Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật

Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật là vấn đề mà chủ doanh nghiệp đặc biệt quan tâm vì nhãn hiệu là một trong các đặc điểm để nhận dạng thương hiệu, đặc biệt là các thương hiệu nổi tiếng. Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp cho các quý bạn đọc các quy định pháp luật về yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật.
Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra.

 

Xử dụng nhãn hiệu trái luật

Xử dụng nhãn hiệu trái luật

Thiệt hại về vật chất

Thiệt hại về vật chất bao gồm: các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

Theo khoản 1 Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019), có thể dựa vào các căn cứ sau đây để xác định mức thiệt hại về vật chất:

 • Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất;
 • Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;
 • Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ trên thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng..

Thiệt hại về tinh thần

Thiệt hại về tinh thần bao gồm: các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng.

Theo khoản 2 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại.

Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật

Thực hiện giám định sở hữu trí tuệ

 • Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Việc giám định tư pháp về sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

CSPL: Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)

Gửi thông báo đến cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

Theo điểm b khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ và xóa nội dung vi phạm trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ còn có thể áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

 • Áp dụng biện pháp công nghệ bảo vệ quyền, đưa thông tin quản lý quyền hoặc áp dụng các biện pháp công nghệ khác nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;.
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

(khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)

Kiện đòi bồi thường thiệt hại tại Tòa án.

Sau khi chủ sở hữu đã thực hiện việc gửi thông báo đến cá nhân, tổ chức, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm nhưng kết quả giải quyết vẫn chưa thỏa đáng thì có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu giải quyết lại vụ việc.

Cần lưu ý rằng ngay khi phát hiện hành vi vi phạm chủ sở hữu đã có quyền khởi kiện vì các bước kể trên không phải là thủ tục buộc hay điều kiện phát sinh quyền khởi kiện của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu

Tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu

>>> Xem thêm: Thương hiệu, nhãn hiệu bị đạo nhái bởi người khác xử lý thế nào?

Luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật

 • Tư vấn các quy định pháp luật về các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu như: đăng ký bảo hộ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp,…
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu và các bên liên quan đối với nhãn hiệu;
 • Tư vấn hướng giải quyết tối ưu đối với các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu;
 • Tư vấn xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;
 • Thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án hoặc Cơ quan tiến hành tố tụng khác.

Bài viết trên của chúng tôi cung cấp các quy định pháp luật về Thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng nhãn hiệu trái luật. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề trong hợp đồng mua bán hàng hóa, vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900.63.63.87 để được luật sư sở hữu trí tuệ hỗ trợ. Trân trọng.

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết