Luật Lao Động

Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, vì lý do khách quan hay chủ quan, người lao động đã có hành vi vi phạm những quy định này, khi đó họ sẽ phải chịu xử lý kỷ luật. Như vậy, trình tự xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này diễn ra như thế nào?

Các trường họp người lao động sẽ bị kỷ luật
Các trường họp người lao động sẽ bị kỷ luật

Xử lý kỷ luật bao gồm những hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 124 Bô luật lao động 2019 (BLLĐ) quy định  hình thức kỷ luật lao động là:

 • Khiển trách.
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
 • Cách chức.
 •  Sa thải.

Việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Người lao động và người sử dụng lao động cần phải nắm được cái nguyên tắc xử lý kỷ luật kỷ luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tránh tình trạng người sử dụng lao động lạm dụng quyền hành để gây khó khăn cho người lao động, bao gồm:

 • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
 • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
 • Không xử lý kỷ luật lao động đối với các trường hợp:
 1. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 2. Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 3. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật lao động 2019;
 4. Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

CSPL: Điều 122 BLLĐ 2019

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật được quy định như sau:

Thứ nhất, thông báo xử lý kỷ luật lao động.

 • Người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.
 • Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.
 • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động :  Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về phiên họp xử lý kỷ luật lao động.
Người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động
Người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động

Thứ hai, họp xử lý kỷ luật lao động.

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần được thông báo theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản có đủ chữ ký người tham dự và lập biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp.

Thứ ba, ra quyết định xử lý kỷ luật lao động.

 • Người giao kết hợp đồng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động.
 • Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.
 • Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 123 của BLLĐ.
 • Quyết định phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp.

Thứ tư, chấp hành quyết định xử lý kỷ luật lao động.

 • Điều 126 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động như sau:
 • Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Trên đây, là các nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến trình tự xử lý kỷ luật lao động và nguyên tắc, thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua hotline 1900 63 63 87.

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 743 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *