Luật Hợp Đồng

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được thực hiện khi có sự thay đổi bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Tuy nhiên, không phải chủ thể nào cũng hiểu rõ quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Qua bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì

 • Là thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
 • Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thườngtrả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng

Căn cứ: khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của người được bảo hiểm.
 • Ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cũng có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó.
 • Chủ thể nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải đảm bảo có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật dân sự.
 • Bên nhận chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao.

Cơ sở pháp lý: Điều 28 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Quyền và nghĩa vụ trong chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền:

 • Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm.
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm.
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;
 • Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Doanh nghiệp bảo hiểm

 • Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 • Có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.
 • Có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Cơ sở pháp lý: Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thành phần hồ sơ

 • Phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.
 • Văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng của Doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Các loại giấy tờ khác tuỳ từng doanh nghiệp bảo hiểm

Cơ sở pháp lý: Điều 48, Nghị định 73/2016/NĐ- CP

Phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Phiếu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thủ tục thực hiện

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm.
 2. Bước 2: Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng bảo hiểm và đề nghị chấp thuận.
 3. Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận và xem xét yêu cầu chuyển nhượng bảo hiểm.
 4. Bước 4: Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.
 5. Bước 5: Các bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Cơ sở pháp lý: Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Rủi ro khi chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Không nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm khiến hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, người mua bảo hiểm không thể nhận được quyền lợi tương ứng theo thoả thuận trong hợp đồng.
 • Trường hợp người mua bảo hiểm cố ý khai báo sai sự thật nhằm trục lợi, khi rủi ro xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền không bồi thường cho người tham gia, đồng thời vô hiệu hóa hợp đồng.
 • Người tham gia bảo hiểm/người được bảo hiểm phải trực tiếp ký tên vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trường hợp có người ký thay nhưng không có văn bản ủy quyền thì hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu.

>> Xem thêm: Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ – Tư vấn khởi kiện đòi tiền bảo hiểm

Tư vấn thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọTư vấn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, thông tin có liên quan và phương án giải quyết khi có phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bảo hiểm nhân thọ.
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Qua bài viết trên, có thể thấy chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một thủ tục đòi hỏi phải  nắm vững các quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm. Do đó, để tránh những khó khăn, rủi ro và đảm bảo sự an toàn cũng như quyền lợi của mình khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87.

4.9 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết