầu EPC không được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC.
 • Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC không được vượt giá hợp đồng EPC đã ký kết theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng EPC.
 • Hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
 • Thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng

Điều khoản cơ bản:

Các điều khoản cơ bản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đó là những điều khoản không thể thiếu được đối với từng loại hợp đồng. Trong hợp đồng EPC các điều  khoản cơ bản như đối tượng được thi công, địa điểm thực hiện, hình thức thực hiện hợp đồng, yêu cầu đối với công việc, quyền và nghĩa vụ của các bên, bảo hiểm…

Điều khoản thông thường

Là những điều khoản được pháp luật quy định trước, trong hợp đồng EPC các điều  khoản thông thường như bên giao thầu, bên nhận thầu, thanh toán hợp đồng…

Điều khoản tùy nghi

Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý lựa chọn và thoả thuận với nhau để xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Trong hợp đồng EPC các điều  khoản tùy nghi như thỏa thuận như thưởng, phạt vi phạm, tranh chấp và giải quyết tranh chấp….

dieu-khoan-co-ban-cua-hop-dong


Điều khoản cơ bản của hợp đồng

>>Xem thêm: Lưu ý khi yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Các vấn đề cần lưu ý trong hợp đồng EPC

Về nội dung

 • Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và phải đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, hành nghề xây dựng;
 • Các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải được bảo đảm.
 • Hợp đồng được ký kết phải trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Hợp đồng chỉ được ký kết sau bước lựa chọn nhà thầu và đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
 • Các bên phải bảo đảm có đủ vốn để thanh toán nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận của hợp đồng;
 • Bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh;
 • Nếu nhà thầu chính là nhà thầu nước ngoài thì phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước.
 • Xác định chi tiết phạm vi công việc, cần xác lập được minh bạch, rõ ràng phạm vi của hợp đồng
 • Chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu cần thiết
 • Việc thực hiện hợp đồng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;
 • Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về: phạm vi công việc, yêu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức thực hiện, phương thức thanh toán và các thỏa thuận khác;
 • Trung thực, hợp tác và đúng quy định của pháp luật.

Về hình thức

Hợp đồng phải được lập thành văn bản, không thể áp dụng hình thức giáo kết bằng miệng cho hợp đồng.

Ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng phải là Tiếng Việt, nếu có bên nước ngoài tham gia thì ngôn ngữ trong hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Chữ ký của các bên trong hợp đồng xây dựng. Hai bên chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng phải ký tên, đóng dấu doanh nghiệp vào hợp đồng xây dựng để đảm bảo tính pháp lý. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng nếu các bên có thỏa thuận khác;

Mẫu hợp đồng EPC tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày….. tháng….. năm…..

HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

Số …../Bên A – Bên B (viết tắt)

Về việc:   THIẾT KẾ, CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ…… (các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng)

Theo văn bản (quyết định, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của……

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…. tại…. chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Mẫu hợp đồng EPC

 

Mẫu hợp đồng EPC


>>Xem thêm:
Hợp đồng xây dựng nhà ở phần nhân công

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn soạn thảo hợp đồng EPC. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.9 (17 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết