Luật Hợp Đồng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Soạn thảo hợp đồng kinh tế là việc đưa ra các quyền và nghĩa vụ cho các bên trong hợp đồng về kinh tế, đây là công việc vô cùng quan trọng đòi hỏi sự kinh nghiệm cũng như tư duy pháp lý để có thể tạo ra một bản hợp đồng ít rủi ro cho mình nhưng không trái với những quy định của pháp luật. Dưới đây là những hướng dẫn sơ lược nhất về soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là gì ?

Hiện nay không có văn bản pháp luật nào giải thích thuật ngữ hợp đồng kinh tế là gì?, nhưng dựa trên luật thương mại cũng như luật dân sự thì ta có thể hiểu đơn giản: Hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện các giao dịch, thoả thuận giữa các bên ký kết thực hiện các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thỏa thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh, trong một hợp đồng kinh tế phải có quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ các bên.

Quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế

Quy định của pháp luật

Quy định của pháp luật

Nguyên tắc soạn thảo hợp đồng

Dựa trên nguyên tắc của Bộ luật Dân sự 2015 ta có áp dụng theo 2 nguyên tắc khi ký kết hợp đồng như sau:

 1. Tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nội dung của nguyên tắc thể hiện hai vế có tầm quan trọng hàng đầu trong giao kết hợp đồng: tự do nhưng không được trái với các đòi hỏi mà pháp luật quy định: không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
 2. Nguyên tắc các bên “tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng trong giao kết hợp đồng”.  Trước hết các bên phải có vị trí bình đẳng, vì bình đẳng là điều kiện để có sự tự nguyện một cách thực sự.

Hình thức của hợp đồng

Dựa vào Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 24 Luật Thương mại 2005 thì hợp đồng gồm các hình thức sau:

 1. Hợp đồng được thể hiện bằng lời nói
 2. Bằng văn bản
 3. Được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Các loại hợp đồng kinh tế

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 ta có thể thấy trong sản xuất kinh doanh xuất hiện những loại hợp đồng kinh tế sau:

 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 2. Hợp đồng mua bán ngoại thương;
 3. Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu;
 4. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
 5. Hợp đồng kinh tế dịch vụ;
 6. Hợp đồng giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản;
 7. Hợp đồng gia công đặt hàng;
 8. Hợp đồng nghiên cứu khoa học – kỹ thuật;
 9. Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 10. Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 11. Hợp đồng liên doanh liên kết.

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2022

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế

Pháp luật đề cao sự thỏa thuận giữa các bên giao kết, tuy nhiên nội dung của Hợp đồng kinh tế phải tuân theo những quy định của pháp luật hợp đồng nói chung. Khoản 1 Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng”. Như vậy, tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây :

 1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm.
 2. Số lượng, chất lượng.
 3. Giá, phương thức thanh toán.
 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.
 5. Quyền, nghĩa vụ của các bên.
 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 7. Phạt vi phạm hợp đồng.
 8. Các nội dung khác.

Do đặc thù của hợp đồng kinh tế, chủ thể của Hợp đồng kinh tế là các thương nhân hoặc một bên là thương nhân, mục đích của hợp đồng là kinh doanh thương mại, đối tượng của hợp đồng là hàng hóa, dịch vụ có số lượng, khối lượng lớn nên tính chất của hợp đồng kinh tế thường phức tạp hơn. Vì vậy, ngoài các nội dung cơ bản của hợp đồng nói chung thì các bên giao kết hợp đồng kinh tế phải thỏa thuận nhiều điều khoản cụ thể hơn, đòi hỏi phải chặt chẽ hơn, chính xác tránh những tranh chấp không đáng có. Các bên có thể thỏa thuận rõ thêm các điều khoản:

 1. Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc;
 2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
 3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;
 4. Điều kiện nghiệm thu của hợp đồng. Tùy theo tính chất của từng loại hợp đồng các bên có thể thỏa thuận hay không thỏa thuận các điều khoản trên;

Các bên cũng có thể bổ sung thêm vào Hợp đồng kinh tế những điều khoản không có quy định nếu các bên cảm thấy cần thiết.

Ngoài ra, để làm rõ nội dung của hợp đồng, có sự bổ sung bởi phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng , nhưng nội dung của phụ lục không được trái với hợp đồng. Trường hợp phụ lục có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

 • Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng nội dung phụ lục hợp đồng, thỏa thuận kèm theo hợp đồng.
 • Dịch vụ kiểm tra ưu điểm và điểm bất lợi của chủ thể khi giao kết hợp đồng.
 • Luật sư tư vấn, kiểm tra hiệu lực hợp đồng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng
 • Luật sư đại diện đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng, thỏa thuận sửa đổi hợp đồng hoặc đại diện khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Luật sư bào chữa giải quyết tranh chấp hợp đồng khi khởi kiện tại Tòa án hoặc Trung tâm trọng tài.

Trên đây là những hướng dẫn của luật sư về việc soạn thảo hợp đồng kinh tế. Hy vọng đã giúp ích được cho quý khách hàng khi thực hiện soạn thảo hợp đồng. Nếu còn những thắc mắc về soạn thảo những điều khoản cụ thể của hợp đồng hay những câu hỏi liên quan quý khách hàng có thể liên hệ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng của Chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu cụ thể. Xin cảm ơn,

 

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 735 bài viết