Luật Hình Sự

Dịch vụ Luật sư tham gia giai đoạn phúc thẩm trong vụ án đánh bạc

Dịch vụ Luật sư tham gia giai đoạn phúc thẩm trong vụ án đánh bạc là dịch vụ luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bị cáo ở giai đoạn phúc thẩm. Chính vì thế vai trò của luật sư trong giai đoạn xét xử phúc thẩm là rất quan trọng .Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp những thắc mắc về việc xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc như thẩm quyền xét xử, thủ tục xét xử, và dịch vụ luật sư bào chữa.

Luật sư tham gia bào chữa vụ án phúc thẩm đánh bạc

Luật sư tham gia bào chữa vụ án phúc thẩm đánh bạc

Xét xử phúc thẩm là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Trường hợp nào thì xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc

Căn cứ Điều 330 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Tòa án cấp trên sẽ trực tiếp xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Dưới đây các quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị:

 • Quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án;
 • Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo;
 • Quyết định khác của Tòa án cấp sơ thẩm.

Như vậy, trường hợp không đồng ý với quyết định, bản án sơ thẩm khi chưa có hiệu lực pháp luật thì người có quyền kháng cáo theo quy định Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm. Hoặc trong trường hợp bản án/quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì thủ tục xét xử phúc thẩm diễn ra.

Thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc

Căn cứ vào Điều 344 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định cụ thể về thẩm quyền xét xử phúc thẩm như  sau:

 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị.
 • Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo, kháng nghị.
 • Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự khu vực bị kháng cáo, kháng nghị.
 • Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự cấp quân khu bị kháng cáo, kháng ngh

Vậy thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc là tòa án cấp trên của tòa án xét xử sơ thẩm vụ án.

Giải quyết phúc thẩm vụ án đánh bạc

Giải quyết  phúc thẩm vụ án đánh bạc

Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn kháng cáo

Căn cứ khoản 2, 3 Điều Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, người kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm vụ án hình sự cần chuẩn bị hồ sơ sau:

Đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo bao gồm các nội dung:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;
 • Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo

Kèm theo đơn kháng cáo hoặc cùng với việc trình bày trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung (nếu có) để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người kháng cáo nộp hồ sơ đến Tòa án đang xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn kháng cáo

Căn cứ Điều 334 Bộ luật Hình sự 2015, quy định về việc tiếp nhận và xử lý đơn kháng cáo như sau:

 • Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo
 • Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo
 • Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.
 • Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định của Bộ luật này nhưng quá thời hạn kháng cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
 • Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Bước 3: Thụ lý vụ án

 • Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm phân công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, phiên họp.

Cơ sở pháp lý: Điều 340 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Bước 4: Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày; Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án.

Trong thời hạn 45 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu, 75 ngày đối với vụ án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định:

 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm;
 • Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Bước 5: Mở phiên tòa phúc thẩm

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm.
 • Chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo.

Bước 6: Ra bản án xét xử phúc thẩm

Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ cũng như là tranh luận của các bên tại Tòa, Hội đồng xét xử ra một trong các quyết định quy định tại Điều 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

 • Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm;
 • Sửa bản án sơ thẩm;
 • Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại;
 • Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án;
 • Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Dịch vụ luật sư bào chữa xét xử phúc thẩm trong vụ án đánh bạc

Tư vấn hướng kháng cáo bản án sơ thẩm

Chuyên tư vấn luật sẽ đưa ra các hướng kháng cáo có lợi cho khách hàng như sau:

 • Tư vấn sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm khung hình phạt hoặc án treo
 • Tư vấn hướng hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra xét xử lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
 • Tư vấn hướng hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án

Luật sư tham gia bào chữa

Luật sư tham gia bào chữa sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Đề nghị Tòa án cho phép đọc, ghi chép, sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án;
 • Vào trại giam gặp bị cáo để lắng nghe bị cáo trình bày về vụ việc và nguyện vọng của bị cáo, nắm bắt tình hình sức khỏe bị cáo;
 • Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và những thông tin liên quan đến vụ án;
 • Tìm ra các căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc minh oan cho bị cáo;
 • Chuẩn bị bản luận cứ để bào chữa cho bị cáo;
 • Tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm;
 • Ngoài ra, luật sư còn tham gia vào các công việc khác nếu trong quá trình giải quyết phúc thẩm có phát sinh.

>>> Xem thêm: Luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Chi phí luật sư bào chữa phúc thẩm vụ án đánh bạc

Chi phí thuê luật sư bào chữa phúc thẩm vụ án đánh bạc sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ án đánh bạc và phạm vi công việc của luật sư. Sau khi luật sư phân tích hồ sơ tài liệu cũng như là yêu cầu của khách hàng thì sẽ có một mức phí cụ thể.

Tư vấn hướng giải quyết phúc thẩm tội đánh bạc

Tư vấn hướng giải quyết phúc thẩm tội đánh bạc

Bị cáo và những người có liên quan thấy rằng bản án sơ thẩm về tội đánh bạc không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, để kháng cáo cần tuân theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Hình sự, có các căn cứ chúng minh. Nếu Quý khách có thắc mắc hay cần luật sư tham gia bào chữa hãy liên hệ chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để Luật sư Hình sự tư vấn và hỗ trợ cụ thể và chi tiết nhất.

>> Bài viết liên quan kháng cáo hình sự đánh bạc có thể bạn quan tâm:

4.8 (14 bình chọn)

Bài viết được Luật sư Võ Tấn Lộc
Avatar

Tác giả: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hành chính, Hình sự, Luật sư tranh tụng án Dân sự, Hình sự

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1 bài viết