Luật Đất Đai

Giải quyết tranh chấp đất đai giao dịch bằng giấy viết tay

Tranh chấp đất đai giao dịch bằng giấy viết tay là việc các bên mua bán đất đai bằng giấy tay, không tiến hành công chứng, chứng thực về nội dung trong hợp đồng. Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn chấp nhận việc mua bán giấy viết tay.

Tranh chấp đất đai giao dịch bằng giấy viết tay

Giấy viết tay mua bán đất có hiệu lực pháp luật không?

Hợp đồng mua bán đất đai bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?

Hợp đồng mua bán đất đai bằng giấy viết tay theo quy định Bộ Luật dân sự năm 2015 thì sẽ bị vô hiệu vì vi phạm về mặt hình thức, nhưng lần đầu tiên ghi nhận các ngoại lệ để Tòa án có thể công nhận giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức có thể được công nhận hiệu lực như sau:

Tại văn bản luật chuyên ngành, những giao dịch pháp luật bắt buộc phải có công chứng, chứng thực như hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì nếu các bên vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, khi giải quyết thì Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó và các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, không phải việc một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì giao dịch đó đương nhiên có hiệu lực, mà cần có thêm điều kiện là phải thông qua con đường Tòa án.

Vì vậy nếu một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán đất đai bằng giấy viết tay thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Mua bán đất đai bằng giấy viết tay tùy từng trường hợp vẫn có hiệu lực pháp luật

Mua bán đất đai bằng giấy viết tay tùy từng trường hợp vẫn có hiệu lực pháp luật

Giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay

Theo quy định tại Mục 2 Phần II Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP thì tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay được giải quyết như sau:

Thứ nhất, đối với tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay được xác lập trước ngày 01/7/1980 mà sau ngày 15/10/1993 mới phát sinh tranh chấp, thì việc giải quyết tranh chấp này như sau.

 • Trường hợp nội dung của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật nhưng hình thức của hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng. Nếu các bên chưa thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thì Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và hủy hợp đồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền chuyển nhượng đất; bên chuyển nhượng đã giao toàn bộ diện tích đất, thì Toà án công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất đó.
 • Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng mới trả một phần tiền chuyển nhượng đất, bên chuyển nhượng mới giao một phần diện tích đất, thì có thể công nhận phần hợp đồng đó căn cứ vào diện tích đất đã nhận. Đồng thời buộc các bên phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà bên nhận chuyển nhượng đã nhận.

Thứ hai, việc giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay được xác lập từ ngày 01/7/1980 đến trước ngày 15/10/1993. Pháp luật thời kỳ này nghiêm cấm việc mua, bán phát canh thu tô chuyển nhượng đất đai dưới mọi hình thức. Về nguyên tắc chung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai được xác lập trong thời điểm từ ngày 01/7/1980 đến trước ngày 15/10/1993 là hợp đồng trái pháp luật; do đó, nếu có tranh chấp mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được thực hiện thì Tòa án hủy hợp đồng vì hợp đồng bị vô hiệu.

Thứ ba, việc giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay được xác lập từ sau ngày 15/10/1993. Tòa án chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hợp đồng đó có đầy đủ các điều kiện. Trong đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Cách giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay

Tranh chấp đất đai chuyển nhượng bằng giấy viết tay

Mua bán đất đai bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay trước 2008 sẽ được giải quyết cấp sổ đỏ.

Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì trường hợp người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 bằng giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận hiệu lực của giấy viết tay

Thành phần của hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện gồm:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu;
 • Giấy tay hợp đồng mua bán nhà đất, giấy tờ, chứng từ chứng minh đã hoàn thành 2/3 nghĩa vụ trong hợp đồng;
 • Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao công chứng hoặc chứng thực);
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện tại Tòa án:

 1. Nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền.
 2. Tòa án có trách nhiệm cấp ngay cho người khởi kiện giấy xác nhận đã nhận đơn.
 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện có đủ điều kiện thụ lý hay không.
 5. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, thụ lý vụ án và giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.
 6. Trong trường hợp không đồng ý với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án, các bên có quyền kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực theo thủ tục phúc thẩm.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đã có quyết định/ bản án của Tòa án công nhận hiệu lực của giấy viết tay hợp đồng mua bán nhà đất:

 1. Người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi có thửa đất cần xin cấp sổ đỏ.
 2. Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất, tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.
 3. Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành lập hồ sơ, tờ trình kèm bản dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền tiến hành ký quyết định.
 4. Sau khi nhận được sự phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường bổ sung, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về quốc gia để đảm bảo cho quá trình quản lý đất đai.
 5. Sau đó trả kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có yêu cầu.

Căn cứ: Điều 95 Luật Đất đai 2013; Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung và Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về Hồ sơ địa chính

>>Xem thêm: Mua bán đất giấy tay thì có cách nào để được công nhận không?

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Chuyên tư vấn luật sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn xác định dạng tranh chấp đất đai;
 • Tư vấn quy định pháp luật về tranh chấp đất chưa có hoặc đã có sổ đỏ;
 • Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, chứng cứ cần thiết cho quá trình giải quyết, đưa ra phương án giải quyết tranh chấp đất
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ khởi kiện và các văn kiện pháp lý khác về tranh chấp đất ;
 • Hỗ trợ khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thay mặt, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp đất

Tranh chấp đất đai khi thực hiện các giao dịch bằng giấy viết tay sẽ được giải quyết bằng cách khởi kiện ra Tòa án. Tùy từng trường hợp và mức độ các bên thực hiện nghĩa vụ mà giấy viết tay sẽ có giá trị pháp lý theo luật định. Nếu cần tư vấn chuyên sâu luật đất đai, hãy liên hệ qua Hotline 1900 63 63 87.để được hỗ trợ.

>> Bài viết liên quan giao dịch nhà đất bằng giấy viết tay:

4.9 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết

23 thoughts on “Giải quyết tranh chấp đất đai giao dịch bằng giấy viết tay

 1. Avatar
  Giáp Sơn Tùng says:

  Chào luật sư,năm 2013 gia đình tôi có mua mảnh đất bằng giấy viết tay (có xác nhận của trưởng ban giải phóng mặt bằng khu đất đó ) giá 400 triệu, gia đình tôi đã trả trước cho bên bán 380 triệu (có xác nhận của bên bán đã nhận đủ tiền) .Nhưng đến thời điển hiện tại gia đình tôi vẫn chưa sang tên được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì lý do bên bán chưa thực hiện nghĩa vụ thuế nên chưa được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất .Vậy xin hỏi luật sư : 1. Tôi có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? 2.Tại thời điển bán đất bằng giấy viết tay cho gia đình tôi bên bán chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có vi phạm pháp luật không? Tôi xin cám ơn !

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Giáp Sơn Tùng,
   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   Thứ nhất, theo quy định tại Điều 99 Luật đất đai 2013, bạn không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với mảnh đất bạn nhận chuyển nhượng trên.
   Thứ hai, Theo câu hỏi của bạn, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn là giấy tay, không được công chứng, chứng thực hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy, cả về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên đều không đáp ứng được theo quy định của pháp luật đất đai và dân sự. Theo quy định hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên sẽ bị vô hiệu. Khi hợp đồng vô hiệu, hợp đồng không phát sinh hiệu lực từ lúc ký kết, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Như vậy bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bên kia trả lại tiền cho bạn. Hãy gọi ngay Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn trực tiếp về thủ tục khởi kiện.
   Trên đây là tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mong sớm nhận được hồi âm từ bạn!
   Mến chào bạn.

   • Avatar
    Nguyễn trung quân says:

    Trước đây cha tôi và bà nội sống chung, cha tôi trong độ tuổi lao động nên được tạm cấp cho mẩu đất vài năm sau thì nhà nước cấp hẵn cha tôi để cho bà nội tôi đứng tên mặc chính quyền không đồng ý vì nội tôi đã lớn tuổi nhưng cha tôi nói chính quyền cho nội tuôi đứng tên, đến năm 2008 nội tôi đòi cắt đất ra cho con gái đã ở riêng không có trong hộ khẩu, cha tôi không đồng ý, nội tôi tự đi cắt riêng phần ra nhưng không được, sau đó nội tôi về đòi tự tử nếu cha tôi không cắt riêng phần ra cho nội, thấy vậy cha tôi mới viết một tờ giấy tay cắt riêng phần cho nội tôi phần đất là tài sản mà cha mẹ tôi sang riêng chứ không phải phần đất cấp. Vậy giấy viết tay đó có hiệu lực không. Và tôi muốn lấy lại tài sản của cha mẹ tôi lại được không. Mong được sự tư vấn của các chuyên gia luật.

    • Avatar
     Phan Mạnh Thăng says:

     Chào bạn Trung Quân, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
     Theo quy định của pháp luật, tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, từ lúc viết giấy cắt đất đến nay ai là người sử dụng ổn định trên mảnh đất đó, ai là người thực hiện các nghĩa vụ thuế sử dụng đất, quá trình sử dụng đến nay có tranh chấp gì không,…. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
     – Trụ sở chính: tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP.HCM
     – Trụ sở giao dịch 1: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
     – Trụ sở giao dịch 2: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
     Hotline: 1900.63.63.87
     Trân trọng!

   • Avatar
    lê minh tiến says:

    chào luật sư, nhà e rộng 4 mét dài 34 , năm 2008 có mua thêm phía sau nhà rộng 8 mét dài 40 mét ko có giấy tờ , mà đất lại có đường cao thế chạy ngang, giờ e muốn gộp sổ lại được khôg ạ

    • Avatar
     Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu says:

     Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách có những nội dung cần cụ thể, chi tiết hơn về thông tin thì mới có thể tư vấn được. Quý khách vui lòng kết bạn qua số zalo: 0819700748 để trao đổi.
     Trân trọng./.

 2. Avatar
  Khách says:

  Năm 2007 tôi có bán 500m đất với số tiền là 133.000.000 cho ông Sang .nhưng tôi nhận tiền từ ông Than là cò đất. Sau đó tôi đưa sổ đỏ cho ông Sang đi làm thủ tục được 1 tuần ông Sang trả lại sổ đỏ cho tôi. Tôi không để ý đem cất luôn. Đến 2015 ông Sang đến nhà rồi nói với tôi là đất bị cắt sai vị trí và mượn sổ đỏ tôi để đi làm lại nhưng cũng trả lại tôi và nói là ko làm được. Sau đó tôi đi lục hồ sơ thì biết ông Sang đã làm sổ đỏ cho 2 người khác và cắt sai vị trí đất ko đúng với vị trí mà tôi bán. Vậy luật sư cho tôi hỏi giờ tôi phải làm như thế nào để tôi được sử dụng đúng vị trí đất của tôi để tôi cắt đất cho con tôi được.

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào Khách,
   Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, tôi xin tư vấn như sau:
   Trường hợp này bạn có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải đến UBND xã nơi bạn sinh sống để được hòa giải, hai bên có thể thỏa thuận lại với nhau về phần đất đã bán, nếu hòa giải thành thì bạn được VPĐK đất đai cấp huyện nơi bạn sinh sống đính chính lại sổ đỏ. Nếu không hòa giải được, thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết.
   Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Nếu thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ Số điện thoại 1900 63 63 87 để được tư vấn.
   Trân trọng!

   • Avatar
    Lê Thị Minh says:

    Cho em hỏi là giấy tờ chuyển nhượng đất đai viết tay khi 2 bên đã kí xong rồi mà có chỗ bị bôi xóa, sửa chữa nếu đem ra tòa thì có được công nhận và hợp theo luật pháp không ?

    • Avatar
     Phan Mạnh Thăng says:

     Chào bạn Lê Thị Minh! Đối với câu hỏi của bạn, Chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
     Về nguyên tắc, giấy tờ chuyển nhượng đất đai viết tay không được công nhận và không có giá trị pháp lý. Bởi pháp luật quy định giao dịch chuyển nhượng đất đai phải được công chứng, chứng thực theo Bộ luật Dân sự và luật khác có liên quan. Tuy nhiên, giấy tờ viết tay này (dù có bị bôi xóa, chỉnh sửa hay không) vẫn được tòa án công nhận và xem là tài liệu để các bên giải quyết tranh chấp. Nhưng tòa án sẽ không chỉ dựa vào duy nhất giấy tờ viết tay này để giải quyết. Bên cạnh đó, tòa án sẽ thu thập thêm tài liệu, chứng cứ khác và lời khai của đương sự để giải quyết vụ án đúng khách quan.
     Vì vậy, trong trường hợp này, nếu bạn muốn khởi kiện ra tòa thì bạn nên cung cấp thêm các tài liệu khác như biên nhận tiền, … để đảm bảo cho việc chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm nhé.
     Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn, bạn có thể gửi tài liệu cho chúng tôi đến trụ sở tại tầng 1, 50/6 TRường Sơn, phường 2, Tân Bình hoặc văn phòng giao dịch tại Căn hộ Office Tel 3.34, Tầng 3, Lô OT – X2, tòa nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 63 63 87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

 3. Avatar
  Quang says:

  Tôi xin hỏi. Tôi mua một mảnh đất rộng 475mvuong. Có giấy tờ Viết tay.tôi mua vào năm2008. Sau nhiều năm gd người bán ko Sang tên
  Bây giờ tôi muốn sang tên nhưng con họ ko muốn .tôi mua bán với Bố mẹ bạn ấy .khi bạn ấy chưa 18tuôi .vậy xin hỏi cách giải Quyết bầy giờ thế nào .xin hỗ trợ giúp tôi với

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Quang,
   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chuyentuvanluat.com.
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
   Trong thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ dữ kiện để chúng tôi có thể tư vấn rõ ràng cụ thể cho bạn nên chúng tôi trả lời cho bạn như sau:
   Trong trường hợp nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên vợ chồng người bán thì chỉ cần có sự đồng thuận của vợ chồng họ về việc bán đất cho bạn là được.
   Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn đứng tên hộ gia đình thì bắt buộc khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải có đầy đủ các chữ ký của những thành viên trong hộ gia đình đó, nếu không hợp đồng sẽ bị vô hiệu.
   Trường hợp này tôi đưa ra hai hướng giải quyết cho bạn:
   Thứ nhất, nếu đây là đất đứng tên hai vợ chồng người bán và người ta thỏa thuận bán đất đó cho bạn thì chỉ cần có chữ ký của hai vợ chồng người bán. Đây là tài sản chung của hai vợ chồng, không liên quan đến các con của họ. Do đó, hợp đồng mua bán đất này hợp pháp và bạn có thể đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện theo quy định Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:
   – Nhận chuyển nhượng từ trước ngày 01/01/2008;
   – Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013.
   Theo đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.
   Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Hộ gia đình người bán, thì bạn cần kiểm tra lại xem có hợp đồng mua bán có chữ ký của tất cả những thành viên trong hộ gia đình người bán không? nếu không có thì hợp đồng mua bán đất này vô hiệu. Như vậy, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán đất trên vô hiệu và yêu cầu bên bán trả lại tiền cho bạn.
   Một lưu ý quan trọng là, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên của bạn không được công chứng và chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền. Do đó, hợp đồng này bị vô hiệu về hình thức (trừ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 82 NĐ 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 NĐ 01/2017/NĐ-CP. Do đó, bạn có quyền Khởi kiện ra Tòa để yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên vô hiệu và yêu cầu bên bán trả lại tiền cho bạn.
   Trong trường hợp bạn khởi kiện, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho bạn về hướng khởi kiện cũng như là hỗ trợ thủ tục cho bạn. Bạn hãy liên hệ ngay Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn.
   Trân trọng cảm ơn bạn!

 4. Avatar
  Thu van says:

  Chao luat su .ngay truoc ong noi co chia cho 3 nguoi con 3 phan dat gia dinh e va 2 nguoi chu . Nguoi chu thu ut dung ten so do .ba noi thi o voi gia dinh e nay ba noi mat roi day phan nha dat do co ai chnh chap duoc khong .truoc day nha chu cung co ky giay cho dat gia dinh e day nhung nguoi con khac khong co chia phan dat do co chanh chap duoc khong. Cam on luat su ..

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Thu Vân,
   Bạn vui lòng liên hệ Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn về vấn đề này nha.
   Trân trọng.

 5. Avatar
  Lâm Gia Huy says:

  Gia đình em có mua 1 mảnh đất 90 m vuông bằng giấy tay năm 2015 đến năm 2018 gia đình em định làm nhà thì người bán bảo không có bán cho gia đình em ,ra phường giải quyết thì người địa chính phường bảo giấy tay không có hiệu lực .Lúc gia đình em mua người bán không chịu làm hợp đồng ra phòng công chứng nên sổ của người bán vẫn giữ nguyên diện tích ,nên gia đình em không biết phải làm sao.

 6. Avatar
  nhân says:

  thưa luật sư tôi có cầm cố quyền sử dụng đất cho anh A nhưng tôi chỉ giử bản chính quyền sử dụng đất và một giấy tay cầm cố nhưng ko có công chứng vậy xin hỏi khi khi anh A không thực hiện nghỉa vụ trong cam kết tôi phải làm sao?

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Nhân
   Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có tư vấn sau sau:
   Theo quy định của pháp luật, hợp đồng cầm cố tài sản là hợp đồng được xác lập trên cơ sở thỏa thuận của hai bên là bên cầm cố và bên nhận cầm cố, do đó, hợp đồng này không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực theo quy định của Luật công chứng. Như vậy, hợp đồng cầm cố giữa bạn và anh A mặc dù không được công chứng nhưng vẫn thể hiện được ý chí của hai bên và không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội thì hợp đồng này vẫn có giá trị pháp luật. Anh A không thực hiện nghĩa vụ như cam kết là sai so với thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, nếu anh A vẫn không thực hiện nghĩa vụ, bạn có quyền làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận, huyện nơi anh A cư trú yêu cầu anh A thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.
   Trân trọng.

 7. Avatar
  Lê Văn Hậu says:

  Chào luật sư tôi có sự việc như sau, nhờ quí luật sư tư vấn giúp : Vào năm 2013 tôi có mua một miếng đất (Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất giữa tôi và chủ sử dụng đất được lập bằng giấy tay có các bên kí kết và có thêm 02 người làm chứng, giá trị chuyển nhượng là 80.000.000đồng). Tại thời điểm này chủ sử dụng đất đang thế chấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại ngân hàng, do vậy chủ sử dụng có yêu cầu tôi đưa tổng giá trị tiền trong hợp đồng để ông xóa thế chấp ngân hàng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về, và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng một đất cho tôi, thấy vấn đề nêu trên cũng hợp lý tôi đã giao đủ số tiền 80.000.000 đúng như trong hợp đồng đã kí kết (có biên nhận tay). Sau khi lấy giấy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất về tôi có nhiều lần liên hệ gặp trực tiếp yêu cầu chủ sử dụng làm hợp đồng chuyển nhượng công chứng để tôi lập thủ tục đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi, nhưng chủ sử dụng đất lấy nhiều lí do để từ chối.

  Quá bức xúc sau nhiều năm mua đất, nhưng không được sở hữu (Từ năm 2014-2017). Do vậy năm 2017 tôi có làm đơn yêu cầu gởi đến UBND xã, nhờ chính quyền địa phương yêu cầu chủ sử dụng giao đất đã bán lại cho tôi, UBND xã đã tiếp nhận đơn yêu cầu đồng thời tổ chức hoà giải nhưng cuộc hoà giải không thành, với lý do chủ dụng đất không thực hiện theo hợp đồng tay đã ký kết mà có yêu cầu trả lại số tiền đã nhận 80.000.000, từ năm 2013 đã nhận của tôi. Bản thân tôi không đồng ý với ý kiến trên vì mục đích của tôi mua miếng đất này là để phục vụ kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện tại tôi đã kinh doanh tư xây dựng cặp miếng đất trang chấp từ năm 2008 đến nay
  Trong trường hợp này tôi làm đơn khởi kiện, yêu cầu chủ sử dụng đất giao phần đất đã bán thì sẽ áp dụng Bộ Luật dân sự nào để xét xử. Rất mong được sự tư vấn của Luật sư, tôi chân thành cảm ơn

  • Avatar
   Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn Văn Hậu, đối với câu hỏi của bạn, Chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
   Theo quy định tại Điều 688 về điều khoản chuyển tiếp của BLDS 2015 quy định như sau:
   1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:
   a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp dụng quy định của Bộ luật này.
   Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;
   b) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này;
   c) Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết;
   d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này.
   2. Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật này có hiệu lực.
   Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi. Trường hợp bạn cần được hỗ trợ thêm bất cứ thông tin pháp lý gì, hãy liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp trụ sở tại tầng 1, 50/6 TRường Sơn, phường 2, Tân Bình hoặc văn phòng giao dịch tại Căn hộ Office Tel 3.34, Tầng 3, Lô OT – X2, tòa nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.
   Xin cảm ơn./.

 8. Avatar
  Tuấn says:

  Thưa luật sư em có mua một khoảnh đất 127m vuông trên một miếng đất lớn 1200m vuông với giá 550 triệu đồng bằng giấy tay, em đã giao đủ 550 triệu và có có công chứng giấy đã nhận đủ tiền …..vậy khi sảy ra tranh chấp nếu ra tòa thì hợp đồng đó có được tuyên bố có hiệu lực ko thưa luật sư . Xin cảm ơn

  • Avatar
   Phan Mạnh Thăng says:

   Chào bạn Tuấn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, Chuyentuvanluat.com xin được tư vấn như sau:
   Theo quy định của pháp luật, không có quy định rằng hợp đồng được viết tay sẽ không có giá trị pháp lý.
   Để một hợp đồng có hiệu lực thì cần đảm bảo những quy định về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. Đối với những loại hợp đồng cần công chứng chứng thực thì cần phải thực hiện thủ tục công chứng chứng thực theo quy định trong đó có hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
   Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
   2.Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.
   Bạn nên tiến hành công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất này để hạn chế những tranh chấp phát sinh sau này, để giao dịch được công nhận giá trị pháp lý.
   Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi dựa trên thông tin bạn đã cung cấp. Để cụ thể, chi tiết và thực hiện được tốt, bạn nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp để nghe luật sư trao đổi, giải thích, hướng dẫn qua địa chỉ: CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
   – Trụ sở chính: 50/6 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
   – Cơ sở 02: Căn hộ Officetel 3.34, Tầng 3, Lô OT-X2, toà nhà Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.
   Hotline: 1900.63.63.87
   Trân trọng!

 9. Avatar
  Nguyễn Tuấn Hưng says:

  Chào anh chị chuyentuvanluat.com,
  Tôi có mua 1 mảnh đất ở Hà Nội đầu năm 2005 và mua bán qua giấy tờ viết tay, tôi đã thanh toán đầy đủ số tiền trong hợp đồng và sử dụng đất từ năm 2005 để ở cho tới nay, tuy nhiên lại chưa làm giấy tờ sang tên chính chủ tôi. Nay bên bán không chịu đi sang tên cho nhà tôi, trường hợp này kính nhờ anh chị chuyentuvanluat.com giải đáp và tư vấn giúp tôi. Hiện sổ đỏ mảnh đất đứng tên bên bán tôi vẫn đang giữ.
  Trân trọng cảm ơn

  • Avatar
   Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu says:

   Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Quý khách vui lòng xem mail để biết chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *