Luật Hình Sự

Dịch vụ luật sư hình sự

Dịch vụ luật sư hình sự gồm công việc tư vấn, tham gia bào chữa của luật sư trong vụ án hình sự. Luật sư hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyềnlợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, tìm ra sự thật khách quan của vụ án. Công ty luật Long Phan PMT với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ mang đến dịch vụ luật sư hình sự giúp tối ưu quyền lợi của Quý Khách hàng.

Dịch vụ Luật sư hình sự gồm các nội dung nào ?
Dịch vụ Luật sư hình sự gồm các nội dung nào ?

Khi nào cần thuê luật sư hình sự tư vấn giải quyết

Định tội, xác định khung hình phạt

Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) – BLHS, Việc định tội (xác định tội danh) phải về cơ bản được thực hiện như sau:

 • Người phạm tội đáp ứng yêu cầu về mặt chủ quan của tội phạm: độ tuổi, năng lực hành vi; một số quy định khác
 • Hành vi phạm tội đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm
 • Hậu quả do hành vi phạm tội gây ra: luật quy định một số tội danh không cần có hậu quả xảy ra, trong khi một số tội khác thì phải có hậu quả mới bị coi là phạm tội đó.

Đối với định khung (xác định khung hình phạt) thì căn cứ vào:

 • Mức độ thiệt hại mà hành vi phạm tội gây ra
 • Các tình tiết liên quan cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội
 • Các tình tiết liên quan đến nhân thân người phạm tội
 • Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự

Việc định khung, định tội phải dựa trên quy định của pháp luật và đúng quy trình tố tụng, vì vậy luật sư nhân danh quyền lợi của thân chủ sẽ đảm bảo việc:

 • Các cơ quan tố tụng xác định đúng tội, đúng khung hình phạt
 • Có ý kiến trong trường hợp Cơ quan tố tụng không làm rõ cơ sở định tội, định khung
 • Đảm bảo tội danh và khung hình phạt ở mức phù hợp, đúng quy định pháp luật và có lợi cho thân chủ.

Thủ tục của một vụ án hình sự

Căn cứ vào Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS), thủ tục giải quyết vụ án hình sự gồm các giai đoạn: (1)Khởi tố, (2) Điều tra, (3) Truy tố và (4) Xét xử.

Giai đoạn khởi tố
Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án. Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm.

Giai đoạn điều tra
Điều tra là giai đoạn do các cơ quan có thẩm quyền, chức năng điều tra thực hiện. Trong đó, Điều 19 của BLTTHS quy định cơ quan điều tra vụ án phải đúng thẩm quyền, thực hiện điều tra một cách hành khách quan, toàn diện và đầy đủ. Ngoài ra, thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam để điều tra; thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại phải được Cơ quan điều tra tuân thủ và thực hiện đúng. Ngoài ra, việc điều tra phải được ghi nhận bằng biên bản, văn bản theo quy định. Căn cứ theo các Điều 178, 184 thì:

 • Biên bản điều tra;
 • Biên bản hỏi cung bị can
 • Biên bản ghi lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự;

Căn cứ Điều 232, khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra phải ra một trong các văn bản sau:

 • Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố; hoặc
 • Bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.

Giai đoạn truy tố
Truy tố là một trong những giai đoạn của hoạt động tố tụng hình sự. Trong đó, quyết định truy tố của Viện kiểm sát phải căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan các tài liệu của vụ án hình sự (bao gồm cả kết luận điều tra và quyết định đề nghị truy tố) do Cơ quan điều tra chuyển đến. Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định:

 • Truy tố bị can trước Tòa án;
 • Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;
 • Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Giai đoạn xét xử
Trình tự xét xử sơ thẩm tại phiên tòa bao gồm:

 • Khai mạc
 • Xét hỏi
 • Tranh luận trước tòa
 • Nghị án và tuyên án

Quá trình xét xử được thực hiện theo nguyên tắc xét xử trực tiếp bằng lời nói và liên tục, chỉ xét xử những bị cáo, những hành vi theo tội danh mà viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã có quyết định đưa ra xét xử.

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự (TNHS) là hậu quả bất lợi mà cá nhân/pháp nhân thương mại phạm tội phải gánh chịu đối với hành vi phạm tội mà BLHS có quy định về chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc gánh chịu trách nhiệm hình sự cần căn cứ vào:

 • Năng lực chịu trách nhiệm hình sự
 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
 • Giai đoạn phạm tội (phạm tội chưa đạt; tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội)
 • Quy định riêng về đồng phạm, che dấu tội phạm, không tố giác tội phạm

Như vậy, không phải người phạm tội nào cũng phải gánh chịu trách nhiệm hình sự. BLHS có các cơ chế để xem xét các vấn đề sau:

a. Tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ TNHS
Điều 50 BLHS quy định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS là một trong các yếu tố để Tòa án căn cứ quyết định hình phạt. Theo đó, các tình tiết được coi là tiết tình giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS được quy định tại:

 • Đối với cá nhân phạm tội: Điều 51 và Điều 52 BLHS
 • Đối với pháp nhân thương mại phạm tội: Điều 84 và Điều 85 BLHS.

b. Miễn trách nhiệm hình sự
Đây là cơ chế để người phạm tội được miễn (không phải gánh chịu trách nhiệm hình sự). Lưu ý, cần phân biệt miễn TNHS với miễn hình phạt, miễn giảm hình phạt hoặc miễn chấp hành hình phạt. Điều 29 BLHS quy định căn cứ miễn trách nhiệm hình sự như sau:

 • Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;
 • Khi có quyết định đại xá.

Ngoài ra, BLHS còn quy định một số căn cứ mà theo đó, người phạm tội được có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Lưu ý, trong một số trường hợp BLHS quy định người phạm tội phải (1) có các hành vi mang tính tự nguyện khắc phục hậu quả, chủ động phối hợp với Cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án và (2) có đề nghị miễn trách nhiệm hình sự thì cũng có thể được miễn TNHS.

Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự

Vấn đề dân sự trong vụ án hình sự bao gồm đòi trả lại tài sản bị chiếm đoạt, đòi bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt nhưng bị mất hoặc bị hủy hoại, bị làm hư hỏng, buộc phải sửa chữa tài sản bị hư hỏng, đòi bồi thường thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản…; chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt; đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm…
Căn cứ pháp lý để giải quyết vấn đề này gồm Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Bộ Luật Dân sự năm 2015 và các luật khác có liên quan. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự tương đối phức tạp, nên có ý kiến tham vấn từ Luật sư có chuyên môn.

Giải quyết yêu cầu dân sự trong vụ án hình sự
Giải quyết yêu cầu dân sự trong vụ án hình sự

Thi hành án hình sự

Thi hành án là giai đoạn cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án. Căn cứ Luật Thi hành án Hình sự năm 2019 thì có nhiều loại thi hành án khác nhau. Việc thi hành án phải được thực hiện đúng theo thủ tục mà pháp luật quy định. Trong đó các vấn đề như:

 • Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án
 • Nguyên tắc thi hành án
 • Đảm bảo quyền lợi, quyền con người của phạm nhân.

Vai trò của luật sư hình sự

Trên cơ sở nội dung đã trình bày về toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, dịch vụ Luật sư của công ty Luật Long Phan PMT sẽ đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng trong các vấn đề:

 • Định tội, xác định khung hình phạt: đảm bảo việc định tội, định khung hình phạt phù hợp và theo hướng có lợi nhất cho Khách hàng.
 • Trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố: đảm bảo Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Luật sư sẽ dùng biện pháp nghiệp vụ can thiệp ngay khi có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án.
 • Tìm ra các chi tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo hướng có lợi cho quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng.
 • Tư vấn bồi thường dân sự trong vụ án hình sự
 • Theo ủy quyền hợp pháp từ Khách hàng để làm việc với Cơ quan có thẩm quyền, các bên liên quan.
 • Tham gia tố tụng với vai trò là Luật sư bào chữa, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

Luật sư hình sự giỏi được đánh qua các tiêu chí nào?

 • Có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hình sự
 • Thành thật và khách quan đối với vấn đề của khách hàng
 • Vừa đúng luật, vừa đảm bảo tối qua quyền lợi của thân chủ
 • Xác định đúng vị thế và yêu cầu tư vấn của thân chủ
 • Xác định đúng các chứng cứ có lợi cho thân chủ
 • Xác định các thủ tục tố tụng mà thân chủ cần thực hiện để bảo vệ tối ưu quyền lợi của mình

Dịch vụ luật sư hình sự bào chữa tranh tụng uy tín

Công ty luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự gồm:

Tư vấn và soạn thảo

Nội dung tư vấn bao gồm, nhưng không giới hạn các vấn đề:

 • Xác định Hành vi gây ra có cấu thành tội phạm hay không
 • Trách nhiệm hình sự tương ứng với tội phạm: Mức hình phạt, khung hình phạt
 • Tư vấn các trường hợp được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
 • Tư vấn các trường hợp Giảm nhẹ, tăng nặng hình phạt
 • Tư vấn thời gian bị tạm giam, tạm giữ
 • Tư vấn miễn, giảm trách nhiệm hình sự
 • Điều kiện để được hưởng án treo
 • Thủ tục yêu cầu bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự: đơn từ, thu thập chứng từ, tài liệu chứng minh thiệt hại,…
 • Quy trình khởi tố xét xử vụ án hình sự
 • Quy trình khiếu nại kết luận điều tra, khiếu nại cáo trạng
 • Tư vấn cho nạn nhân (bị hại) làm đơn yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định
 • Tư vấn bị đơn dân sự thủ tục thực hiện yêu cầu phản tố và thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu giám định thương tích, giám định thiệt hại, giám định hàm lượng đối với ma túy…, giám định bổ sung, giám định lại

Tranh tụng – tham gia vụ án hình sự

Tùy theo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Khách hàng, Long Phan PMT cung cấp gói dịch vụ tranh tụng – đã bao gồm gói tư vấn và soạn thảo.
Gói tranh tụng – tham gia vụ án hình sự bắt đầu khi vụ án bước vào giai đoạn tố tụng. Luật sư tham gia vào giai đoạn này với tư cách là:

 • Luật sư bào chữa bảo vệ cho quyền lợi của người bị tạm giam,tạm giữ, bị can, bị cáo tại Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án.
 • Luật sư bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong vụ án.

Dịch vụ Tranh tụng – tham gia vụ án hình sự đã BAO GỒM công việc tư vấn, soạn thảo đơn từ. Theo đó, Luật sư thực hiện các công việc trong từng giai đoạn như sau:
Trong quá trình điều tra:

 • Điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ
 • Làm việc với bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
 • Phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để xác định tỷ lệ thương tật
 • Làm việc với cơ quan điều tra
 • Tham vấn quy định của pháp luật về tội danh đang bị Viện kiểm sát truy tố;
 • Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ…
 • Xem xét lỗi, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ của mình
  Trong giai đoạn truy tố
 • Luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ nhằm đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ.

Trong quá trình xét xử
Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa. Thực hiện tư vấn cho Khách hàng các phương án và hỗ trợ thực hiện thủ tục kháng cáo khi có căn cứ cho thấy bản án không khách quan, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Khách hàng.

Chi phí thuê luật sư bào chữa theo giai đoạn vụ việc

Trên nguyên tắc hành nghề, công ty Luật Long Phan PMT có nghĩa vụ thông báo rõ ràng mức thù lao, chi phí đến Khách hàng. Tuy nhiên, vì tính chất nhạy cảm của vụ án hình sự, chi phí dịch vụ hình sự sẽ phụ thuộc vào:

 • Giai đoạn mà Luật sư bắt đầu tham gia đến khi kết thúc việc tham gia theo hợp đồng dịch vụ với Khách hàng.
 • Các công việc mà Luật sư thực hiện (tư vấn, soạn thảo đơn từ, làm việc với các bên, tham gia tố tụng tại Tòa án,..) theo hợp đồng.
  Tùy theo mức độ, tính phức tạp của vụ việc mà mức phí có thể khác nhau. Do đó, Quý khách hàng cần phải gặp trực tiếp với luật sư để trao đổi và thống nhất mức phí phù hợp.

Ngoài chi phí dịch vụ luật sư, còn có những khoản phí riêng khác, không nằm trong chi phí dịch vụ luật sư như:

 • Chi phí giám định thương tật
 • Chi phí cho người làm chứng
 • Chi phí bồi thường dân sự,…

Ngoài ra, căn cứ vào Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Long Phan PMT sẽ MIỄN PHÍ dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

 • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn
 • Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Người khuyết tật có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn
 • Các vụ án có dấu hiệu oan sai mà người dân có hoàn cảnh khó khăn không có chi phí theo đuổi công lý

Trên đây toàn bộ nội dung về Dịch vụ luật sư hình sự. Việc giải quyết vụ án hình sự tương đối phức tạp, do đó, cần thiết phải có luật sư chuyên môn trong tư vấn pháp luật hình sự. Vì vậy, Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp luật về hình sự xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được tổng đài tư vấn pháp luật hình sự của chúng tôi hỗ trợ giải đáp. Xin cảm ơn!

 

4.7 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết