Luật Đất Đai

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư được tiến hành trong trường hợp dự án đầu tư có thay đổi về người sử dụng đất, chủ sở hữu, chủ đầu tư,… Đối với trường hợp này, các bên liên quan phải thực hiện các thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật đất đai. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Chuyên Tư Vấn Luật kính mời các bạn đón đọc bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Để thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này, gồm:

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;

Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư

>> Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần.

 • Là chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, các bên liên quan phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án phải thể hiện rõ giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án và có giá trị thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

 • Là chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
 • Các bên liên quan nộp hợp đồng chuyển nhượng dự án và Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục như đối với trường hợp bán tài sản gắn liền với đất (cụ thể trường hợp bán tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

>>Xem thêm: Đăng ký biến động đất đai như thế nào?

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

>>Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nơi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nơi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lệ phí thay đổi thông tin sổ đỏ khi chuyển nhượng dự án

Theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, khoản chi phí thực hiện đính chính thông tin trên sổ đỏ được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. Vì vậy, sẽ không có quy định cụ thể về mức  chung khi thay đổi thông tin sổ đỏ.

Tuy nhiên, lệ phí thay đổi thông tin, đính chính sổ đỏ sẽ dựa theo lệ phí về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo quy định của pháp luật, khi  thực hiện đính chính Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phát sinh lệ phí cụ thể sau đây:

 • Lệ phí đăng ký biến động đất đai;
 • Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Luật sư tư vấn chuyển nhượng dự án có sử dụng đất

Khi đến với dịch vụ luật sư tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư, quý khách sẽ được tư vấn, hỗ trợ thông qua các dịch vụ sau đây:

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng về trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất;
 • Hỗ trợ chuẩn bị, soạn thảo những văn bản cần có trong hồ sơ;
 • Hỗ trợ thực hiện đăng ký biến động và các thủ tục khác có liên quan;
 • Đại diện khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác (nếu có).

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư là trình tự pháp lý quan trọng khi các chủ đầu tư, chủ sở hữu muốn chuyển nhượng dự án đầu tư. Quý khách cần lưu ý những điểm quan trọng khi đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án đầu tư. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu cần tư vấn chuyên sâu luật đất đai, Quý khách hãy liên hệ đến hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết