Luật Đất Đai

Thủ tục khởi kiện đất tranh chấp nằm trong quy hoạch

Đất tranh chấp nằm trong quy hoạch là phần đất đã được xác định mục đích sử dụng đất cho các mục tiêu cụ thể về quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế xã hội… nhưng hiện tại đang xuất hiện tranh chấp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch

Đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch là gì?

Căn cứ theo Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục đích:

 • Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Như vậy, căn cứ theo 2 định nghĩa trên của Luật Đất đai 2013 thì đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch là đất đang xảy ra tranh chấp nhưng thuộc phần đất bị quy hoạch, khoanh vùng nhằm sử dụng cho mục đích quốc gia.

Xác định đất có nằm trong vùng quy hoạch ở đâu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Thủ tục khởi kiện đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch

Thủ tục khởi kiện đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch
Thủ tục khởi kiện đất đang tranh chấp nằm trong quy hoạch

Thời hiệu khởi kiện

Căn cứ theo Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 xác định các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện bao gồm:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Như vậy, trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, vì vậy sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện để giải quyết tranh chấp, nói cách khác, thời hạn giải quyết này là vĩnh viễn, không bị giới hạn bởi một mốc thời gian nhất định nào.

Thủ tục khởi kiện

Viết đơn khởi kiện

 • Đơn khởi kiện phải có những nội dung sau: Ngày tháng, địa điểm, họ tên, những thông tin cơ bản nhất của người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện…
 • Người có quyền khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.
 • Người khởi kiện có thể nộp đơn trực tiếp tại Tòa án, gửi qua đường bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

CSPL: Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Nhận và xử lý đơn khởi kiện

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác và thông báo cho người khởi kiện;
 • Trả lại đơn khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

CSPL: Điều 190, 191, 192, 193 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Thụ lý và phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản cho các đương sự, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thụ lý vụ án. 

CSPL: Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng (khoản 4 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Giải quyết tranh chấp về thu hồi đất nằm trong quy hoạch

Giai quyết tranh chấp về thu hồi đất nằm trong quy hoạch
Giai quyết tranh chấp về thu hồi đất nằm trong quy hoạch.
 • Khi đất đang có tranh chấp nhưng thuộc diện bị quy hoạch phải thu hồi, cơ quan thu hồi đất phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thu hồi đất đối với các bên tranh chấp đất.
 • Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành là UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh.
 • Trước khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan thu hồi đất phải thông báo cho người có đất bị thu hồi trong một khoảng thời gian mà pháp luật quy định. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm: Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, kiểm đếm, khảo sát, đo đạc.
 • Cơ quan thu hồi đất chỉ có quyền thu hồi đất khi quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật, đã được thông báo cho người có đất thu hồi, đã được niêm yết tại UBND xã nơi có đất bị thu hồi và đã có phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.
 • Khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất thực hiện thu hồi đất không đúng theo các quy định của pháp luật đất đai thì người sở hữu hợp pháp đất theo quy định của pháp luật có quyền khởi kiện cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất tại Tòa án.

(CSPL: Điều 66-71 Luật Đất đai 2013)

Trên đây là bài viết tư vấn về các thủ tục khởi kiện đất tranh chấp nằm trong diện quy hoạch. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, hãy liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Xin cảm ơn./.

4.7 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 914 bài viết