Luật Dân sự

Đương sự có được tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá hay không ?

Đương sự có được tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá hay không? Thẩm định giá là một khâu quan trọng trong quy trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để thi hành án, nên việc được lựa chọn tổ chức thẩm định giá có quyền lợi nhất định đến quyền và nghĩa vụ của đương sự. Để làm rõ chi tiết hơn vấn đề này, Chuyên tư vấn Luật xin gửi bạn những thông tin cần thiết thông qua bài viết dưới đây.

Đương sự có được lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Kết quả định giá, thẩm định giá tài sản có là nguồn chứng cứ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì kết quả định giá là một trong những nguồn chứng cứ, có thể được cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng làm căn cứ giải quyết vụ án hình sự. Bên cạnh đó Khoản 7 Điều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cũng ghi nhận kết quả định giá, thẩm định giá tài sản là nguồn chứng cứ.

Ngoài ra, tại khoản 7 điều 81 Luật Tố tụng Hành chính 2015 có nêu ra kết quả định giá, thẩm định giá tài sản là nguồn chứng cứ.

Như vậy, kết quả định giá, thẩm định giá được xem là nguồn chứng cứ quy định trong pháp luật hiện hành

Tòa án ra quyết định định giá tài sản tranh chấp trong các trường hợp nào?

Các trường hợp tòa án ra quyết định định giá tài sản tranh chấp

Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
  • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
  • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

>>>>Xem thêm: Thủ tục thẩm định giá tài sản trong vụ án dân sự

Luật có cho phép đương sự được tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá không ?

Theo quy định của Tố tụng dân sự

Các đương sự có quyền được tự thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá được quy định tại Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015: Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.

Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Vì vậy, pháp luật dân sự vẫn cho phép đương sự được tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá

>>>Xem thêm: Thủ tục định giá lại trong vụ án dân sự

Trong vụ án hành chính

Theo khoản 2 Điều 91 Luật Tố tụng hành chính 2015  quy định về việc các đương sự thoả thuận lựa chọn tổ chức định giá tài sản, thẩm định giá tài sản như sau: Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tiến hành thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Vì vậy, trong vụ án hành chính, đương sự cũng có quyền được lựa chọn này nhưng phải thực hiện theo quy định pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Luật sư tư vấn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Tư vấn thủ tục định giá

  • Tư vấn về việc yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản.
  • Tư vấn pháp luật về trường hợp đương sự lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.
  • Soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến thẩm định giá tài sản.
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt định thẩm định giá.
  • Tư vấn quy trình thẩm định giá theo quy định mới nhất.
  • Luật sư tham gia vụ án với tư cách là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Trên đây là những thông tin cần thiết về việc được lựa chọn tổ chức thẩm định giá của đương sự. Trong quá trình giải quyết vụ việc, các đương sự phải đáp ứng các điều kiện hợp pháp mới được quyền lựa chọn tổ chức thẩm định giá. Nếu còn thắc mắc liên quan đến bài viết xin vui lòng gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

5 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết