Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất luôn là câu hỏi được đặt ra khi bắt đầu những giao dịch mua bán nhà đất bắt đầu. Thật vậy, việc công công chứng hợp đồng mua bán nhà đất là một thủ tục không thể thiếu để đảm...
Dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng là dịch vụ pháp lý hữu ích cho doanh nghiệp khi muốn ký kết hợp đồng để tham gia vào quan hệ mua bán, thương mại, thuê mướn… Với dịch vụ này, luật sư sẽ tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng với...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Tín Dụng

Hợp đồng tín dụng là gì, giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, hệ quả pháp lý sau khi giải quyết tranh chấp...
Giải pháp hữu ích

Đăng ký giải pháp hữu ích

Đăng ký giải pháp hữu ích là thủ tục giúp chủ thể khi tạo ra một sản phẩm hay một quy trình có tính ứng dụng trong cuộc sống, sẽ được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu của mình bằng hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu...
Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến nhất trong ngành xây dựng nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng trước khi tiến hành thi công một công trình cụ thể. Các tranh...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là việc các bên tranh chấp thông qua các phương thức, thủ tục thích hợp tiến hành các giải pháp nhằm loại bỏ, giải quyết những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng về lợi ích kinh tế nhằm làm rõ quyền, nghĩa...
Khai thác khoáng sản

Điều khoản cơ bản hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Điều khoản cơ bản trong hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản gồm những nội dung gì? Khai thác khoáng sản và việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hiện nay rất phổ biến và việc giao kết hợp đồng liên quan đến vấn đề này...
Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ nhằm bảo hộ độc quyền nhãn hiệu của mình đối với các đối thủ cạnh tranh trong thị trường quốc tế. Thông qua bài viết...
toi-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-khi-thi-hanh-cong-vu-1.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào...
Khi phát hiện nhãn hiệu đối thủ có khả năng gây nhầm lẫn cần làm gì?

Phát hiện nhãn hiệu đối thủ có khả năng gây nhầm lẫn cần làm gì?

Nhãn hiệu của doanh nghiệp là một trong những dấu hiệu quan trọng để giúp nhận diện thương hiệu trong làm ăn, kinh doanh. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có quy định rất rõ ràng về các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu nhãn hiệu của...