Luật Đất Đai

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi lại đất thừa kế

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi lại đất thừa kế luôn là vấn đề được quan tâm khi có một cá nhân gặp tranh chấp về thừa kế đất đai. Ngoài ra tranh chấp di sản thừa kế là đất đai luôn là những tranh chấp khó và có thời gian xử lý rất lâu. Do đó trong bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về tranh chấp khởi kiện đòi lại đất thừa kế theo đúng pháp luật.

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi lại đất thừa kế

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi lại đất thừa kế

Quyền hưởng thừa kế đất đai.

Cá nhân sử dụng đất có quyền để lại thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Luật Đất đai năm 2013 quy định một trong những quyền của người sử dụng đất là được quyền thừa kế, cho phép người để lại di sản và người nhận thừa kế QSDĐ khi đáp ứng các điều kiện:

 • Đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

CSPL: điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013.

Hướng xử lý đối với tài sản thừa kế chung.

Trường hợp có di chúc thì việc phân chia di sản theo di chúc. Theo đó, việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Trường hợp không phân chia theo di chúc thì phân chia di sản theo pháp luật, cụ thể: Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Ngoài ra, việc phân chia di sản phải lưu ý đến trường hợp hạn chế phân chia di sản và phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.

CSPL: Điều 630, 659, 660, 661, 662 Bộ luật Dân sự 2015.

Trình tự, thủ tục khởi kiện đòi lại đất thừa kế.

Thẩm quyền giải quyết.

Tranh chấp thừa kế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Theo đó Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết, cụ thể Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự thuộc điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trừ khoản 7 điều này

Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài, bao gồm: đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản tranh chấp ở nước ngoài.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm;
 • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn
 • Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy đối với các tranh chấp mà tài sản thừa kế là động sản thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ là tòa án nơi cư trú của bị đơn có thẩm quyền. Cần lưu ý, đối với các trường hợp tranh chấp thừa kế là bất động sản (như nhà ở, quyền sử dụng đất) thì tòa án có thẩm quyền giải quyết là nơi có bất động sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 26, Điều 35, Điều 37, Điều 39, Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện.

 • Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Trường hợp thừa kế mở trước ngày 10/9/1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được tính từ ngày 10/9/1990. Như vậy, thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ ngày 10/9/1990

Thủ tục khởi kiện đòi lại đất thừa kế.

Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Theo quy định tại (Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015) khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.
 • Theo đó khi giải quyết vụ án dân sự đòi phân chia di sản thừa kế là đất đai mà GCNQSDĐ trái pháp luật thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự xem xét hủy GCNQSDĐ đó theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Tại giải đáp số 02/2016/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2016 quy định Tòa án phải đưa cơ quan đã cấp GCNQSDĐ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Yêu cầu đòi phân chia di sản thừa kế

Yêu cầu đòi phân chia di sản thừa kế

Sau khi sổ đỏ cấp cho người khác bị hủy, quyền sở hữu đất thuộc về người sử dụng đất. Việc phân chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Tranh chấp đất đai thừa kế không có di chúc hoặc di chúc vô hiệu, không có hiệu lực thì đất đai sẽ được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế.

Theo quy định tại (Điều 651 BLDS 2015), thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; cháu ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Hồ sơ khởi kiện được hướng dẫn theo khoản  4 và khoản 5, Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm Đơn khởi kiện theo mẫu số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ – HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017, kèm theo đơn khởi kiện cần có các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn.

Trình tự, thủ tục khởi kiện đòi lại đất thừa kế

Trình tự, thủ tục khởi kiện đòi lại đất thừa kế

Các công việc của luật sư trong vụ kiện đòi lại đất thừa kế.

 • Tư vấn, soạn thảo di chúc, khai nhận di sản thừa kế.
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp thừa kế.
 • Hướng dẫn khai nhận di sản theo di chúc.
 • Trao đổi, hướng dẫn cho thân chủ thực hiện các quyền trong các giai đoạn tiến hành tố tụng;
 • Thực hiện các quyền khiếu nại, kiến nghị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong các giai đoạn tiến hành tố tụng;
 • Nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ, yêu cầu cơ quan điều tra thu thập chứng cứ hoặc tự mình thu thập chứng cứ để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ;

Trên đây là một số quy định của pháp luật về khởi kiện đòi lại đất thừa kế để Quý khách hàng có thể tham khảo để  bảo vệ bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân một cách tốt nhất. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với luật sư chuyên tư vấn luật thừa kế qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

 

4.5 (11 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Đỗ Bích Hạnh

Chức vụ:

Lĩnh vực tư vấn:

Trình độ đào tạo:

Số năm kinh nghiệm thực tế:

Tổng số bài viết: 2 bài viết