Luật Đất Đai

Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thủ tục cần thiết khi hiện nay nhu cầu thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, không phải mọi nhà đầu tư đều nắm rõ hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục này. Do đó, thông qua bài viết dưới đây chúng tôi hy vọng giải đáp được thắc mắc cho quý bạn đọc về nội dung trên:

Chuyển nhượng dự án gắn với quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng dự án gắn với quyền sử dụng đất

>>Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Thế nào là chuyển nhượng đất dự án?

Căn cứ điều 41 Luật đầu tư 2020 thì trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác, tuy nhiên phải đáp ứng các quy định pháp luật theo thủ tục thay đổi nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất dự án có được chuyển nhượng không?

Đất dự án được chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Luật đầu tư 2014
 • Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng đáp ứng được điều kiện trong trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện, phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.
 • Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
 • Các bên phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan như, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai.

>>Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng đất có hiệu lực khi nào? 

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án?

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với dự án

Căn cứ Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
 • Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt;
 • Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;
 • Đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
 • Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền

>>Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng mua bán nhà ở tái định cư

Điều kiện chuyển nhượng QSDĐ gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

Căn cứ Điều 42 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở bao gồm:

 1. Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 2. Đất không có tranh chấp;
 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 4. Trong thời hạn sử dụng đất.
 5. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
 6. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:
 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

>>Đọc thêm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu

Điều kiện chuyển nhượng
Điều kiện chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất

Thẩm quyền

 • Nếu là dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết.
 • Nếu dự án do Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hồ sơ chuyển nhượng

Hồ sơ của Chủ đầu tư cũ

 1. Đơn xin chuyển nhượng dự án nêu rõ:
 • Lý do chuyển nhượng;
 • Tình hình thực hiện đầu tư dự án tính đến thời điểm xin chuyển nhượng;
 • Đề xuất chủ đầu tư mới;
 • Phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan.
 1. Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định phê duyệt dự án.
 2. Bản sao hợp đồng thuê đất/ quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 3. Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng.

Hồ sơ của Chủ đầu tư mới

 1. Bản sao đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản.
 2. Văn bản xác nhận năng lực tài chính
 3. Cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng dự án.

Chu-dau-tu-cu-chuyen-nhuong-du-an
Chủ đầu tư cũ chuyển nhượng dự án

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Trên đây là bài viết tư vấn Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề liên quan đến đất đai, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 63.63.87 để được LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI tư vấn thêm về các vấn đề đang gặp phải. Xin cảm ơn./.

5 (16 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết