Luật Hôn Nhân Gia Đình

Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung có chịu thuế

Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung có chịu thuế không là câu hỏi pháp lý mà vợ chồng thắc mắc khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Để được công nhận tài sản chung vợ chồng thì phải có văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung và được công chứng. Chuyên tư vấn luật sẽ thông tin đến quý bạn đọc thủ tục nhập tài sản của vợ chồng, vấn đề chịu thuế thông qua bài viết dưới đây.

Nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng có chịu thuế

Nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng có chịu thuế

Quy định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

 • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
 • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

Như vậy, vợ chồng có quyền thỏa thuận nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung. Tuy nhiên, cần lưu ý  phải tuân thủ về hình thức đối với đối với từng loại tài sản nhất định

Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

Để thực hiện sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, thì vợ chồng cần phải lập văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Căn cứ Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

 • Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
 • Nội dung khác có liên quan.

Vì vậy, Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng cần phải đủ các nội dung trên. Có thể tải mẫu văn bản Thỏa tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng ở bên dưới.

Thủ tục nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị

Căn cứ theo Điều 40 Luật Công chứng 2014 thì khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng (bản chính), tờ khai liệt kê đầy đủ các thông tin như: họ và tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng văn bản thỏa thuận, danh mục giấy tờ có liên quan;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản sao);
 • Bản sao giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân, hộ chiếu;
 • Dự thảo văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cần nhập;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Qua đó, khi làm thủ tục nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung thì vợ chồng phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như trên để thực hiện một cách nhanh chóng và đúng với quy định của pháp luật.

Công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận

Công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ;

Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

 • Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng; lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ: công chứng viên lập phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết: công chứng viên lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Công chứng viên soạn thảo văn bản công chứng (chưa có văn bản được soạn sẵn)

Trường hợp nội dung, ý định giao kết  của vợ chồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch.

Bước 4: Công chứng viên kiểm tra văn bản thỏa thuận

 • Nếu trong dự thảo dự thảo văn bản thỏa thuận vợ chồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa.
 • Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Bước 4: Người yêu cầu công chứng ký văn bản công chứng

Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo thì ký vào từng trang của văn bản thỏa thuận

Bước 5: Công chứng viên ghi lời công chứng và ký chứng nhận văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Bước 6: Trả kết quả yêu cầu công chứng .

>>>Xem thêm: Trường hợp nào thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng vô hiệu

Có phải chịu thuế khi nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung không?

Khác với việc chuyển nhượng, thừa kế hay tặng cho bất động sản (nhà, đất) trong mối quan hệ vợ chồng đều không thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định những người có thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi có đối tượng thuộc Điều 3 này.

Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung mà không phải thông qua hình thức chuyển nhượng hay tặng cho bất động sản, căn cứ theo Công văn số 2559/TCT-DNNCN đây là trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Qua đó, việc nhập tài sản riêng vào thành tài sản chung của vợ chồng không phải là giao dịch thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về việc đóng lệ phí trước bạ

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 5 của Thông tư 13/2022/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 28/02/2022, trường hợp vợ chồng có nhu cầu hợp nhất tài sản riêng thành tài sản chung sau khi kết hôn thì được miễn đóng lệ phí trước bạ.

Như vậy, khi vợ chồng nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và không mất lệ phí trước bạ.

Tư vấn chế độ tài sản riêng, chung của vợ chồng

Chuyên tư vấn luật xin tư vấn các vấn đề liên quan đến việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng thành tài sản chung trong kỳ hôn nhân cho quý độc giả như sau:

 • Tư vấn chế độ tài sản chung, riêng của vợ chồng;
 • Tư vấn về hình thức, hỗ trợ soạn thảo văn bản thỏa thuận nh
 • ập tài sản riêng của vợ chồng thành tài sản chung;
 • Giải thích hậu quả pháp lý sau khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản chung vợ chồng khi ly hôn;
 • Hỗ trợ thủ tục công chứng thỏa thuận nhập tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn trường hợp thỏa thuận nhập tài sản chung của vợ chồng bị vô hiệu;
 • Hỗ trợ xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tài sản chung vợ chồng khi một bên bị tuyên đã chết

Luật sư tư vấn chế độ tài sản riêng, chung của vợ chồngLuật sư tư vấn chế độ tài sản riêng, chung của vợ chồng

Để việc sáp nhập tài sản riêng của vợ, chồng thành tài sản chung đúng theo quy định của pháp luật, vợ, chồng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc nhập tài sản riêng thành tài sản chung. Bài viết trên, Chuyên tư vấn luật đã cung cấp đầy đủ những thông tin về thủ tục, mẫu văn bản thỏa thuận khi sáp nhập tài sản. Nếu bạn đọc cần một đơn vị hỗ trợ pháp lý trong việc tư vấn luật hôn nhân và gia đình, hướng dẫn các thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, vui lòng liên hệ ngay với số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ chi tiết và cụ thể nhất.

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết